Nicolay

Georg

Nielsen

Leth

Døpt 18.03.1799
Foreldre Niels Leth og Johanne Andrina Myhlenphort
Molde kirkebog 1799 18/3

Casserer Leth
Nicolay Georg
Metthe Øwre
Lovise Møller
Jomfru Myhlephort
Hr. Stephensen
H. Thiis Møller
Hr. Geelmudyden

Molde kirkebog 1799 18/3 døbt Hr. Casserer Leths Søn: Nicolay Georg. Tls. Madm. Metthe Øwre, Madm. Lovise Møller, Jomfru Myhlephort, Hr. Stephensen, Hr. H. Thiis Møller, Hr. Geelmudyden.

Kilde: Collin

Folketelling Bolsø - Romsdals Amt, Molde, Udpaa Gaden No. 79.

Else Friis
Niels Leth
Andrina Myhlenphort
Nicolai Leth
Johan Leth

Folketelling Bolsø - Romsdals Amt, Molde, Udpaa Gaden No. 79.
Else Friis, husmoder, 64 år, enke etter 1. ekteskap. Lever av pensjon. Her  var Niels Leth, losjerende, 38 år, Kongl. told casserer gift med Andrina Myhlenphort, 27 år, begge i første ekteskap og deres barn
Nicolai Leth 2 år
Johan Leth 1 år

Kilde: Digitalarkivet

Folketelling 1865 for Molde. Olsmedbakken 7

Nikolai Georg Leth

Folketelling 1865 for Molde. Nr. 203 Olsmedbakken 7
Nikolai Georg Leth, husfader, Pensionist Afskediget Overtoldbetjen, enkemann, 67 år. Fødested Molde.

Kilde: Digitalarkivet