Niels

Leth

Født 1762

Gift 06.09.1798 med Andrina Myhlenphort
a. Nicolay Georg
b. Johan Wilhelm
c. Niels Andreas

Død 08.04.1838

Niels Leth
Niels Leth, f. 1762, død 8/4 1838. Byfogd i Molde og samtidig postmester 1822-25. Han hadde vært tollkasserer i Molde 1788 - 1812.

Kilde: Molde og Romsdalen (1905) av J. A. Schneider s. 137.

Molde -skifteprt. 2 p. 270 : 1798 29/5

Christopher Giering
Toldkasserer Leth

Molde -skifteprt. 2 p. 270 : 1798 29/5 Auktion efter Consumptionsbetjent Christopher Giering  hvor Toldkasserer Leth kjøber.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1798 6/9

Casserer Leth
Johanne Andrine Mylenfort

Molde Kirkebog 1798 6/9 copuleret i Huset Hr. Casserer Leth med Jomfru Johanne Andrine Mylenfort, efter Kongebrev af samme Dato.

Kilde: Collin

Molde kirkebog 1799 18/3

Casserer Leth
Nicolay Georg
Metthe Øwre
Lovise Møller
Jomfru Myhlephort
Hr. Stephensen
H. Thiis Møller
Hr. Geelmudyden

Molde kirkebog 1799 18/3 døbt Hr. Casserer Leths Søn: Nicolay Georg. Tls. Madm. Metthe Øwre, Madm. Lovise Møller, Jomfru Myhlephort, Hr. Stephensen, Hr. H. Thiis Møller, Hr. Geelmudyden.

Kilde: Collin

Molde kirkebog 1801 18/2

Niels Leth
Andrea Møllenphort Leth
Frue Brochdorph
Madm. Lahusen
Jomfru Ræder
Amtmand Sommerfeldt
Lars Dahl
Grindberg

Molde kirkebog 1801 18/2 døbt Barnet Johan Wilhelm. foreldre Hr. Casserer Niels Leth og Andrea Møllenphort Leth. Tls. Frue Brochdorph, Madm. Lahusen, Jomfru Ræder, Hr. Amtmand Sommerfeldt, Hr. Lars Dahl, Hr. Grindberg.

Kilde: Collin

Folketelling Bolsø 1801 - Romsdals Amt, Molde, Udpaa Gaden No. 79.

Else Friis
Niels Leth
Andrina Myhlenphort
Nicolai Leth
Johan Leth

Folketelling Bolsø - Romsdals Amt, Molde, Udpaa Gaden No. 79.
Else Friis, husmoder, 64 år, enke etter 1. ekteskap. Lever av pensjon. Her  var Niels Leth, losjerende, 38 år, Kongl. told casserer gift med Andrina Myhlenphort, 27 år, begge i første ekteskap og deres barn
Nicolai Leth 2 år
Johan Leth 1 år

Kilde: Digitalarkivet

Molde Kirkebog 1801 11/2

Madm. Lahusen
Casserer Leth

Molde Kirkebog 1801 11/2 Madme. Lahusen fadder til Casserer Leths Barn.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog  1804 31/7

Niels Andreas
Niels Leth
Johanna Andrea
Elen Møller
Madm. Geelmuyden
Frøken Korn
Byfogd Arff
Toldinspektør Nielsen
Apotheker Blix

Molde Kirkebog  1804 31/7 døbt Niels Andreas foreldre Toldkasserer Niels Leth oc Johanna Andrea. Tls. Madm. Elen Møller, Madm. Geelmuyden, Frøken Korn, Hr. Byfogd Arff,, Hr. Toldinspektør Nielsen, Hr. Apotheker Blix.

Kilde: Collin

1809 13/4

Toldkasserer Leth
Jens Worm Møller
Motzfeldt

1809 13/4 Toldkasserer Leth fadder til kbmd Jens Worm Møllers Barn; 1810 25/1 til Motzfeldts Barn; 1811 1/2 til Toldinspektør Nielsens Ban; 1815 19/4 sons.; 1817 19/4

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1817 28/9

Postmester Leth
Buch

Molde Kirkebog 1817 28/9 Hr. Postmester Leth fadder til Buchs Barn.

Kilde: Collin