Lorentz

Boyesen

Lobes

Født ca. 1729

Gift med Elisabeth Maria Eriksdatter Bredal


Død før 05.01.1768

Molde Skifteprt. 1 p. 394 : 1760 30/6

Enkemdm. Cold
Lorentz Lobes
Frantz Cold
Frantz Røeset

Molde Skifteprt. 1 p. 394 : 1760 30/6 anmeldte Enkemdm. Cold at Kufferten fra Sundmør var hidkommen og hos Mr. Lorentz Lobes staaende, som samme ei vilde udlevere førend de Penger afg. Frantz Cold havde laant derpaa hos Sr. Frantz Røeset - Cold havde laant 4 Rdr. og derfor givet Bevis dateret Hatleøen 26/11 1759.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 125 : Under Dato Molde 19/8 1761

Lorentz Boyesen Lobes
D. Stephensen
Niels Pierson
Eeg oc Ord

Molde Skjøde og Pantebog I p. 125 : Under Dato Molde 19/8 1761 har Lorentz Boyesen Lobes for af Reknæs Hospital laante 300 Rdlr. pantsat sine ejende og iboende Huse i Molde By, tilligemd Grunden de paastaar, Halvdelen i en Søbod med Grund og Halvdelen udj et Ildhus med Grund.
   Undertegnet til Vitterlighed af D. Stephensen oc Niels Pierson, hvilke ogsaa tilligemed Eeg oc Ord udstedte Caution for beløbet - aflæst 10/1 1774.

Kilde: Collin

Molde skifteprot 1 p. 500 : 1762 12/11

Elisabeth Maria Bredal
Lorentz Lobes
Elisabeth Bredal
Andreas Bredal
Anne Bredal
Karen Helena Bredal
Fredrch Chriustian Davgaard
Catharina Susanna Davgaard
Nicolay Davgaard
Byfoged Jalles
Sveder Casten

Molde skifteprot 1 p. 500 : 1762 12/11 foretaget Registrering efter afg, Madme Elisabeth Maria Bredal mellom Enkemanden Lorentz Lobes og den afg. Kvindes Arvinger: 1/ Moderen Madme Elisabeth Bredal, Broderen Andreas Bredal 3/Søsteren Anne Bredal gift   4/ Karen Helena Bredal død og efterladt to Børn: Fredrch Chriustian Davgaard og Catharina Susanna Davgaard - for disse Vergen Faderen Nicolay Davgaard.
Boets Midler udbragtes ved Auktion til 164 - 3 - 12. Huset vurderet til 300 - tils. 464 - 3 12 sk. Gjeld 610 - 2 - 5.
Byfoged Jalles fordrer for det som Lobez hadde kjøbt paa Auktion efter afg, Sveder Casten - Diek, 8 Tobachsoibe - 12 sk- og for afg. Castens Skiftebrev 12 - 3 - 10 sk.
Madme Bredal fordrede efter Regn. hendes Begravelse som staar i Stervbohuset ... 40 Rd derpaa 1/2 Aar i Kostpenge betalt 15 Rd igjen 25 Rd.
Enkemanden Msr. Lorentz Lobes begjærede at maatte blive raadig de ved denne forretning udkomne Auctionspenge da han i dette Fald forbandt sig at betale den hele oaa boen heftende bortskyldige Gjeld og som lovlig bevis ses at være Retmessig da han ej om at Gjelden i dette Skifte anført fuldkommen er vitende, eftersom han ganske kort med den afdøde var udj Ægteskab - og blev dette bevilget. boet sluttet 1766 29/5.

Kilde: Collin

Branntakst 1767 for Molde - Indpaa Gaden nr. 158

Lorens Lobes
Lars Teijen

Branntakst 1767 for Molde - Indpaa Gaden nr. 158:

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

158

Lorens Lobes

1 vaane Huus 

N1

100

 
     

1 Ild Huus

N2

20

120

1770

158 

Loretz Lobes død, enken gift med Lars Teijen og de bor i huset

       
Molde Skifteprt. 1 p. 595 : 1768 23/11

Johan Schanche
Madme Lobus

Molde Skifteprt. 1 p. 595 : 1768 23/11 Auktion paa Molde efter Johan Schanche, hvor Madme Lobus kjøber, ligesaa Lorent Lobes.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 689 : 1768 5/1

Daniel Stephensen
Hospitalforstander Stub
Lorent Lobes

Molde Skifteprt. 1 p. 689 : 1768 5/1 begyndte paa Molde Skifte efter sal. Daniel Stephensen, hvor Hospitalforstander Stub angav at den Afdøde havde været Cautionist for afg. Lorent Lobes paa hvilken Capital med rest. Renter denne Stervboe kommer at svare efter repartion - 77 Rd.
pg. 701 : Lorentz Lobes, denne Debitor er Død og hans Bo falitt.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 765 : 1772 20/6

Stub
Mad. Lobes

Molde Skifteprt. 1 p. 765 : 1772 20/6 Auktion paa Molde efter Stub, hvor Mad. Lobes kjøber.

Kilde: Collin