Henrich

Løche


Født 1717

Gift med Elisabet Schalote Paaske

Bgr. 12.05.1801

Norsk Slekthistorisk Forening tollere gjennom 300 år

Henrich Lyche

Lyche, Henrich, født 1717. 14 år i Rentekammeret, skipsskriver. Overtollbetjent i Ilen 6. des. 1743, bekreftet 15. april 1747, pensjonert 1749, kontrollør mot forpakterne i Molde 8. mars 1757. Avskjed 1793. Død før 14. feb. 1802 (som kontrollør i Molde).

Kilde: OSV. I. MELBYE TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 98 : Under Dato Molde 12/7 1757

Jonas E. Thurman
Hendrich Lyche
Byfoged Jalles

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 98 : Under Dato Molde 12/7 1757  har Jonas E. Thurman til sin Broder Sr. Hendrich Lyche kongl. Majst. velbeskikket Controllør ved Molde Toldsted, Skjødet en Gaard og Grund og det under Dato  Molde 12/7 1757 har bemelte Lyche for Byfoged Jalles skyldig 300 rdlr.  pantsat "min nu paaboende Gaard med incorporerede Grund her i Byen ved Kirken beliggende med e udj Husene befindende Jernkakkelo etc." Aflæst 15/4 1765.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I s. 157 : Under Dato Molde 7/5 1765

Contollør Lyche
John Ord

Molde Skjøde og Pantebog I s. 157 : Under Dato Molde 7/5 1765  har Contollør Lyche til  Sr. John Ord for skyldige 867 - 2 - 6 pantsat min nu beboende Gaard og Grund i Molde ved Kirken beliggende med de i samme befindende 2de Jernkakkelovne - men endog mine følgende Ejendele og mig tilhørende Meubler og løsøre nemlig 6 Sølvskeer v. 24 Lod, 6 Theskeer v. 6 Lod, 1 Sukkeklibe v. 3 Lod, udj Storstuen  1 blaa malet Skuvseng med forsølvet Himmel og blaat Machejes anheng samt hvide Snorer, 1 Ege Dragkiste, 6 Sty. høiryggede Ryslæders Stole, 1 rødt lakeret hollands Slagbord, 2de ditto Thebord, 1 stort Engelsk Speil,  med brun Ramme,  1 rød lakeret forgyldt Dragkiste, 1 forgyldt stort hollandsk Speil, 8 Sty. nye bred- og høiryggede Ryslæders Stole, 1 blaat lakeret Slagbord med 2 Geridorer til, 4 pr. nye fine Lerrets Gardiner med Kappe til, 13  Sty. smaa Skilderier, 1 stedsevarende Calender med Glas for. - Dagligstuen 1 grønt malet Skrivebord med Skuffe under, 1 gult malet engelsk Slagbord af Eeg, 1 mindre Do. af Furu og brunmalet, 1 lidet Thebord, 1 Tabouret, 2 Nürnberger Speile, 1 Bøje Dragkiste, 1 gammeldags gulmalet Seng med forgyldt Himmel og Carnis, samt rød Rastes? Anheng med Kappe, 1 rødt Makeyes Dækken, 1 Skjermbrett, 1 brunt malet Nøyeskab, 1 do af Eeg, 4 malete Trestole, 2 gl. Læderstole, 4 do overtrukne, 8 smaa Skildrerier, 4 do uden Ramme, 4 par Lærret Gardiner med Kapper til, 
Sengeklæder: 2 nye Bolstre med fin hollandsk Vaar med Gaasefiær udj, 2 Hovedpuder af Olmerdug med Edderdun udj, 2 do af fin hollandsk Vaar  med Gaasedun udj, 1 ny rødblommet Cartuns Overdyne med Edderdun udj, 2 brugte Polstre af Dansk Vaar med Gaasefjær udj, 2de Hovedputer, 1 Overdyne  .... med Gaasefjær udj,  i do Hovedpude og 1 gl. hvidulden Rye, - Linklæder: 6 par fine forleddeds Pudevor, 6 pr. fine Lærretslagen, 4 pr. ringere do., 8 blaasgarns Lagen, 1 Dusin og 10sty. fine Damasches Servietter, 1 Dusin Dreyel do., 1 Dusin grove Do., 6 Sty. fine Dreyel Bordduge, 8 Sty. grovere do., 6 sty. Dreyel Haandklæder, 4 grovere Do. - Tin: 2 store flade fade, 1 mindre do., 3 dybe fade, 2 Dusin dybe Tallerkener, 3 Dusin flade do., 1/2 Dusin gl. flade Do., og hvide engelske Do., en Bordring,  4 smaa  Tin Skaaler, 1 Tin Blækskrin, 1 Tin Ølkande, 1 Do. Thepotte, 1 gl. Tin Spitkum, 1 stor Tinøse, 3 pr. Tin Lysestager, 2 do. af Messing,, 1 liden Messing Lyseplade, 2 Jern Lysestage, 2 engelske hvide stenfade,  10 sty. flade tallerkener,  10 sty. dype do.,  1/2 Dusin fine Blaa og hvide engelske do., 1 liden Kobberkjedel, 2 koberpander, 1 do. Ebleskivpande, 1 liden hollandsk Kaffekværn, 2 gl. smaa Thekjedler af Kobber, 3 smaa Kobberformer med Dæksler,  1 Daglig Skjænkekjedel, af kobber, 1 do. ny og poleret, 1 do. poleret af Messing, 1 Messing Kaffekande, 1 mindre gl. do., 1 nytt Blikdørslag,  1 do. gl.,  1 goro Jern, 3 Jernskerringer,  1 stort skjerpet med Buk, 1 mindre do., 3 middelmaadie  Jerngryder,  2 smaa do.,  1 fransk Jerngryde mod 1/2 Tønde, , 1 ny  stor kobber bryggekjedel paa 1/2 Tønde, 1 stort Brandtjern,  2 Sælskinds kufferter,  1 gl. sort læderkiste med Messing beslag, 1 rødmalet Skuesæng,  1 ny Furu Kiste med Laas og Beslag, 2 gl. mindre do., 2 Spinderokke, 2 Garnvinder. Aflæst 2/5 1768.

Kilde: Collin

Branntakst 1767 - 1787 Molde Kirkebakken

Henrich Lyche

Branntakst 1767 - 1787 Molde Kirkebakken

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

79

Henrich Lyche

1 vaane Huus

N1

220

 
     

1 Side Huus 

N2

30

250

1777

76

Controleur Henrich Lyche

1 vaane Huus

N1

220

 
     

1 Side Huus 

N2

30

250

1787

69

Controlleur Henrich Løche

et Vaane Huus af tømmer en Etage, med Kielder og steen Tag

N1

220

 
     

et side Huus  af tømmer bestaaende af Brende-Huus, Ildhuus og Fiøs med torve Tag

N2

30

250

1767 5/5

Jonas Thurman
Controlør Lyke

1767 5/5 Skifte paa Molde efter avg. Jonas 'Thurman Til Formynder for hans 6 Barn blir ansat deres Farbroder Hr. Contolør Lyke.

Kilde Collin

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 181 Under Dato Molde 2/1 1768

Henrich Lycke
Hilmer Meincke
John Ord 

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 181 Under Dato Molde 2/1 1768 har Henrich Lycke til Hilmer Meincke, Kammerråd i Trhjem for skyldige 990 Rdlr pantsat alle ovennevnte Ting dvs. John Ord  havde givet nevnte Meincke  Pant i alle sine udestaaende Fordringer.

Kilde: Collin

1774 22/7

Contollør Løche
H. Løche

1774 22/7 Auktion paa Molde efter afg. Mons. Erich Olsen, hvor Contollør Løche oc Sr. H. Løche kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 287 : Under Dato Molde 14/1 1777

Ludvig Munthe Lem
Henrich Løche

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 287 : Under Dato Molde 14/1 1777 har Ludvig Munthe Lem Borger og Handelsmand paa Molde solgt og skjødet til Monsr. Henrich Løche en sin tilhørende Gaard her i Byen paa Rechnæs Grund bestaar af følgende Værelser: 2 Stuer med Saller og Mørklofte over en Jernkakkelovn i hver Stue, et Kjøkken med Loft over, et Kammer afdelt i Kjøkkenet. 1 Spisekammer med Loft over, en Fjøs med Høløe til, en Hauge samt en Søbod med 2 Svaler og Brygge - hvorfor Løche betalt 260 Rdlr.

Kilde: Collin

1777 23/7

Jens Ruberg
Contollør Løche

1777 23/7 Auktion paa Molde efter Jens Rubergs sal. Hustru , hvor Hr. Contollør Løche kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 932 1779 17/10

Henrich Løche 
Ole Fuglseth

Molde Skifteprt. 1 p. 932 : Sr. Henrich Løche fordre i Ole Fuglseths Bo 1779 17/10 for Bandstager, Byg, Brændevin bekommet 1778, 1782 21/1 Sr. Henrik Lykke kjøber ved Auktion ; Sr. Hendrich Lycke  Kjøber ved Auktion  1786 10/2.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 57 : Under Dato Molde 1784 14/8

Hendrich Lyche

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 57 : Under Dato Molde 1784 14/8 har Kirkeværgen til Hr. Hendrich Lyche Kongelig Contollør ved Molde Toldsted ifølge hans herhos heftede Bøxelseddel af Dato  17/12 1767 haver tilbøxlet sig en lugt Stol  paa Lemmen udj Molde Kirke, men da nu omelt Lem er nedreven og igjen opbygget samt Stolen forandret, saa er til Vederlag yilkjendt Stol Nr. 5 paa samme Side. I Regskabet 1/6 1780 til 1/6 1781 har Contollør Lyche en lugt Stol.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog  I p. 341 : Under Dato Molde 10/2 1788

Henrich Lyche
Petter Møller
Hilmer Meincke
Generalinde Sehestedt
Hans Th. Møller
H. T. Abelseth
J. P. Rose

Molde Skjøde og Pantebog  I p. 341 : Under Dato Molde 10/2 1788 har Henrich Lyche Controllør ved Molde Toldsted vitterliggjort at være skyldig til Kjøbmanden Petter Møller 150 Rdlr., som han laant ham, og derfor pantsat 2. Prioritet nest efter min til afg. Cammerraad Hilmer Meincke og Arvinger  til dem transporeterede Panteobligation af Dato 2/1 1768 stor 990 rdlr. udj min nu beboede Gaard  og Grund ved Kirken her i Byen beliggende samt udj alle mine Møbler og Løsøre, er udj bemeldte Panteobligation er specifiseret og nuværende Tid ihendehaves og tilhører Høivelbaarne Generalinde Sehestedt  naar samme er afbetalt og indfaat, da indtræder bemelte Peter Møller og hans Arvinger næst efter denne bemelte  Panteobligation udj  første Prioritet Ret. Aflæst 8/2 1802  efter Hr. Hans Th. Møllers kvitt. af 1/5 1802 Underskrevet til vitterlighed af H. T. Abelseth og J. P. Rose.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 61 1788 31/3

Jacob Friis
Henrik Lyche
Controllør Lyche

Molde Skifteprt. 2 p. 61 1788 31/3 Jacob Friises Opbudsbo  hvortil Controllør Lycke var skyldig 3-2-8 og Henrich Lyche 5-3-12 og har Controllør Henrik Lyche produceret en Regning dat.. 19/4 1788 hvorefter han som konstitueret Tolder kommer efter Rente- og Generaltoldkammerets Decision af 6/10 1787 rdlr 10-78 sk.

Kilde: Collin

1788 8/7

Hendrich Løche
General Auditeur Koren

Molde Skifteprt. 2 p. 188 - Sr. Hendrich Løche flyttede 1788 8/7 ind i gl. Rechnes Gaard mod at svare General Auditeur Koren 12 Rd. aarlig leje.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 374 : Molde 24/6 1791

Anders Olsen Male
Henrich Lyche
Lars Lindahl
Hans Pedersen Fixdalen

Molde Skjøde og Pantebog I p. 374 : Molde 24/6 1791 skjøder Anders Olsen Male fra sig Hustru og Arvinger min forhen iboende Huse staaende i Kirkebakken paa Hr. Controllør Henrich Lyches Grund - hvor bemelte Lyche er boendes paa den nordre Side og Lars Lindahl paa den søndre Side til velagte Hans Pedersen Fixdalen for 70 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 187 - 1794 19/5

Koren
Henrik Lykke

Molde Skifteprt. 2 p. 187 - 1794 19/5 Samling i Korens Bo, - hvor Toldbetjent Henrik Lykke befandtes at have pantsat 1 SølvsnusTobaksDaase, 3 Sølvspiseskeer, 1 par Guldøreringer, og 1 Guldring med 3 Stener.

Kilde: Collin

1797 6/3

Karen Brems
Abraham Schielderup
Henrich Lyche
Grethe

Karen Brems sal. Abraham Schielderup (død paa Moldegaard 2/5 1795) har under 12/10 1793 Testamenteeret "Henrich Lyches ældste Datter Grethe som gj selv har baaret til Daaben, skjænker gj til Klæder 50 Rdlr. som kan ved Skiftets Slutning 1797 6/3 udlagdes. Boets Gjeld indestaaende: kaldes ved Udlægget Jomfru Grethe..

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 212  1796

Koren
Hendrich Lyche

Molde Skifteprt. 2 p. 212  ved Korens Skiftes Slutning 1796 siges: Toldbetjent Hendrich Lyche i Trondhjem skyldig til Sterboet - 106 - 2 - 16 efter approberet Regning og efter Revers - 13 - 1 - 8; tilsammen 120 Rdlr..

Kilde: Collin

1801-telling for Bolsøe Molde Kirkebakken No. 69

Henrich Luytke
Elisabet Schalote Paaske

1801-telling for Bolsøe Molde Kirkebakken No. 69
Henrich Luytke, husbonde, 83 år, forrige told controleur pension 240 rd. og hans huustrue, 80 år, begge i første ekteskap.

Kilde: Digitalarkivet

Molde Kirkebog 1801  12/5

 Henrik Lykke

Molde Kirkebog 1801  12/5  begravet Told. Contollør Henrik Lykke 84 Aar gl.

Kilde: Collin