Børge

Jacob

Nilsen

Lossius

Døpt festo visit. Maria 1752 i Molde kirke
Foreldre Nils Christophersen Lossius og Anna Christine Eeg

Gift 1788 i Molde kirke med Anna Cathrine Meyer Bæver
a. Hans Bæver
b.
Iver Myhlenphort 


Død ca. 1806

Veø Kirkebog 1752 Festo Visit. Maria 

Hr. Wiingaard
Nils Lossius
Børge Jacob
Elisabeth Eeg
Anna Margaretha Schielderup
Petter Stephan Schielderup
Fredrik Wisløf
Jacob Andreas Eeg

Veø Kirkebog 1752 Festo Visit. Maria (1/7) døbt i Molde Kirke af Hr. Wiingaard Hr. Capitaine Nils Lossii Søn Børge Jacob - sp. Madme Elisabeth Eeg Demselle Anna Margaretha Schielderup, Hr. Capitainre Petter Stephan Schielderup, Hr. Lieutnt. Fredrik Wisløf og Hr. Foged Jacob Andreas Eeg.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 337 : Under Dato Veblungnæsset 20/6 1787

C. F. Møllerop
Børge Jacob Lossius

Molde Skjøde og Pantebog I p. 337 : Under Dato Veblungnæsset 20/6 1787 sælger og Skjøder C. F. Møllerop til velædle  Lieutn. Børge Jacob Lossius  den ham tilhørende bomseilerjægt Marie Sophie kaldet drægtig 5 Commercelæster, efter Maalebrev af 22/4  1769 med al dertil hørende Sigler, Tauve, Jern og Inventarium for 399 Rdlr. 2 ort.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskab 1788 i Febr.

Lieutnt. Lossius

Molde Kirkes Regnskab 1788 i Febr. Hr. Lieutnt. Lossius's Bryllup begge Klocker - 1 rd.

Kilde: Collin

1801-telling for Surendahl Romsdal Amt, Øye, Berset Øvre

Børge Jacob Lossius
Anne Chatrina Bæver
Hans Bæver Lossius
Iver Myhlenphort

1801-telling for Surendahl Romsdal Amt, Øye, Berset Øvre

Børge Jacob Lossius, husbond, 49 år, Afskediget lieutenant me pension ogliste-ejer samt gardbestyrer og hans kone Anne Chatrina Bæver, 30 år. Begge i 1ste ekteskap.
Deres barn Hans Bæver Lossius, 10 år og Iver Myhlenphort 5 år.

Kilde: Digitalarkivet