Jens

Lossius

 


Gift med Elisabeth Kielstrup?
Gift med Karen Lucia

 

Jens Lossius
Peder Larsen Kronborg
Elisabeth Kielstrup
Jens Lossius gift med Peder Larsen Kronborgs Enke Elisabeth Kjelstrup?

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 11 : 1749 5/5

Feltskjær Grandt
Jens Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 11 : 1749 5/5 Skifte paa Molde efter sal. Feltskjær Grandt hvor Jens Lossius fordrer 6 Rd.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 7: Under Dato Molde 3/9 1749

Peder Larsen Kronborg
Jacob Andreas Eeg
Severin Løege
Johan Lubes
Johan Løche
Johan Skanke
Johan Lossius
Elisabeth
Jens Lossius
N. Lossius
C. Lossius

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 7: Under Dato Molde 3/9 1749 har Peder Larsen Kronborg (ogsaa skrevet Cronborg) af Sr. Jacob Andreas Eeg til sit Hus og Grund kjøb for aarlig Rente 5 % laant 300 Rd. - og derfor pantsat til denne mit Hus og Grund med alt hvad derudj nagelfast befindes intet undtagen som er beliggende paa Molde mellem Severin Løeges tilhørende Hus paa Søndre og Johan Lubes paa nordre Side samt alt andet løst og fast som han var eiende - Underskrevet til Vitterlighed af Johan Løche og Johan Skanke. : aflyst 10/7 1754. 
N. Lossius og C. Lossius desuden Cautionerede for Beløbet, hvilken Caution er aflæst 10/6 1754.
Cfr. Johan Lossius Panteobligation til Foged Eeg 1751. Kronborgs Enke Elisabeth gift 2/m Jens Lossius.

Kilde: Collin

 
Molde Skjøde og Pantebog I p. 21 : Molde 1750 12/10

Peder Larsen Kronborg
Jens Lossius

 

Molde Skjøde og Pantebog I p. 21 : Molde 1750 12/10 offentlig Auction over Peder Larsen Kronborg Stervboes tilhørende Hus med frie Grund, hvis Strækning mentioneres af de gamle Skjøder som derved forblifuer, samt Eieren at nære delagtigt udj Søe vejen efter Skjødet af 9/3 1670, paa hvilket Jens Lossius bød 300 Rdlr. og blev ham tilskjødet 1/3 1751.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 17 : Dato Molde 2/1 1751

Jens Lossius
Jacob Andreas Eeg
Klokker Strømmen
Johannes Lub
Niels Lossius
Lieutenant C. Lossius 

Molde Skjøde og Pantebog I p. 17 : Dato Molde 2/1 1751 har Jens Lossius for af Foged Jacob Andreas Eeg til sit Hus og Grunds Kjøb laante 300 Rd. pantsat ham bemelte Hus og Grund, beliggende paa Molde mellem Klokker Strømmens Hus paa Søndre og Johannes Lubs paa Nørre Side - samt alt andet løst og fast som han ejer eller eiendes vorder. - Obligationen underskrevet af Captein Niels Lossius og Lieutenant C. Lossius som Cautionister, : Aflæst 14/8 1769.  Kfr. Peder Larsen Kronborgs Obl. til Foged Eeg af 3/9 1749  paa samme Hus.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 26 : 1751 14/4

Marie Schrøder
Jens Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 26 : 1751 14/4 Skifte paa Molde efter Marie Schrøder, hvor Jens Lossius kjøber ved Auktion.

Kilde: Collin

1752 5/2

Jens Lossius
Lars Larsen Blix

Jens Lossius var gift med en Datter af Lars Larsen Blix. Kfr. Blix Skjøde 1752 5/2.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 131 : 1752 20/11

Jens Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 131 : 1752 20/11 Auktion paa Molde hvor Jens Lossius kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 192 : 1755 17/6

Chirurgus Schiobelt
Jens Lossis

Molde Skifteprt. 1 p. 192 : 1755 17/6 Skifte paa Molde efter Chirurgus Schiobelt hvor Jens Lossis fordren efter Regning 1-1-12.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p.  391 : 1760 4/2

F. Cold
Jens Lossius

Molde Skifteprt. 1 p.  391 : 1760 4/2 Auktion paa Molde efter sal. F. Cold, hvor Jens Lossius kjøber, ligesaa 1764 25/5.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 712 : 1760 12/3

Jens Lossius

Romsdals Skifteprt. 8 p. 712 : 1760 12/3 Skifte i Boe fiskevær hvor Jens Lossius fordrer 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 756 : 1761 3/2

Jens Lossius

Romsdals Skifteprt. 8 p. 756 : 1761 3/2 Skifte i Boe fiskevær hvor Jens Lossius fordrer 0-1-10.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 504 1762 12/11

Lobes Hustru
Jens Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 504 1762 12/11 Skifte paa Molde efter Lobes Hustru hvor Mr. Jens Lossius fordrer for i 1760 bekomne 6 pr Thekopper og Rugmel.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 465 : 1764 8/12

Tømme Dahls Hustru
Jens Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 465 : 1764 8/12 Skifte efter Tømme Dahls Hustru hvor Mr. Jens Lossius fordrer f4-1-0;

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 680 : 1768 9/1

Daniel Stephensen
Major Lossius
Jens Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 680 : 1768 9/1 Skifte efter Daniel Stephensen hvor Major Lossius skyldte 5-1-4; og Jens Lossius 14-~;

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 201 : Molde 25/5 1769

Karen Lucia
Jens Lossius
Hans Strøm
Anders Olsen
Hans Thommesen
N. Lossius
C. Lossius

 

Molde Skjøde og Pantebog I p. 201 : Molde 25/5 1769 har Karen Lucia sal. Jens Lossii Efterleverske, Indvaanerske her paa Molde for af Rechnes Hospital bekomne 300 Rdlr., pantsat med første Prioritet ei alene alle beboede Vaanehiser og tilhørende Jordfrie Grund mellem Hans Strøm paa den ene og Anders Olsen paa den andre Side, men endog Effecter. Enkens Lagværge var Hans Thommesen - og har N. Lossius og C. Lossius, dat. Wæstad 25/2 1769 videre Cautioneret. Se Thorwig 1777)

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 696 : Under Dato Molde 17/3 1770

Karen Lussia sal. Jens Lossius
Daniel Stephensen
Claus
Capt. Wisløv

Molde Skifteprt. 1 p. 696 : Under Dato Molde 17/3 1770 oplyser Karen Lussia sal. Jens Lossius ianl. Krav fra Sr. Daniel Stephensens Bo "A0 1767 3/7 med med mundtligt Bud ved sin Søn Claus, er af Capt. Wisløvs Baadefolk iblandt andre af mig kjøbte Gods modtaget paa Stephensens Vegne fra min Bomseiler og lossede saasnart gj kom fra Thm 4 Tdr. godt Byg a Tønden 3-1-0 - er 13 Rdlr.".

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 641 : 1770 13/9

Madm. Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 641 : 1770 13/9 Auktion paa Molde hvor Madm. Lossius kjøber.

Kilde: Collin (Veit ikke hvilken Lossius dette gjelder!)

Molde Skifteprt. 1 p. 700 : 1775 2/3

Holm
Mad. Lossius 

Molde Skifteprt. 1 p. 700 : 1775 2/3 Auktion paa Molde efter sal. Holms Enke hvor Mad. Lossius kjøber.

Kilde: Collin (Veit ikke hvilken Lossius dette gjelder!)

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 266 : Under Dato Trhjem 22/11 1775

Karen Lucia
Jens Lossius
Karen
Andreas Christian Friedlieb
Nils Ban

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 266 : Under Dato Trhjem 22/11 1775 har Karen Lucia sal. Jens Lossius Indvaaner paa Molde for til Mdm. Karen sal. Raadmand Andreas Christian Friedliebs Enke i Trondhjem skyldige 483 Rdl. "som hun mig i rede Penge til min eiende Bom Seils kjøbt og andre til mit Brug udfordrende Udgifter laant og forstrægt haver pantsat sit eiende Bomdseilfartøi Haabet kaldet, efter dette Skibs Maalebrev 7 Commerselæster med alt Inventarium" - samt 2. Prioritet i hendes ovennævnte Gaard paa Molde. Bomseilerjægten Haabet var Nils Bang paa Molde Eier af 1776.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskab 1780/81 og 1782/83

Lossius's Enke

Molde Kirkes Regnskab 1780/81 og 1782/83 har Lossius's Enke betalt for et Rum i Kirken, ligesaa Regnskaberne indtil og med 1687/88.

Kilde: Collin (Veit ikke hvilken Lossius dette gjelder!)