Claus

Claussen

Lund

Født 25.05.1692
Foreldre Claus Pedersen Lund og Karen Brejer

Gift i DK 21,07.1724 med Helcken Thomasdatter Hammond
a. Karen dbt. 17.05.1725
b. Thommas Hammond dbt. 27.04.1726
c. Karen
d. Sara Marie
e. Maren Sophia
Gift 2. gang i DK 02.05.1748 med Gjertrud Fredriksdatter Green
f. Fredrik

Død juni 1756

Molde 25/4 1723

Lieutnt. M. Pristed
Claus Lund
Willum Robertsen Thue 

Molde eiendom N. 37

Molde 25/4 1723 selger Lieutnt. M. Pristed til Msr. Claus Lund sin nu iboende Gaard paa Molde - hvilken han havde faaet arveligen efter sin Svigerfar Willum Robertsen Thue - for 305 Rd. Molde eiendom N. 37.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt.  6 p. 293 : 1724 17/4

Ole Ramberg
Claus Lund

Romsdals Skifteprt.  6 p. 293 : 1724 17/4 Skifte efter Ole Ramberg, hvor Claus Lund fordrer 2 ort.

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1725 17/5

Claus Lund
Karen
Madame Hr. Alexander Borchs
Mad. Eegs
Anne Cathrine Mejer
Hans Brejer
Knud Bendixson
Andreas Cramer.

Veø kirkebog 1725 17/5 døbt i Molde Kirke Claus Lunds Datter N: Karen. Tls. Madame Hr. Alexander Borchs, Mad. Eegs, Demoiselle Anne Cathrine Mejer, Hr. Hans Brejer, Knud Bendixson, Andreas Cramer.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1725 30/5 

Visiteur Fyhn
Michael Pristed
Claus Lund

Veø Kirkebog 1725 30/5 Visiteur Fyhn Fadder  i Molde Kirke til Michael Pristeds Barn - 1726 27/4 Fadder til Claus Lunds Barn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebg. : 1726 Lørdag 27/4

Claus Lund
Thomas Hammond
Lieutenant Fietzens kjæreste
Barbra Cath. Arnsberg
Jeg (=Præsten Leganger)
Visiteur Fyhn
Jacob Johansen Schultz

Veø Kirkebg. : 1726 Lørdag  27/4 døbt i Molde Kirke Claus Lunds Søn Thomas Hammond Tils. Lieutenant Fietzens kjæreste, Barbra Cath. Arnsberg, Jeg (=Præsten Leganger), Visiteur Fyhn, Jacob Johansen Schultz. 

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt.  6 p. 439 : 1727 5/6

Claus Lund

Romsdals Skifteprt.  6 p. 439 : 1727 5/6 Skifte i Fanne Otting hvor Claus Lund fordrer 4 Rd.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1728 Fer 2 Pascha

Claus Lund
Karen
Fru Wovvart
Lucie Widerøes
Riborg Viding
Jacob J. Schultz,
O. Ørbech

Veø Kirkebog 1728 Fer 2 Pascha døbt i Molde Kirke Claus Lunds Datter Karen : Tils. Fru Wovvart Lucie Widerøes, Riborg Viding, Jacob J. Schultz, O. Ørbech.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1731 5/9

Jacob Lund
Claus Lund
Sara Marie
Maren Grøn Hr. Jacobs
Margrethe Cimber
Benthe Kristine Cimber
Ottho Ørbech
Bastian Engelhardt.

Veø Kirkebog 1731 5/9 i Molde kirke døpt av Hr. Jacob Lund Claus Lunds Dttr. Sara Maria - Tils. Maren Grøn sal. Hr. Jacobs, Margrethe Cimber, Benthe Kristine Cimber, Ottho Ørbech, Bastian Engelhardt.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1735 dom 4 p. Pasch

Claus Lund
Maren Sophia
Mdme Ørbechs
Anna Cimber
Malene Widerøe
Visit. Fyhn
Morten Lyng

Veø Kirkebog 1735 dom 4 p. Pasch. i Molde Kirke døbt Claus Lunds Datter Maren Sophia - tils. Mdme Ørbechs, Anna Cimber, Malene Widerøe, Visit. Fyhn, Morten Lyng.

Kilde: Collin

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11

Eich Pedersen Leganger
Jacob Lund
Ouden Heiberg
Erich Andersen Bredahl
Hans Ehm
Hans Brejer Borch
Claus Lund
Christopher Lem
Ludvig Lem
Hans Puls

A. E. A. S. B. E. H. D. P  Ao 1728
A.B.K.J.A 1685
J.H.L. M. C(?)D. M. B
F.L.M.B
J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718
C.L. Ao 1723
H.J.P.C.D.R 1701
 H.P.E.R. 1701
H.P.A.H.S.P. H.E.B.D.L.H.D.P

Westad
Yttre Harøen
Indre Harøen 

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11 var Eich Pedersen Leganger Prost og Sogneprest til Vedø, Jacob Lund Sogneprest til Agerø og Ouden Heiberg Sogneprest til Grytten forsamlede paa Gaarden Westad i Agerø Prestegjeld for at registrere og vurdere efter forhenværende Pastor til Boe Menigheder Sal. Hr. Erich Andersen Bredahl udj Overvær af Enkens Lagværge Msr. Hans Ehm.
Registreret Sølv : 1 kande inskr. A. E. A. S. B. E. H. D. P. Ao 1728 med forgylt Penge i Laaget vejr 103 1/2 Lod 2 ort 4sk - 56 - 6. 1 do. Ao 1734 v. 103 L 2 qv. a 2 ort 4 sk - 56 - 6; 1 do 1735 v. 103 Lod a 2 ort 4 sk. 55 - 3 - 4 sk.; 1 do Ao. 1737 v. 103 Lod a 2 ort 4; 1 do. Ao 1738 v. 101 Lod a 2 ort 4 sk. - 54 - 2 - 20 sk.; 1 dreven Sølvskaal insk. A.B.K.J.A 1685 v. 22 Lod a 2 ort; - 11 - ; 2 Sølvskee. insk. J.H.L-M.C(?)D.M.B v 7 Lod a 2 ort. - 2 - 2 - 12 sk.; 2 Sølvskee ins. F.L.M.B v 7 Lod - 3 - 2; 1 do insk. J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718 v. 3 Lod a 2 ort - 1 - 2; 1 do insk. C.L. Ao 1723 v. 2 1/2 Lod a 2 ort - 1 - 1 -; 2 Smaa Theskeer v. 1 Lod a 2 ort 2 sk; Tilsammen Sølv for 305 Rd.
Tin merket: H.J.P.C.D.R 1701; H.P.E.R. 1701; H.P.A.H.S.P.; H.E.B.D.L.H.D.P
10 Kiør; 3 Quier: 1 graoxem 6 Kalver, 9 Souver, 4 Lam, 4 Gieder, 3 Hester.
Jordegods: Westad 3 voger fisk .... 150 Rd; Yttre Harøen 1 vog Fisk uden Bøxel, Indre Harøen 2 Bp 12 mrkl. med Bøxel over 4 pd. 12 mrkl., 90 Rd. (disse to eiendommene blev senere omberegnet, Yttre Harøen til 18 Rd og Indre Harøen til 20 Rdlr.)
Husene paa Westad med 3 Jernovner ... 100 Rdlr.; Præstens Studerekammer .... 7 - 2.
Søe Boen ... 7 Rd.
Korn-Tienden angivet af Enken og hendes Lagværge at være i dette Aar indkommen Hafre 120 td., Byg 6 1/2 td., Ostetiende  14 Rdlr. - hvoraf Hafren er taxeret for 3 ort 16 sk. = 119 Rd. 16 sk; Bygget for 1 Rd 1 ort - 9 Rdlr 12 Sk. Summen paa den gandske Tiende - 141 - 1 - 4 sk. - hvilken Tiende blev Enken overleveret der til hendes Husholdningsfornødenhed, der til Arbeidere og adskillige Smaaregningers Betaling.
Til senere Skiftesamling varsles at møde de nærmeste Frænder Hr. Hans Brejer Borch Capelan for Christiania Menighed, Mons. Claus Lund boende paa Molde, Mons. Christopher Lem boende paa Westad i Wedø kald og Mons. Ludvig Lem boende paa Næs i Grytten, - Saa og en Mand i Fosen Monsr. Hans Pols Enkens Sødskenbarn. pg. 186 nævnes Sr. Claus Lund, Borger til Trondhjem og resid. paa Molde, Mons. Hans Puls. Indvaaner i Lillefosen.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 dom 7 Trint.

Claus Lund, Peder

Veø Kirkebog 1740 dom 7 Trint. døbt i Molde Kirke "Claus Lund, Peders Barn" - eller "Claus Lunds Peders Barn".

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 dom 13 Trint.

Claus Lund - Peder

Veø Kirkebog 1740 dom 13 Trint.  i Molde Kirke introduseret Claus Lund - Peders kjereste.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 1 : 1740 5/8

Sjur Vrager
Claus Lund

Romsdals Skifteprt. 7 p. 1 : 1740 5/8 Skifte paa Molde Ladested efter Sjur Vrager hvor Claus Lund fordrer 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 100 : 1742 27/2

Jacob Mortensen Lund
Claus Lund

Romsdals Skifteprt. 7 p. 100 : 1742 27/2 Skifte efter Jacob Mortensen Lunds Hustru paa Molde hvor Claus Lund efter Regning af Dato Molde 7/2 1742 fordrer - 39-3-15; 1743 18/10 ... i Fanne Ott. hvor Claus Lund fordrer - 1 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p.  125 : 1742 23/5

Claus Lund

Romsdals Skifteprt. 7 p.  125 : 1742 23/5 Skifte paa Molde hvor Sr. Claus Lund fordrer 1-0-6; 1742 27/6 Skifte i Eresfjord Ott. hvor Claus Lund fordrer for 1 Td. Havre - 1-3-12;

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 53 : Under Dato 1744 4/2

Claus Lund

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 53 : Under Dato 1744 4/2 har Kirkeværgerne vitterliggjort: "at have annammet af Sr. Claus Lund Bøxelpenger 8 Rdlr. for en Stol udj Molde Kirke, paa den anden Side for Funten, hvoraf aarlig betales i Stolepenge 1 Rdlr., samme Stols Bekostning han selv besørger og ordinerer dens Brugning, som hannem got siuner og som benlte Bøxelpenge efter Forening er betalt nyder velbmlt Sr. Lund og hans Kjæreste samme Stol deres Lifstid og deres Børn derefter ligesaa mod en billig Bøxel og aarlig Stolstedpenger, som kan accorderes med de værende Kirkeværger.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 325 : 1744 5/2

Claus Lund

Romsdals Skifteprt. 7 p. 325 : 1744 5/2 Skifte paa Hatlen i Fanne hvor Claus Lund fordrer 1-0-8; p. 338 1744 Skifte i Erisfjord hvor Claus Lund paa Molde fordrer - 2 ort;

Kilfr: Collin

1749 31/12

Claus Lund
William Allan

1749 31/12 Claus Lund til William Allan for skyldige 40 Rd. pansat sine Huuse og Grund paa Molde.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 24 : 1751 7/12

Lisabeth sal. Hr. Bredahl
Claus Lund
Carsten Arentz de Boer

Molde Skjøde og Pantebog I p. 24 : 1751 7/12 har Lisabeth sal. Hr. Bredahl med sin Fætter Sr. Claus Lund som Lagværge skjødet til sin Kjære Svoger Carsten Arentz de Boer sine Huse i Boe Fiskevær.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt.  8 p. 375 : 1754 1/7

Claus Lund

Romsdals Skifteprt.  8 p. 375 : 1754 1/7 i Kaalstad i Vold Otting hvor Sr. Claus Lund paa Molde fordrer - 4 ~;

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 896 : 1756 9/2

Claus Clausen Lund
Jonas Fietzens

Molde Skifteprt. 1 p. 896 : 1756 9/2 har Lund overtaget Caution af 200 Rd. for Jonas Fietzens anl. hans Bestalling som Maaler og Vrager  i Trondhjem - og underskriver han sig herved: Claus Clausen Lund.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 298 : 1756 1/5

Claus Lund
Gottlieb Frederich Lange

Molde Skifteprt. 1 p. 298 : 1756 1/5 begynte Skifte paa Molde efter sal. Claus Lund hvor Sr. Gottlieb Frederich Lange fordrede Medicamenter og Opvartning i den afdødes Svaghed 5-2-6; ligesaa 1764 16/8

Kilde: Collin

Molde skifteprt. 1 p. 299 : Molde 21/5 1756

Andreas Eriksen Bredahl
Claus Lund
Sæmund Pedersen Harøen

Molde skifteprt. 1 p. 299 Skipper Andreas Eriksen Bredahl fremlagde et Bevis Molde 21/5 1756 hvor afdøde Lund haver annamnet af Bredahl 40 Rdlr, og havde Bredahl bekommet af Morbroder Lund et Uhrværk tillaans med mig paa Reisen til Frankrig - Endvidere fordrede Skipper Bredahl 1 Aars Landskyld, nemlig for 1754 og 1755 som afdøde Claus Lund af Sæmund Pedersen Harøen d. 16/6 1756 har modtaget 1 Rdlr.

'Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 262 : 1756 15/7

Claus Lund
Gjertrud Green
Søren Fietzens
Daniel Stephensen
Andreas Hammer
Thomas Hammond
Hans Lund
Petter Møller
Niels Pierson
Johan Thue Finne
Amund Høevigen
Alet Bierck
Andreas Bredahl
Elisabeth sal. Jacob Reens
Hans Christian Lind
J. Thode
A. Jessen
Msr. Widerø
Kammerraad Alsing
Karen Lund Fietzens
Sara Marie Stephensen
Maren Sophia Hammer
Frederich Lund 

 

 

Concordia

Molde Skifteprt. 1 p. 262 : 1756 15/7 indfandt gj mig udj Stervboet efter afg. Sr. Claus Lund paa Molde for at skifte forsegle og annotere de Effekter og Eiendele han sig havde efterladt, overværende Enken Madame Gjertrud Green samt Arvingerne Sr. Søren Fietzens, Sr. Daniel Stephensen og Sr. Andreas Hammer.
Som Vidner ved Forretningen var nærværende Sr. Thomas Hammond og Sr. Hans Lund.
Sr. Fietzens paa samtlige Arvingers Vegne lod tilspørge Enken sin Svigermoder om ingen rede Penger fandtres efter den Afdøde, og at hun derpaa vilde give Anvisning? Enken svarede herpaa Nei, hun havde ingen Penge.
- 1756 16/7 blev Stervboet forseglet til Registrering og Vurdering, mellem Enken Madame Gjertrud Green og Arvingerne som ere
1/ Madame Karen Fietzens   2/ Madame Sara Marie Stephensens   3/ Maren Sophia Hammer   og 4/ Fredrich Lund gl. 5 Aar til Formynder for ham blev indsat ad interim Sr. Daniel Stephensen.
Som Lagværge for Enken var tilstede Sr. Petter Møller.
Vurderingsmænd vare Sr. Niels Pierson og Sr. Johan Thue Finne.
Under Registreringen /26/7) tilspurgte Sr. Fietzens Enken om intet Guld fandtes som hun kunde forevise  til vurdering? Enken deklarerede at hvad Guld her var, var hendes Morgengave, og hvad lidet videre hun havde, førend hun med hendes sal. Mand kom i Ægteskab, var hendes Prydelser. - Arvingerne herpaa paastod, at endskjøndt de ikke nægtede Enken sin Morgengave, kun dog paa Grund af Omstændighederne maatte forevise saavel Morgengaven, som hvad andet Guld, der i sin Tid kan bevises at have været her i Eie - Enken svarede at sin Morgengave havde hun afsendt til sin Moder ved Trondhjem boende - Enken opgav at Guldet var indsendt Expressen Amund Høevigen en Dags Tid efter hendes Mands Død til Trondhjem og adresseret til Alet Bierck til videre Befordring til sin Moder og bestod i en Sølveske hvorudi var nedlagt et Guldarmbaand 4 Braseletter med Spender og Sløife, 2de par Øreringe, 1 liden Hals Tuuc - Foruden foranførte anviste Enken en Guldkjede, som hun havde om sin Hals og endelig deklarerede Enken med samme Leilighed at have indsendt til Tronhjem udj Penge 30de Rdlr. til Begravelsens Omkostninger, - Desuden fandtes 2 Guldknapper og 1 Guldsignet Ring, som Enken formodede hendes Søn Tilkom efter hans Fader - Dette 1 pr. Guldemaillerede  Ærme knapper taxerede til 4 Rdlr og Signetet til 4 Rd
- Enken opgav at Boet eiede 1/4 Part i Skibet Concordia, som føres af Skipper Andreas Bredahl. Bredahl kalder afdøde "Morbroder Lund" p. 299.
- Enkens iboende Gaard her paa Molde blev taxeret for den Summa - 1000 Rd. og vilde Enken beholde Gaarden for denne Pris.
Boets Effekterbleve solgt ved Offentlig Auktion og udbragtes til 4439-3-15.
Stervboet eiede følgende Jordegods:
1 Øre 12 mrk. med Bøxel og Landskyld i Gaarden Waagsbøen i Gimnæs Thglaug - 17;
1/2 Spand med Bøxel og Landskyld, samt 1 Spand med Bøxel uden Landskyld udi Gaarden Næs i bemlte Thgl. - 42 Rd.
1/2 wog i Wollen i Sunds Otting - 20 Rd.
Sr. Andreas Hammer angav at have tilgode udj Boet - 150 Rd. Han kalder afdøde Claus Lund "min afg. Svigerfader (p. 303).
Enkens sal. Moder Elisabeth Reens havde i Boet at fordre - 218 Rd. og Rente for 3 Aar - 32-2-18;
Fremlagt: "Spesification over de Husholdningsejendel min Datter her fra Inddalen bringer med sig, mig tilhørende 1753 Juni". - tilsammen Rdlr 19-0-12 - var dateret og underskrevet "Inddalen dj. 20 Juni 1753. Elisabeth sal. Jacob Reens.
- Sr. Daniel Stephensen kalder afdøde Claus Lund sin værfader. (p. 303)
I en Skrivelse dat. Molde 5/12 1757 kalder Svigersønnen Søfren Fietzens Stervboeenken: Madame Lange" - p. 309  I Een Regning Dato Molde 20/11 1757 underskreven Sterboenken ... Gjertrud sal. Claus Lund pg. 315.
Afdøde Claus Lund døde i Juni 1756 (pg. 311).
I en Skrivelse dat. Molde 3/1 1758 underskriver Stervboenken sig: "Gjertrud Fredericha Green" (p. 313).
Claus Lund havde givet Bevis dat. Molde 7/4 1755 for at have bekommet af kjære Mor Moder Elisabeth sal. Reeners 218 Rd.
I Skrivelse dat. Inddalen 30 Juli 1756 fra Elisabeth sal. Jacob Reeners til Høistærede ..K Datter: Takker dig for Din Skrivelse og her hos Condolerer Dig i Din Enkestand. Hvad sig angaar kjære Datters Begjæ i at faa min Haand tilligemed 2de Mænds sande underskrift nemlig Svoger som mit Laugværge og Svoger Hans Christian Lind til sandfærdig Bevis for Dig at fremlægge til dine Svogere paa det gj forærte Din Søn Fredic den Tid gj var hos Dig paa Molde nemlig som var en Sølvkande vægtig 120 Lod, en theakande værd 16 Rd og min første Mands Guld Signet Ring og en Sølv slagen Bog etc erindrer de 218 Rd ieg laante Din sal.. Mand mod udgiven Kvittering til mig. Dette til Vitterlighed at underskrivet af mig tilligemed mine 2 Svogere - "Efter Begjær underskriver vi J. Thode    Hans Christian Lind" -
Gjenpart af ovenstaaende bekræftedes af A. Jessen som Skifteforvalter efter afg. Mad. Elisabeth Reeners og var dateret Fjeldvær 28/12 1757.
pg. 321 .. 1758 26/5 Skiftesamling hvor Enken - nu Mdme Lange ikke var tilstede, men paa hendes Vegne mødte Msr. Widerø der indleverede et af Kammerraad Alsing som hendes antagne Laugværge forfattet Indlæg, hvor i siges: "Enhver som med sund Fornuft og nogenslags Upartiskhed vil betragte hvad Situation Msd. Lange er bragt udj ved den foretagne Skiftebehandlingen efter hendes afdøde Mand Claus Lund maa vel tilstaa at hunexemple gratii har været ligesom iblandt Ulve, i den Stæd at hun som som en Moder udi Moders Sted saavel efter Gud, som efter Naturens Lov burde være agtet og æret efter sin Stand og Verdighed, ja udj alle mulige Tilfælde soulageret udj hendes sørgelige og forsvarsløse Enkestand, uden at lægges saa tung en Vigt paa Bysten, som ellers fra Boens Forsegling til nærværende Tid kjendelig bliver at erfare af Arvingen Mr. Søfren Fietzens saavel ad aeta publica som ellers uden Skifteretten har ført Ordet paa egne og Medarvingers Vegneudi mange og adskillige betydelige terminer af saadan Art og Beskaffenhed at de efter Sørens Sigende ere og bliver grove maenla infamia, som derme Sinde agte ufornøden at expliere, siden alt saadant ikke under denne Skifteretts Cencur henhører, men en voyum reserveres til vedbørlig paatale a fora competente for der at erholde al fornøden Satification - og imødegaar han Arvingernes Paastande i flere henseender.
Alsing ispørger i det "- om det er Mr. Fietzens ramme Alvor samt hvorfor at her skal statueres et saadant horribelt og splinter nytt Exempel at hun endelig skal være den allerførste Enke, der udj et ganske tilstrækkende Bo skal miste det Vederlag som alle Enker hidindtil i saa fald haver nydt lige imod de Bekostninger som tilands Begravelse "er anvendt". Enken havde indgivet BegravelsesRegning til Beløb 72 Rd.; medens Arvingerne fandt at 30-40 Rd. kunde være nok.
Til dette Indlæg anmoder Søfren Fietzens under Dato Molde 9/8 1758, da han merker visse Folk ei ere saa let med det gode at bringe til Rigtighed og sin Synds Wundskab jeg finder mig tvungen at bruge lovlige midler at tvinge mig min Ret til og til den Ende har resolveret at indstevne adskillige Personer saavel for Bytinget her paa Stedet, som ydermere paa Sundmør enhver for sit fono competente, hvilke gj haaber under Eeds aflæggelse kan gjøre det Lyst som før har været mørkt", at Skiftet udsættes - og "hensat Skiftet indtil noget fra Arvingerne kunde indløbe til Skiftets Slutning, men uagtet Skiftet meget længe blev henstaaende usluttet er intet Tilsvar kommet, hvormed herefter det til Slutning optages - hvorefter der afsagdes decision i de indregistrerede Spørgsmaal, i hvilken Enken fik sig tilkjendt alt det hun fordrede.
- Boets Indtægt: Stervboets Eiendele tilligemed dets tilhørende 1/4 p. i Skibet Concordia beløber efter Auktionsforretningen til 4439-3-5; Rede Penge 12-1-15; de Kornvarer som ved Registreringen overlodes Enken 138-0-12; Kjør og Svin ligeledes overladt Enken 23-2 og 1 fiøren far ligeledes Enken accorderet for 15- ~; Husene med Grund overladt Enken for 1000 Rd. 66 Tønder Salt som Enken ved Skipper Bredals Hjemkomst fra Frankrig er overdragen 90-3-0; Jordegods som foran nevnt etc etc.
Boets ganske Formue - 6639-0-6; Boets Gjeld 5952-0-10; og Skifteomkostninger 93-2-22;
Boets beholdne Formue 593-0-20;
Enkens Lod - 296-2-10 (hun kaldes her Gjertrud Green)
hver af Døttrene 
   1/ Madame Karen Lund Fietzens - 59-1-6 4/5
   2/ Madame Sara Marie Stephensen - 59-1-6 4/5
   3/ Madame Maren Sophia Hammer 59-1-6 4/5 pg. 351 Ved kaldes hun Datteren Madame Maren Sophia Lund Msr. Andreas Hammers Hustru..
 Sønnen
    4/ Frederich Lund - en Broderlod - 118-2-13 3/5;
I et Indlæg dat. 3/1 1758 Som Svar paa Søren Fietzens Paastand - siger Enken: "Thi foruden at gj herved maa melde, hvorledes Stervboet Strax efter min sal. Mands Frafald blev tagen under Registrering og Vurdering, ved hvilken Omgang jeg ogsaa blev betagen Værdighed at forvalte Boets Midler samt Ind- og Udgjeld og disformedelst ved Andre Vænners Hjælp var nødsagen at søge mig Credit for at vedblive Handlingen, da mig ei af de registrerede Kramvarer med videre blev overleveret " etc.
   Sønnen Fredrik Lund udlagdes Boets Jordegods (i Wogsbøen 17 Rd.; i Næss - 42 Rd. og i Volde 28 Rd.
      Skiftets Slutning er dateret Molde 20/2 1766

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 295 : 1756 15/7

Claus Lund
Cornelius Lindahl
Lars Lindahl
Johan Schancke

Molde Skifteprt. 1 p. 295 : 1756 15/7 Skifte efter sal. Claus Lund - hvortil Cornelius Glasmager skyldte 5-3-; ligesaa kjøber ved Auktion 1765 19/4  Cornelius Lindahl; ligesaa 1768 23/11 Cornelius Lindahl og Lars Lindahl kjøber ved Auktion efter Johan Schancke 1767 13/9 Cornelius Lindahl var Johan Schanckes Enkes Lagværge.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 301 : 1756 15/7

Claus Lund
Johannes Nideros

Molde Skifteprt. 1 p. 301 : 1756 15/7 begyndte Skifte efter sal. Claus Lund pa Molde, hvor Sr. Johannes Nideros  fordrer Vejer- og Maalerpenge = 5-2-8.

Kilde: Collin

1756 16/7

Claus Lund
L. Hammond sal. Nissen
Thomas Hammond Nissen
Henrik Thomessen Hammond

1756 16/7 Registrering paa Molde efter sal. Claus Lund, hvor registreret Sølvtøi inskr. L. Hammond sal. Nissen, Thomas Hammond Nissen, Henrik Thomessen Hammond..

Kilde: Collin

1756 16/7

Claus Lund

Af Registreringen efter afg. Claus Lund holden 1756 16/7
Udj Dagligstuen: 1 Slag Uhr med sort malet Kasse - 12 Rdlr. 6 gl. Ryslæders Stole 16/Styk. - 1 - ~; 2 Træstole - 1 - ~; 1 Lenestol med Vinger - 3 Rd.; 1 Do uden Vinger - 2 ort 16 sk.; 1  Speil med forgylt Ramme og Krone - 2 Rd.;  1 malet Vengebord med tvende Fløye - 1-2-0; 1 lidet malet Thebord - 1-12-; 1 grøn malet  Slagbænk 0-1-16; 1 Nøgel Skab  -3-; 1 graamalet Glasskb -1-1-0;   1 Krus Thekande 16 sk.; 1 lidet Jernbeslaget Skrin -0-2-16;1 lidet Skriver Chatol - 4 Rd.; 1 dusin blaa og hvide Thekoppe;  10 sk. parret -1-1-0; 1 tind Trækpotte - 12 sk.;  2 store Studs Glas - 12 sk. 2 Do mindre  a 4 sk.; 4 Do endnu mindre; 4 par brune Caffekopper a 10 sk.2 Bolstre hver 1 Rd. 2 ort; 1 pr Hoveddyne - 1-2-; en enkelt med grønne Lisser i Kanten -0-3-8; 1 blaa og hvid Olmerdugs Overdyne med Dun - 2 Rd.; 1 gammelt Sengested 3 Rd.; 1 sort og hvidt Caltruses Omhæng -3-~; 1 Krus med Tinlaag - 20 sk. 1 sort og hvidt Cartuns Senge Dækken - 3 - ~;
I Dagligkjøkkenet: 2 Tinfade med ins. L.H.S 1714; Tinfade, Suppe Fade; 2 Dusin flade Tintalerkener 1 pd. 17 1/2 mrk. a 10sk. -4-1-12, 1 Melkepotte med Hank -10 sk.; 1 stor Kobberkjedel v. 2 Bpd. 14 mrk. a 11 pr. mrk. -7-0-10; 1 do v. 1 pd. 2 mrk. - 8-1-22; 2 do  mindre, - 1 gl. Kobber TheKjedel - 12 sk. 1 Messingkaffekande 0-1-4; m.m.
I Spisekammeret: 2 Aflange blaa og hvie Krusfade 0-1-8; 2 pr. runde Fade 0-2-8;  2 blaa og hvide dybe do 16 sk.; 1 Tin Presenler Tallerken 0-1-8; 2 do med Fad; 1 rund Tinskaal med Laag - 1 Rd.; 2 aflange Tin Melkeskaale; 2 Tin Spølkummer; 1 Messing Ildtang, Skuffel og Kost; 8 pr Messingskaftede Kniver a 4 sk.; parret- 1-8sk.; 1 pr. gl. Sølvskaftede do. - 2 -; 1 Dusin hvide og røde Porcelenstallerkener med Guld - 3 Rd.; 1 Dusin blaa og hvide Dybe -1-~; 1 Dusin mørkere 3 Rd.; 1 Dusin  røde og hvide Do 3 Rd. m.m  11 Spidsglas a 3 sk. - 1-9; 5 Studsglas a 3 sk. - 15 sk.
I Slagbenken i Dagligstuen: 1 gl. brunagtig Bolster - 1 - ~.
I den grønne malede nye Stue: 1 Speil med sort Ramme og Krone - 5 - ~; 1 Dusin Ryslæders Stole og 2 Læhnestole - 15-~; 1 blaat malet Slagbord - 1-1-12; 1 hollandsk lakeret Thebord - 1-1-0; 1 Do med Voxdugs Overtræk - 1 - ~; 1 rødt malet Skab med Fod under, forgyldt paa Listerne 5 Rd.; | laqueret Dragkiste 4-2-0.
I den liden nye Stue:

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. I p. 300 : 1756 17/7

Claus Lund
Andreas Christian Friedlieb
Svend Lind
Margretha
Henrik Svendsen Lind
J. Thode
Hans Christian Lind
Elisabeth sal. Jacob Reeners
Gjertrud Frederica Green

Molde Skifteprt. I p. 300 : 1756 17/7 begyndte Skifte efter Sr. Claus Lund paa Molde, hvor Sr. Andreas Christian Friedlieb i Skr. dat. Thjem 18/1 1757 fordrer i Stervboet til Monsr. Svend Lind som han efter hans sal. Moder Margretha sal. Henrik Svendsen Lind er tilfalden ifølge Skiftebrevet efter hende begyndt 10/7 1752, sluttet 9/6 1754 tilstaaet Gjeld - 622-1-10;  Rente før Skiftets Slutning til 29 Februar 1757 er 2 Aar 9 Mdr. a 5 proc. - 83-2-22; stemplet Papir til denne Regnings Belæg 6 sk. - 706-0-14; med Renters Reservation til Betaling staar. - Overmeldte at være rigtig extraheret efter original Skiftebrevet vedgaar som Sr. Svend Linds anordnede Værge og hans tilordnede Udgjelds Casserer - Andreas Christian Friedlieb. -
   I samme Skifte erfares at J. Thode og Hans Christian Lind vare Svogere (Svigersønner?) til Mad. Elisabeth sal. Jacob Reeners, der i tidligere Ægteskab havde Datteren Gjertrud Frederica Green Sr. Claus Lunds 2den Hustru - cfr. Claus Lunds Skifte 1756 17/7.

Kilde: Collin      

Molde Skifteprt. 1 p. 296 : 1757 24/5

Claus Lund
Niels Astrup

Molde Skifteprt. 1 p. 296 : 1757 24/5 Samling i Claus Lunds Bo paa Molde, hvor Hr. Niels Astrup 2-2-2.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 298 : 1757 24/5

Claus Lund
Børge N. Hammer
Andr Chr. Friedlieb
Andreas Caspar Hammer 

Molde Skifteprt. 1 p. 298 : 1757 24/5 Samling i sal. Sr. Claus Lunds Stervboe paa Molde, hvor Mons. Børge Hammer fordrer efter afdødes Bevis 16/6 1756 - 48 Rdlr,  og videre efter et af Andr Chr. Friedlieb i Trondhjem udgivet Bevis , dat. Tr.hjem 10/10 1756 sahl. Monsr. Andreas Caspar Hammer har til mig betalt 22 Rd. for en af Monsr. Børge N. Hammer til sal. Claus Lund indgiven Annonce etc. 
Sr. Andreas Hammer var gift med Maren Sophia Lund Hammer, Datter af Sr. Claus Lund paa Molde. kfr. Claus Lunds Skifte 1756..

Kilde: Collin

Molde skifteprt. 1 p. 298 : 1757 24/5

Claus Lund
Tolder Aussig
Andreas Bredal

Concordia

Molde skifteprt. 1 p. 298 : 1757 24/5 Samling i Sr. Claus Lunds Bo pa Molde, hvor tolder Aussig fordrer Told af indført Varer med skipper Andreas Bredal fra St. Martin i Frankrig den 6/10 1756. Bredal førte Skibet Concordia hvoraf Lunds Bo eiede 1/4 Part 

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p.5 31 : 1758 2/1

Hans Lund
Claus Lund

Romsdals Skifteprt. 8 p. 531 : 1758 2/1 Skifte paa Thornes i Vaagø Otting hvor Hans Lund fordrer 0-3-4; og afg. Claus Lunds Stervbo 1-0-16;

Kilde: Collin

Molde skifteprt. 1 p. 335 18 Mai 1758

O. Alsing
Claus Lund
Mad. Lange

Kammerraad O. Alsing har i sal. Claus Lunds Stervbo paa Molde indleveret et Indlæg  Dato Birkevogen d. 18. Mai 1758 paa Stervboenken Mad. Langes (tidligere Lund) Vegne som hendes Lagverge.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 145 : Molde 1710 1763

Gotlieb Frederich Lange
Fredrik Lund
Claus Lund
Mads Jensen Widerø
Anders Hammer

Molde Skjøde og Pantebog I p. 145 : Under Dato Molde 1710 1763 har Gotlieb Frederich Lange vitterliggjort retmæssig Gjeld til sin Stifsøn Fredrik Lund 700 Rd. og Pantelån med 2. Prioritet min ejende og paa Skiftet efter min sal. Formand Claus Lund udlagde Gaard og Grund her paa Molde imellem Mads Jensen Widerø og Anders Hammers Gaard.(Utslettet iflge Lov 19/8 1845)

Kilde: Collin