Jens

Jacobsen

Lund

 
Molde Skjøde.- og Pantebog I. p. 372 : Molde 4/6 1791

Christian Eide
Jens Jacobsen Lund
Erich i Stalden
Peder Lien
Tron Berg
Johan Lossius

Molde Skjøde.- og Pantebog I. p. 372 : Molde 4/6 1791 har Christian Eide Mester Skomager udj Molde skjødet og afhændet til sin Stedsøn Jens Jacobsen Lund og hans Arvinger en mig tilhørende Gaard heri Molde bestaaende af 2de Stuer og Kammer med jern Kalkkelovn i Verkstedet en Pottemagerovn med vedhus alt paa frie Eiendomsgrund der strækker sig i Længden 33 5/8 siællandske Alen i Sør og Nor begge Sider og i Bredden fra Erich i Staldens Nov til Peder Lien 16 1/2 al og fra Tron Berg til Johan Lossius's Bagerhus 13 1/4 Al - herfor Stedsønnen betalt 120 Rdlr.
Kfr. Seddel Jens og Peder Jacobsen Lund 1791 - disses Moder heder Anne Iversdatter og deres afg. Fader  Jacob Peder - hun gift 2/ Christian Eide.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 375 : Molde 12/8 1791

Jens Lund
Peder Lund
Jacob Peder
Cornelius Lindal
Erich Justsen
Anne Iversdatter
Christian Eide
A. Berg
C. J. Bye

Molde Skjøde og Pantebog I p. 375 : Molde 12/8 1791 har undertegnede tvende Brødre Jens Lund og Peder Lund givet Afkald paa Arven efter vores afgl. fader Jacob Peder, som ifølge Skiftebrevet af 12/8 1772 er os tilfalden paa hver Broderlod 4-3-6 3/4 - tilsammen 9-2-13 1/2 hvorfor var til Formynder beskikket Cornelius Lindal og Erich Justsen, som haver betroet vores Moder Anne Iversdatter disse bemelte Arveparter under Forvaltning, men nu paa vor Anmodning er bleven os af vores Stif-fader Christian Eide udbetalt - saa fritages hermed formynderne bemlte Cornelius Lindal og Erich Justen for Vergemaalet og Stiffaderen meddeles dette Afkald. - Til Vitterlighed:  A. Berg   C. J. Bye.

Kfr. Skifte 1771 18/11 efter Peder Knudsen som efterlod Enken Synneve Jacobsdttr, - og 2' Sønnebarn Jens Jacobsen 6 Aar og Peder Jacobsen 3 Aar.

Kilde: Collin

Mold Skifteprt. 2 p. 86 . 1793

Generalauditeur Koren
Pottemager Lund

Mold Skifteprt. 2 p. 86 . Til Generalauditeur Korens Stervboe var Pottemager Lund skyldig Grundleie for 1793 - 1-2-0.

Kilde: Collin