Margarete

S.

Lund

 
Romsdals Amts Kopibog 1 1715 : 1724  p. (2)59 : Under Dato 7/12 1715

Margarete S. Lund
Elisabeth Gaas
Andreas Gaas
Anthone ------? Doph sal. Sorenskriver Clausens
Frantz Lund

Romsdals Amts Kopibog 1 1715 : 1724  p. (2)59 : Under Dato 7/12 1715 andrager Margarete S. Lund om at hendes hos. Mad. Elisabeth Gaas paa Nordmøre værende ringe Midler, som arvet efter sine sal. foreldre, hvilke hendes sal. Mand Msr. Andreas Gaas havde for mig været Formynder for, hvoriblandt er nogle faagange Klæder og adskilligt andet smaatøi som min sal. Moder før sin Død havde givet mig, som kan omtrent beløbe sig til et hundrede Rixdaler, som ikke kommer min rette Arv ved, - maatte overdrages til hende selv. - herpaa resolveret at Madame sal. Andreas Gaases leverer til Myndlingen bemeldte Gang- og finklæder og vilde Myndlingens Stifmoder Madme Anthone ------? Doph sal. Sorenskriver Clausens drage den tilbørlige Opsigt at Klæderne ikke unyttig destraheres - og under samme Dato har Margrethe S. Lund, som havde havt til Formynder sal. Andreas Gaas, hvis efterladte Enke Elisabeth Gaas havde opsagt Formynderskabet, hvorfor Msr. Frantz Lund boende paa Nordmør var opnævnt, men som hidtentil derfor har regnet sig andraget om at denne maatte befales at antage Formynderskabet, hvad ogsaa skede.

Kilde: Collin