Morten

Andersen

Lyng

 

Gift 24.10.1726 med Johanna Knudsdatter Cimber
a. Knud dpt. 1727. Død ung.
b. Knud Andreas  døpt 15.02.1731. Død ung.
c. Ingeborg
c. Magdalena Kistine
Gift med Maren Maria Holthe Testman

Skifte 24.04.1752

1724

Morten Andersen Lyng
Amtmand Must

Morten Andersen Lyng tjente i 1724 hos Amtmand Must paa moldegaard kaldes han i 1725 Hospitalforstander Morten Lyng.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1725 fer 2. Paasch. 

Morten Lyng
Ole Pedersen
Peder

Veø Kirkebog 1725 fer 2. Paasch. Morten Lyng fadder i Molde Kirke til Ole Pedersens Søn - Peder.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1726 24/10

Knud Bendisson
Morten Andersen Lyng
Johanne Knudsdtr. Cimber

Veø Kirkebog 1726 24/10 copuleret udj Knud Bendissons Hus (i Molde) Morten Andersen Lyng og Dmselle Johanne Knudsdtr. Cimber.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1727 dom 10 p. Trint

Morten Lyng
Knud
Fru Vovvarts
Margrethe Cimber
Oberst Lieuten. Vovvart
Knud Bendisson

Veø Kirkebog 1727 dom 10 p. Trint. døbt i Molde Kirke Morten Lyngs Søn Knud. Tils. Fru Vovvarts, Margrethe Cimber, Oberst Lieuten. Vovvart, Tolderen Knud Bendisson.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1731 15/2

Morten Lyng
Knud Andreas
Præstens hustru
Anna Cimber
Amtmand Worm
Knud Bendiss.
Iver Oudensen

Veø Kirkebog 1731 15/2 Døbt i Molde Kirke Morten Lyngs 'Søn Knud Andreas. Tls. min (Præstens) Hustru, Anna Cimber, Amtmand Worm, Knud Bendiss., Iver Oudensen.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1732 4/11

Morten Lyng
Ingeborrig
Frue Fietzens
Mad. Fyhns
Grethe Munthe
Amtmand Soelgaard
Aage Pedersen

Veø Kirkebog 1732 4/11 Døbt i Molde Kirke Morten Lyngs Dttr. Ingeborrig. Tls. Frue Fietzens, Mad. Fyhns, Grethe Munthe, Amtmand Soelgaard, Aage Pedersen.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1735 dom 4 p. Pasch

Claus Lund
Maren Sophia
Mdme Ørbechs
Anna Cimber
Malene Widerøe
Visit. Fyhn
Morten Lyng

Veø Kirkebog 1735 dom 4 p. Pasch. i Molde Kirke døbt Claus Lunds Datter Maren Sophia - tils. Mdme Ørbechs, Anna Cimber, Malene Widerøe, Visit. Fyhn, Morten Lyng.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1735 dom 4. Paasch

Morten Lyng
Claus Lund

Veø Kirkebog 1735 dom 4. Paasch Morten Lyng Fadder i Molde Kirke til Claus Lunds Barn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1735 21/7

Morten Lyng
Malene Christin

Veø Kirkebog 1735 21/7 døbt i Molde Kirke Morten Lyngs Dattr. Malene Christine. Faddere udeladt.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1738 10/1 

Nicolay Davgaard
Margrethe Cristine
Maren Ørbech
Maren Friis
Rebecca Schancke
Capt. Schielderup
Morten Lyng.

Veø Kirkebog 1738 10/1 søbt i Molde Kirke Nicolay Davgaards Datter Margrethe Cristine. -Tils. Maren Ørbechs, Maren Friisis, Rebecca Schancke, Capt. Schielderup, Morten Lyng.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 32 Molde 23/4 1738

K. Bendixsen
Morten Lyng

Romsdal Pantebog 2 p. 32 Molde 23/4 1738 har K. Bendixsen for sin Svigersøn Morten Lyng cautioneret for hans Forstanderskab for Rechnæs Hospital.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1739 12/6

Morten Lyng
Capt. Schielderup

Veø Kirkebog 1739 12/6 Morten Lyng Fadder i Molde Kirke til Capt. Schielderups Barn.

Kilde: Collin. 

Romsdal Pantebog 2 p. 151 : Gisvolde 17/8 1740

Hans Ibsen
Morten Lyng
Claus Lund

Romsdal Pantebog 2 p. 151 : Gisvolde 17/8 1740 sælger Hans Ibsen Foged i Ørke- og Guldalen til Sr. Morten Lyng og Claus Lund 1/2 vog fiskesleje med Bøxel udj Løvaasen i Sund ott. for 5 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 75  1741 16/5

Nicolai Davgaard
Morten Lyng

Romsdal Skifteprt. 7 p. 75  1741 16/5 Skifte efter Nicolai Davgaards Kiæreste paa Molde - Boet havde pantsat til Morten Lyng 1 Sølvkande 73 Lod a 2 ort - 36-2-0 samt et Bæger 2-1-0; Monsr. Morten Lyng indleverede en Regning af Dato Molde 16/5 1741 - lydende paa 77-3-0 og hvori det siges: 1738 4/10 laant af Hospitalets Midler, som er sat Pant for den Summa - 40 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 70 : 1741 12/8

Morten Lyng

Romsdal Skifteprt. 7 p. 70 : 1741 12/8 Skifte i Bue hvor Morten Lyng fordrer 1-2-0-

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 389 : 1745 5/7

Morten Lyng

Romsdal Skifteprt. 7 p. 389 : 1745 5/7 Skifte paa Rødalen i Vaage Ott. hvor Morten Lyng fordrer 1 Aars Landskyld  og 3die Tages for et Aar 2-2-12.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 12 : 1749 5/5

Feldtskjær Grandt
Morten Lyng

Molde Skifteprt. 1 p. 12 : 1749 5/5 Skifte paa Molde efter sal. Feldtskjær Grandt hvor Morten Lyng fordrer efter Regning 1 Rdlr. Han fordrer ogsaa i et Bo paa Molde 1751 9/1.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 140 : 1742 31/5

Morten Lyng

Romsdal Skifteprt. 7 p. 140 : 1742 31/5 Skifte paa Nøsen i Vaage Ott. hvor Morten Lyng fordrer - 2-1-12.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 303 : 1743 15/10

Morten Lyng

Romsdal Skifteprt. 7 p. 303 : 1743 15/10 Skifte paa Meeg i Fanne Otting, hvor Morten Lyng for en ArveLods Bortførsel fra Gauset fordrer 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 516 : 1748 31/10

Morten Lyng

Romsdal Skifteprt. 7 p. 516 : 1748 31/10 Skifte paa Rødalen i Vaage Ott. hvor Morten Lyng fordrer Landskyld 1-1-12.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantbog I p. 6 : Under Dato Molde 1749 1/7

Jens Odensen Widerøe
Morten Lyng
Major Fietzens
Gerhard Kloppenborg

Molde Skjøde og Pantbog I p. 6 : Under Dato Molde 1749 1/7  blev offentlig Auktoion holdet paa afg. Jens Odensen Widerøes Stervboes tilhørende Halve Deel udj et Nøst her paa Molde beliggende, samme halve Deel er med Skillerom afdelt, samt ligeledes med afdelt halv Brygge |: den andre halve Del er Morten Lyng tilhørende:| alt med frie Grund undtagen 2 x 3 al., som af afg. Major Fietzens Nøstets Opbyggere er tilladt mod 12 sk. aarlig Grundleie, hvoraf dem halve Deel nemlig 6 sk. svares aarlig af denne halve Part. - Høistbydende blev Sr. Gerhard Kloppenborg for 51 Rdlr. dabsk Courant, hvorfor det blev ham tilslaget og tilskjødet.

KIlde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 22 - Molde 30/12 1751

Jacob Mortensen Schultz
Knud Lassesen
Morten Lyng

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 22 - Molde 30/12 1751 blev efter Sr. Jacob Mortensen Schultz Forlangende bortsolgt endel ham tilhørende paa Molde beliggende Grunde, deriblandt en Grund som Knud Lassesen fortiden beboer, hvilken Grunds Strækning bliver efter Beboerens Bygselseddel Indhold og den derefter Indrettede Indplanting samt Brug og Besiddelse som voret haver. - Til samme Grund blev Eier Sr. Morten Lyng for 37 Rdlr. hvorfor ham tilskjødet.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 18 : 1752 8/4

Morten Lyng

Romsdal Skifteprt. 8 p. 18 : 1752 8/4 Skifte paa Bogge i Erisfjord hvor Sr. Morten Lyng fordrer 3-0-12; p. 27 1752 10/&4 Skifte i Riksfjorden hvor Morten Lyng fordrer for Varer - 1-18.

KIlde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. p. 52 1752 10/4

Morten Lyng

Romsdal Skifteprt. 8 p. p. 52 1752 10/4 Skifte i Boe hvor Morten Lyng fordrer for 1 pd. Tobak 0-3-8;

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 71 : 1752 29/4

Niels Pierson
Mads Jensen Viderø
Morten Lyng
Maren Tesmann
Ingeborg Lyng
Lorentz Holst
Malene Christine 
Aage Pedersen
Jacob Andreas Eeg
Amtmand Hagerup
Knud Larsen
Knud Bendixson
Thomas Hammond
Christopher Lossius

 

N.K.V.E.H
K.B.S.
C.K.M.C.

Molde Skifteprt. 1 p. 71 : 1752 29/4 indfandt Byfogden tilligemed  Vurderingsmændene Sr. Niels Pierson og Sr. Mads Jensen Viderø sig udj afg. Hospitalforstander Morten Lyngs Sterboe til paafølgende Skifteforretnings Holdelse mellem hans efterl. Enke Madamme Maren Tesmann paa den ene Side og paa den 2de Side den Afdøde efterladte 2de Døttre 1/Ingeborg Lyng gl. 19 Aar - Formynder Sr. Lorentz Holst. 2/ Malene Christine gl. 16 Aar - Formynder Sr. Aage Pedersen. Enkens Lagværge paatog sig at være kgl. Maj- Fogd Sr. Jacob Andreas Eeg.
Registreret 
 - 1/2 Parten udj Nøstet ved Amtmand Hagerup staaende med frie Grund - 40 Rdlr.
-  1 Grund paa Molde beliggende beboes af Knud Larsen - 28 Rdlr.
-  Vaanehusene paa Molde med underliggende Grund og Herligheder - 700 Rdlr.
-  1 Stuehus i Boe med afdelt Kammer og 1 Kjøkken, 2 gamle Baarstuer, 1 Nøst med Sval Videre 1 gl. Sjaa og 1 do. paa Holmen uden Grund, som tilhører Agerø Presteboel - 130 Rdlr.
Boet ejede udi Gaarden Kalsnæs udj Vaage 12 mrkl. fiskes leje med Bøxel og Herlighed 2 ort mrkl. = 6 Rdlr. 
- I Boet fandtes adskillige Hospitalsregnskaber med tilhørende Papirer som leveredes Sr.  Mads Jensen Widerø for at afgjøre og tilendebringe det øvrige som resterede til endelig Afslutning paa Hospitalet ved børlig afleggende Regnskab. ~ Endelig fandtes fire Bøger, som den afg. Mand havde benyttet til at indføre udj alt hvad hans Kjøbmandskab kunde betræffe, til disse at revidere opnævntes Sr. Niels Pierson og Sr. Mads Widerø.
Enken tilligemed hendes Lagværge tilspurgte de tilstedeværende Formyndere Sr. Aage Pedersen og Sr. Lorentz Holst om de paa Myndlingenes Vegne ikke var fornøiede med at de udj Registreringen og Vurderingen anførte Kjøbmandsvarer maatte Enken overleveres til Kjøbmandsskab og Forhandling hvorpaa Formynderne indgik.
Betalt Byskat for 1751 - 3-2-16; fordredes Næringsgrund og Broeskat for 1752 - 5-0-16; Nærings- og Grundskat for 1753 - 2-0-16.
- Jomfru Ingeborg Lyng fordrer indestaaende Mødrenearv 247-0-13, Ligeledes indestaaende Arv efter hendes Morfader Knud Bendixson - 53-0-13;
- Jomfru Malene Lyng fordrer indestaaende Mødrenearv 247-0-13, ligesaa efter afg. Knud Bendissen - 53-0-13;
Hospitalet kommer efter seneste Regnskab tilgode - 2165-1-14;
Fogden Eeg som Enkens Lagværge begjæret af Formynderne at de vilde gjøre Declaration om de paa de umyndiges Vegne vilde modtage Huset efter Vurderingen udj Udlæg, da Enken de øvrige Maubler og Effekter til Gjeldens Afbetaling maatte udlegge? Formynderne svarede de kunde ei se det var de umyndige nyttigt, men paastod at Boets Effekter maatte auktioneres og bortsælges, hvoortil Enken med Lagværge gav Samtykke.
- Boets Løsøre udbragtes ved Auktionen til 1123-3-98. Samt for en Jægt og et Jægtenøst - 54-2-6, tilsammen 1177-3-8.
- Stervboet paa Molde beliggende Gaard bestaaende af 1 (de?) Vaanedhuser Søboder og Brygger med ald dessem mur og nagelfast Indredning som det nu er og forefindes tilligemed underligende Eiendoms Grund af den Strækning samme befindes nu at være, alt med Enken og hendes Lagværge, samt den umyndioge Datters Formynders Villie og samtlige givne Samtykke er overdraget Sr. Thomas Hammond som for Gaarden og Grunden har paataget sig at indbetale til Stervboet og hertil Indtægt anføres den Summa - 1000 Rdlr.
- Sterboets fornevnte Huse udj Boe overdrages velædle Hr. Lieutnt. Christopher Lossius for Vurderingssummen - 130 Rdlr.
- Boets hele Formue 3794-3-14. Gjeld og Omkostninger 3175-0-18. Til Deling 619-3-20. Enkens Lod 308-3-10, hver Datter 154-1-17;.
I sal. Morten Lyngs Bo registreredes følgende Sølvtøi:
1 SølvCaffeKande med Fad v. 77 Lod afgaar for Hanken 3 Lod - igjen 74 Lod a 2 ort = 37-0-0
1 Melkekande med Fad v. 41 3/4 Lod afgaar for Hanken igjen 39 3/4 Lod a 2 ort = 19-3-12
1 Sølvsuppeskaal v. 51 1/2 Lod = 25-3-0
1 Sølv Thepotte med Fad v. 25 Lod afgaar for Hanken 1 1/2 Lod igjen 23 1/2 Lod = 11-3-0;
2 Theflasker v. 17 1/4 Lod = 8-2-12;
2 Sukkertasiner v. 12 Lod a 2 ort = 6-0-0
1 Speilramme 15 Lod = 7-2-0;
1 Melkeskaal v. 21 Lod afgaar 2 Lod for Hanken igjen 19 Lod = 9-2-0;
1 Sukkerstrøbørse 10 Lod a 2 ort = 5-0-0;
1 Potageske v. 15 Lod = 7-2-0;
1 Tærtespade 7 3/8 Lod = 2-3-18;
15 Sølv Skeder v. 58 1/2 Lod = 29-1-0;
1 Sølvkande ins. N.K.V.E.H. v. 80 Lod = 40-0-0;
1 Tinfad ins. K.B.S;
1 do. C.K.M.C.
1 Amileret Porcelens Thesæt bestaaende af 12 pr. Thekopper, 6 pr. Shokoladekopper, 1 Thepotte med Fad, 2 Spulkommer med FAde, 1 Melkekande, to Amilerede Theskeer 4-0-0;
1 do af et andet Mønster - 3-0-0

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 83 : 1752 24/4

Morten Lyng
Fogden Eeg
William Frimand

Molde Skifteprt. 1 p. 83 : 1752 24/4 Skifte efter sal. Morten Lyng - hvis Enke i Begjær med Stervboet havde betalt: Til Fogden Eeg for Tiende Fisk - 18 Rd og Hr. William Frimand 66 - 2 - 16.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt 1 p. 99 : 1752 24/4

Morten Lyng
Thomas Hammond

Molde Skifteprt 1 p. 99 : 1752 24/4 Skifte paa Molde efter Hospitalforstander Morten Lyng - Boets Gaard kjøbtes af Sr. Thomas Hammond for 1000  Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 88 : 1752 14/5

Morten Lyng
Madame Kielstrup

Molde Skifteprt. 1 p. 88 : 1752 14/5 Auktion paa Molde efter sal. Morten Lyng, hvor Madame Kielstrup kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 88 : 1752 14/5

Morten Lyng
Tolder Aussig

Molde Skifteprt. 1 p. 88 : 1752 14/5 Auktion paa Molde efter sal. Morten Lyng, hvor Tolder Aussig kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 94 : 1752 14/5

Morten Lyng
Monsr. Must

Molde Skifteprt. 1 p. 94 : 1752 14/5 Auktion paa Molde efter sal. Morten Lyng hvor Monsr. Must kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 99 : 1752 14/5

Morten Lyng
Christopher Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 99 : 1752 14/5 Skifte paa Molde efter sal. Hoapitalforstander Morten Lyng hvor Lieutnt, Christopher Lossius kjøbte Boets Eiendomme i Boe.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 184 1752 14/5

Morten Lyng
Aschenberg

Molde Skifteprt. 1 p. 184 1752 14/5 Auktion paa Molde efter sal. Morten Lyng hvor Aschenberg kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 33 : Under Dato Molde 22/8 1752

Fredrik Schjelderup
Maren Tesman
Morten Lyng

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 33 : Under Dato Molde 22/8 1752 har Fredrik Schjelderup bekommet ..... Madame Maren Tesman sal. Morten Lyng af Rechens Hospital Revenuer.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 108 : 1752 8/11

Morten Lyng

Romsdal Skifteprt. 8 p. 108 : 1752 8/11 Skifte i Boe Fiskevær hvor Boets Morten Lyng kjøber Huse 1 Sauehus Ildhus Lade under 1 Tække, 1 Sengeboe 1 Stabutr 1 Nøst 1 Sjaa 1 liden Boe 2 gl. Bode 1 Fiøs og Lade 1 gl. Sjaa 1 Svinehus og Søehus for 86 Rdlr.

Kilde: Collin                      Forstår ikke hva som er ment her!

Molde Skjøde og Pantebog I p. 54 : 1753 4/11

Thomas Hammond
Morten Lyng
Ingeborg Lyng

Molde Skjøde og Pantebog I p. 54 : 1753 4/11 har Thomas Hammond for til Reknæs Hospital skyldige 200 Rdlr. pantsat sine her paa Molde bestaaende og tilhørende Husebygninger tilligemed underliggende Grunde ~Aflyst 21/2 1757.
- Kfr. under Seddel Morten Lyng : 1753 9/5 er udstedt Skjøde til Msr. Thomas Hammond, der var gift med Ingeborg Lyng paa afdøde Morten Lyng Hus paa Molde.

Kilde: Collin

Moøde Skjøde og Pantebog I p. 76 : Under Dato Molde 1753 9/11

Christopher Lossius
Morten Lyng
Thomas Hammond
Aage Pedersen
Magdalena Christine Lyng
Ingeborg Lyng
Maren Tesmand
Hans Lund

Moøde Skjøde og Pantebog I p. 76 : Under Dato Molde 1753 9/11  kjendes vi Underskrevne 1/Jeg Christopher Lossius PremierLieutenant ved 2det tronhjemske Regiment vedgaaer at have solgt og aldeles afhendet fra mig min Kjæreste og Arvinger halvdelen udj sa. afg. Morten Lyng forhen eiende og beboede Gaards Huse paa Molde med tilhørende frie Grund alt efter den Indplanking og beskaffenhed nu forefindes, hvilken halvdel udj bemelte Gaard med Grund mig med min Kjæreste Maren Tesmand er tilfalden og at det til min Kjære Svoger Monsr. Thomas Hammond hans Kjæreste, deres Børn og Arvinger mod Betaling af 500 Rdlr. Courant. - Iligemaade tilstaaer gj Aage Pedersen Borger og Indvaaner paa Molde et Huus paa Molde at have paa min Myndling Jomfru Magdalena Christine Lyngs Vegne solgt og avhendet til Monsr. Thomas Hammond hans Kjæreste ig Arvinger 1/4 Part udj afgl. sal. Morten Lyngs forhen eiende og beboende Huse paa Molde tilligemed de dertil hørende Eiendoms Grunde imod den Summa 250 Rdlr. Den øvrige 1/4 Part udj heromrørte Huse tillige med Grunden er Msr. Hamond ved sin Kjæreste Madame Ingeborg Lyng tilfalden for den Summa 250 Rdlr. og som forbemelte vores Kjære Svoger Msr. Thomas Hamond som før er meldt haver betalt enhver af os for vores andel udj bemelte Gaards Huser tilligemed Grunden der med hans egen beløber ialt 1000 Rdlr. saa Ejendes etc.
Siden min Svigerfader Aage Pedersen formedelst Svaghed og Alderdom ikke kan paatage sig det paalagte Formynderskab og velædle Hr. Byfogd i hans Sted har Ordineret mig som Formynder for Jomfru Malena Christine Lyng saa refererer gj mig til det oprettede Dokument og paa Myndlingens Vegne sælger Skjøder og afhender hendes 1/4 Part udj hendes foreldres Gaard paa Molde for den foranførte Summa 250 Rdlr.
- Molde 10/8 1755 Hans Lund

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 113 Molde 17/5 1759

Peder Aagesen
John Ord
Morten Lyng

Molde Skjøde og Pantebog I p. 113 Molde 17/5 1759 har Peder Aagesen skjødet til John Ord Halvparten i et Nøst med underliggende frie Eiendomsgrund som ? ? paa Auktionen efter afg. Hospitalforstander Morten Lyng har ? - beliggende ved ? John Ords egen Gaard - for 100 rd.

Kilde: Collin

Morten Lyng
Maren Testman
J. P. Testman
Hans Hagerup
John Ord
Auditeur Koren
Hospitalforstander Morten Lyng, gift med Maren Testman; kjøpte J. P. Testmans Gaard (senere Hans Hagerups, deretter John Ords, endelig Auditeur Korens). Enken gift med Kaptein Christopher Lossius.

(Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen 1905 s. 58)