Richard

Jalles

Møller

Født først i november 1830
Foreldre Peter Richardus Møller og Ingeborg Antonette Øwre

Gift 14.04.1856 med Ingeborg Antonette Møller
6 barn, 3 død ung.

 

 

Richar Jalles Møller var yngre sønn av konsul Peter Richardus Møller og Ingeborg Antonette Øwre og født på Moldegård  1835. Han var en yngre bror av Hans Thiis Møller (II) Moldegård og ble eier av Meeg allerede da han var 18 år gammel. De tre brødre fra Moldegård ble altså eiere av hver sin av de tre gårdene: Hans Thiis Møller Moldegård, Petter Anton Møller Bjørset og R. Jalles Møller hovedbruket Kvam av Mek. Jalles Møller var en interessert og kyndig gårdbruker. Særlig var han en forstandig skogeier som passet godt på gårdens verdifulle skog, hvis avvirkning han i stor utstrekning foredlet selv på eget sagbruk og omsatte i sin skog betydelige trelastforretning som han drev i mange år. R. Jalles Møller var en framtredende mann innen jordbrukets organisasjoner og var i tiden 1896 til 1904 medlem av Romsdals amts Landhusholdningsselskaps styre.