Frants

Ludvig

Emil

Lorentsen

Macé

Født 1828
Foreldre  Lorents Auguste Macé og Nicoline Margrethe Steenbuch

 

 

 

Død 1910

 
Lorents Auguste Macé
Nicoline Margrethe Steenbuch
Frederik Christian Steenbuch
Maren Johanna Krogh
Frants Ludvig Emil
Hanna Birgitte Francine
Tobias Salvesen
Lorents Auguste Macé var født i byen Lorient i Bretagne, i Frankrike 9. mai 1716. Han ble gift med Nicoline Margrethe Steenbuch på hennes 20 års fødselsdag i 1822. Nicoline var 5. barn av prost Frederik Christian Steenbuch og Maren Johanna Krogh, født i Molde 13. september 1802 og døde der 24. mars 1875, "efter flere Aars Svaghed", som det het i dødsannonsen.

Macé kom til Norge i 1819 og ved hjelp av sin kapital, forbindelser og dyktighet ble han Moldes største kjøpmann og reder, med utstrakt eksportvirksomhet. Han ble fransk vicekonsul i 1833 og døde 9. mars 1856.

Han eide og bodde fra 1821 den eldste hovedbygningen på Reknes gård, senere ble gården kjend som Macé - gården. Den brente ved bybrannen i 1916, og lå rett øst for prost Steenbuchs gård, der hvor den såkalte Trelastgården ble reist etter brannen. Sjøboden som hørte til var byens største.

Sønnen Frants Ludvig Emil ble kjøpmann og fransk vicekonsul i Molde. Den yngste datteren Hanna Birgitte Francine ble gift med Tobias Salvesen (1823 - 1893), lensmann i Egersund, senere politimester, bopel Lillehammer. Hun var den eneste av barna som var gift og fikk 2 sønner som begge ble gift, men de hadde ikke etterkommere.

Kilde for biografiske opplysninger er Nils Parelius.

1865-telling Molde Hovedgaden G.nr, 91

Frants Ludvig Emil Macé
Nicoline Macé
Ivesphine Macé
Maren Johanne Macé

1865-telling Molde Hovedgaden G.nr, 91
Frants Ludvig Emil Macé, husfader, handelsmand, ug., 37 år. fødested Molde
Nicoline Macé, hans moder, husmoder, e, 64 år, fødested Molde
Ivesphine Macé, sistnevntes datter, nyder Ophold hos hendes Broder, ug., 43 år, fødested Molde
Maren Johanne Macé, sistnevntes datter, nyder Ophold hos hendes Broder, ug., 39 år, fødested Molde

KIlde: Digitalarkivet

1900-telling for Molde Matr. no. 91

Frantz Ludvig Emil Mace
Josefine Veronika Mace
Augusta Nikoline Mace

1900-telling for Molde Matr. no. 91
Frantz Ludvig Emil Mace, hf. ug., fransk konsular agent, f. 1828 i Molde
Josefine Veronika Mace, hm, ug. f. 1823 i Molde
Augusta Nikoline Mace, fl., ug., f. 1831 i Molde

Kilde: Digitalarkivet