Andreas

Madsen
Skifte 17.06.1783

Branntakst for Molde Kirkebakken 1767

Andreas Madsen
Christen Oplending

Branntakst for Molde Kirkebakken

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

68

Andreas Madsen

1 vaane Huus

   

20

1777

65

Andreas Madsen

1 vaane Huus

   

10

1783

65

Andreas Madsen død, huset står øde

       

1784

65

Christen Oplending indfl. i dette øde hus.

       

1785

65

Huset nedrevet. Tidl. beboet av Andreas Madsen, sist av Christen Opl. 

       
Molde Skifteprt. 1 p. 997 : 1783 17/6

Andreas Madsen
P. F. Koren

Molde Skifteprt. 1 p. 997 : 1783 17/6 Skifte paa Molde efter sst. afdøde Barberer Andreas Madsen. Han var født i Danmark. Om han havde Arvinger vidstes intet. 
Afdødes Midler 19 Rd. Gjelde 25 Rdlr.
Generalauditør P. F. Koren fordrer 8 Aars Grundleie. 
Molde Kirkes Regnskabsbog 1783 Jan. Andreas Madsen. Jord og begge Klocker 0-2-16.

Kilde: Collin