William

Main

Født i Nord-Amerika


Gift med Anna Lovise Koren

Død 06.07.1795

Molde Skifteprt. 2 p. 174 

William Main
Anna Lovise Koren
Peter Fredrik Koren

Molde Skifteprt. 2 p. 174 : Kjøbmand paa Molde Hr. William Main var gift med Anna Lovise Koren datter af General Auditør Peter Fredrik Koren.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1794 25/7

William Main

Molde Kirkes Regnskabsbog 1794 25/7 betalt for Hr. William Mains Matroses Jord 1 ort.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 60 ; Under Dato Molde 8/8 1794

William Main

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 60 ; Under Dato Molde 8/8 1794 er til Hr. William Main bortbøxlet en lugt Stol No. 3 som er den første Stol paa høire Hand ved Døren, som mand kommer ind i Kirken betalt Bøxel med 5 Rdlr. bruges af ham og hans Hustru efter hans Død saalenge hun er ugift i aarlig Stoleleie 6 ort.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1795 11/7

William Main

Molde Kirkes Regnskabsbog 1795 11/7 betalt for Hr. William Mains Liig Gravens Aabning paa Kirkegaarden 1 Rdlr., begge Klokkene 1 Rdlr., beste Ligklede 1-2-0, Voxlysene paa Alteret 1-2-0, tils. 4-3-0.

Kilde: Collin