Anders

Olsen

Male

Født ca. 1751

Gift med Kirsten Bergithe
a. nn død som barn 1785/86
b. nn død som barn død 1789
c. nn død som barn 1791
d. Olava Mahlo
e. Erich Andreas
f. Peter Andreas
g. Ingeborg Kirstina

Begravet (bet.) 15.09.1817

Molde Skjøde og Pantebog I p. 306  - 1780 6/9

Erich Justsøn
Lars Lindal
Anders Olsen Male

Molde Skjøde og Pantebog I p. 306 : Erich Justsøn skjøder Molde 6/9 til Anders Olsen Male sine Huse i Kirkebakken. Anders Males Hustru Kierstin Malle bevidner i sin Mands Fraværelse at ingen foregaaende Contract om dette salg er sluttet

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1785/86

Anders Maloe

Molde Kirkes Regnskabsbog 1785/86 Betalt for Anders Maloes Barns Jord paa Kirkegaarden og lille Kloche - 0-1-8.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1789 i Marts

Anders Maloe

Molde Kirkes Regnskabsbog 1789 i Marts betalt for Anders Maloes Barns Jord og begge Klocher  1-0-12.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 379 : Molde 11/6 1791

Anders Olsen Male

Molde Skjøde og Pantebog I p. 379 : Molde 11/6 1791 har Anders Olsen Male for af Rechnæs Hospital laante 100 Rdlr. pantsat med 1. Prioritet sin efter Skjøde af 28/1 1791 eiende Gaard med Grund her i Molde - Aflæst 2/9 1793.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 374 : Molde 24/6 1791

Anders Olsen Male
Henrich Lyche
Lars Lindahl
Hans Pedersen Fixdalen

Molde Skjøde og Pantebog I p. 374 : Molde 24/6 1791 skjder Anders Olsen Male fra sig Hustru og Arvinger min forhen iboende Huse staaende i Kirkebakken paa Hr. Controllør Henrich Lyches Grund - hvor bemelte Lyche er boendes paa den nordre Side og Lars Lindahl paa den søndre Side til velagte Hans Pedersen Fixdalen for 70 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde 1791 25/6

Hartvig Luytkis
Anders Olsen Male

Molde 1791 25/6 skjøder Toldbetjent Hartvig Luytkis til Skibsstyrmand Anders Olsen Male en Grund m.m.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1791 August

Anders Maloe

Molde Kirkes Regnskabsbog 1791 August betalt for Anders Maloes Barns Jord paa Kirkegaarden 1-0-12.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1794 27/4

Anders Malo

Molde Kirkes Regnskabsbog 1794 27/4 betalt SibsCapt. Anders Malos Svigermoders Jord 1-2-8.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 60 : Under Dato 8/5 1794

Andreas Mallo

Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 60 : Under Dato 8/5 1794 er Stol under Kirken paa Mandsiden N 12 bøxlet til Skibscapt. Andreas Mallo som i avvigte Aar erholdt Tilladelse af Dhr. Kirkens Inspektører at indrede paa egen Bekostning til en lugt Stol, og saa at han ei Tillades at have Vinduer eller Gardiners Ophæng af hvad navn nævnes kan for ei at betage Udsigten eller Lyset fra de bagerste Stoler - og er første Fste Betalt med 1 1/4 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1800 2. Sønd. efter Paasche

Erich Andersen Mahle

Molde Kirkebog 1800 2. Sønd. efter Paasche konfirmeret Erich Andersen Mahle, 14 Aar.

Kilde: Collin

1801-telling for Bolsøe Molde Udpaa Gaden No 30

Andreas Malo
Kirsten Bergithe
Olava Mahlo
Erich Andreas
Peter Andreas
Ingeborg Kirstina

1801-telling for Bolsøe Molde Udpaa Gaden No 30
Andreas Malo, husbonde 50 år og hans kone Kirsten Bergithe, 48 år og deres barn Olava Mahlo, 20 år, ugift, Erich Andreas, 15 år, ugift, Peter Andreas, 8 år og Ingeborg Kirstina 6 år.

Kilde: Digitalarkivet

Molde Kirkebog 1808 16. Sønd. e. Trint

Peter Andreas Mahle

 

Molde Kirkebog 1808 16. Sønd. e. Trint. konfirmeret i Molde Kirke Peter Andreas Mahle, 15 Aar.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1809 14/12

Christian Dyblie
Olava Mahle
Hr. Mahle
Stephensen

Molde Kirkebog 1809 14/12 copuleret MaanedsLieutenant Christian Dyblie og Jomfru Olava Mahle. Tisl. Hr. Mahle og Stephensen.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1809 22/6

Anders Mahle
Dyblie
Madme Mahle

Molde Kirkebog 1809 22/6 Skibscaptain Anders Mahle fadder til Dyblies Barn, ligesaa Madme Mahle.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1810 13. Sønd. eft Trint.

Ingeborg Kirstine Mahle

Molde Kirkebog 1810 13. Sønd. eft Trint. konfirmeret i Molde Kirke Ingeborg Kirstine Mahle - 16 Aar gl.

Kilde: Collin

Morlde Kirkebog 1817 15/9

Anders Mahle

Morlde Kirkebog 1817 15/9 begravet Skipper Anders Mahle 66 Aar gl, død af en Sygdom paa Søreise ved Skibbrudd paadraget, hvorfra han døde Dagen efter Hjemkomsten Led Skibbrudd 19/6 ved Archangel.

Kilde: Collin