Johan

Jacobsen

Mechelborg


Foreldre: Jacob Mechelborg og Maren Melchiorsdatter

Gift med Anne Eriksdatter fra Aspa
a. Helvig

 

Erik Audunsen Jacob Mechelborg (ca.1546 - 1619)
g.m. Maren Melchiorsdatter (ca.1570 - 1619)
                               Ane Eriksdatter             g..m.      Johan Jacobsen Mechelborg (ca. 1606 -1671)         
Elisabet Johansdatter Mechelborg Jacob Johansen Mechelborg
Birgitte Jacobsdatter Mechelborg 
g. m. Niels Christian Aaboe

 

Kilde: Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700. s. 225

Fredrik Jørgensen Marstrand
Jørgen Marstrand
Helvig Johansdatter Mecklenburg
Johan Jacobsen Mechlenburg
Anna Eriksdtr. fra Aspa
Jacob Johansen Mecklenburg
Christen Johansen Mecklenburg
Margrethe Olsdtr. Helt
Hans Johansen Mecklenburg
Margrethe Johansdatter Mecklenburg
Anna Fredriksdatter Marstrand
Hans Breyer
Johan Helsing
Margrethe Fredriksdatter Marstrand
Jørgen Fredriksen Marstrand
Else Margrethe Mechlenburg.
Johan Fredriksen Marstrand
Helvig Fredriksdatter Marstrand
Frans Lund
Thomas Jensen Holter.

Tingvoll
Sogneprester

1697 - 1701
Fredrik Jørgensen Marstrand (Grytten)
Han fikk kallsbrev som sogneprest her den 10/1 1672, dette ble stadfestet i 1700 (NK bd. VII Stadfestelser). Han sto som sogneprest til sin død i 1701 for da hans ettermann ble utnevnt den 22/10 1701 heter det at han ble utnevnt etter den avdøde Hr. Fredrik. (NK VII s. 151).

Tønder sier at han var kapellan i Tingvoll i 35 år og at han bodde på gården Hoem. Ble sogneprest i 1697 og stod til sin død i 1701. Erlandsen og Tønder sier at han skal ha vært en virksom mann og meget elsket av sin menighet. I 1701 var han 70 år og var oppført med sønnene Jørgen 24 år og Johan 22 år.

Personalia
Tønder sier at han var født den 4/10 1634, en sønn av Hr. Jørgen Marstrand, sogneprest i Grytten, og han døde i september 1701. Tønder har ham som gift den 8/2 1671 med Helvig Johansdatter Mecklenburg på Kvalvåg (Ifølge Mørkvig sin bok om slekten Mechlenburg var Johan Jacobsen Mechlenburg gift med Anna Eriksdtr. fra Aspa. Johan døde i 1677 og Anna i 1673. De bodde på Kvalvåg og hadde barna: Jacob, Christen ble gift med Margrethe Olsdtr. Helt og bodde på Einset, Hans, Helvig og Margrethe.) Dette blir verifisert når hun søker om å få sitte i uskiftet bo i 1698. Hun døde på gården Sandvig i Tingvoll i 1709 i en alder av 69 år og skifte ble holdt 9/1 1710 (SAT: N-Møre geistlige skifteprotokoll. 1697 - 1741). Barn:
Anna : Døpt i Tingvoll Dom 7 trin 1672. Kalles Johan Helsings kjæreste i skifte i 1710. Ifølge Bernhoft ble hun gift i 1699 med Hr. Hans Breyer, sogneprest til Ytterø, som døde i 1707. Hun må da ha blitt oppgift med Johan Helsing før 1710 (Bernhoft 1885 s. 143).
Margrethe: Døpt i Tingvoll Dom 19 Trin 1764. Tønder sier hun døde i 1676.
Jørgen: Døpt i Tingvoll Dom 1 pasc 1677. Var handelsmann i Fosen i 1710. Mørkvig sier han ble gift 12/9 1709 med Else Margrethe Mechlenburg.
Johan: Døpt i Tingvoll Dom 8 Trin 1678.
Helvig: Nevnt i 1710, var da representert ved sin svoger Frans Lund. Mørkvig sier hun ble gift med Thomas Jensen Holter.

Kilde: Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700. s. 225

1715 

Birgitte Jacobsdatter Mechelborg
Niels Christian Aboe
Jacob Johansen Mechelborg
Johan Jacobsen Mechelborg
Ane Eriksdatter
Erik Audunsen.

I 1715 solgte Birgitte Jacobsdatter og Niels Christian bl.a. Herskedalen til sin " kjære Svoger" Jacob Nissen g. m. Anna Elisabeth. Birgitte hadde arvet diss eiendommene av sin far Jacob Johansen Mechelborg  som hadde arvet det fra sin far Johan Jacobsen Mechelborg. Johan var gift med Ane Eriksdatter som fikk hand om Herskedalen etter sin far, nemlig Erik Audunsen. Erik hadde kjøpt Herskedalen, skyld 1 spamm 12 merkelag. Da Erik døde, ble hans enorme jordegods delt mellom barna.

Kilde: Eideboka av Johnny Lyngstad