Hilmar

Meincke

 
Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 181 Under Dato Molde 2/1 1768

Henrich Lycke
Hilmer Meincke
John Ord

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 181 Under Dato Molde 2/1 1768 har Henrich Lycke til Hilmer Meincke, Kammerråd i Trhjem for skyldige 990 Rdlr pantsat alle ovennevnte Ting dvs. John Ord  havde givet nevnte Meincke  Pant i alle sine udestaaende Fordringer.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog  I p. 341 : Under Dato Molde 10/2 1788

Henrich Lyche
Petter Møller
Hilmer Meincke
Generalinde Sehestedt
Hans Th. Møller
H. T. Abelseth
J. P. Rose

Molde Skjøde og Pantebog  I p. 341 : Under Dato Molde 10/2 1788 har Henrich Lyche Controllør ved Molde Toldsted vitterliggjort at være skyldig til Kjøbmanden Petter Møller 150 Rdlr., som han laant ham, og derfor pantsat 2. Prioritet nest efter min til afg. Cammerraad Hilmer Meincke og Arvinger  til dem transporeterede Panteobligation af Dato 2/1 1768 stor 990 rdlr. udj min nu beboede Gaard  og Grund ved Kirken her i Byen beliggende samt udj alle mine Møbler og Løsøre, er udj bemeldte Panteobligation er specifiseret og nuværende Tid ihendehaves og tilhører Høivelbaarne Generalinde Sehestedt  naar samme er afbetalt og indfaat, da indtræder bemelte Peter Møller og hans Arvinger næst efter denne bemelte  Panteobligation udj  første Prioritet Ret. Aflæst 8/2 1802  efter Hr. Hans Th. Møllers kvitt. af 1/5 1802 Underskrevet til vitterlighed af H. T. Abelseth og J. P. Rose.

Kilde: Collin