Abraham

Meyer

Født 20.03.1740

 

Død 20.02.1786

 Abraham Meyer Sogneprester i Bolsø 1740-1892
5. 1758 - 86   Abraham Meyer, f. 1720 20/3 d. 1786 20/2. Provst

Kilde: Molde og Romsdalen (1892)

Prost Meyer
Anders Olsen
Prost Meyer kjøbte Sr. Kjøbmand Anders Olsens Gaard paa Molde.

Kilde: Collin

Molde 14/4 1764

Abraham Mejer
Andreas E. Bredal

Under Dato Molde 14/4 1764 har Abraham Mejer og Eeg & Ord kautioneret for Andreas E. Bredal for et Laan i Rechnes Hospital.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsb. 1784 Oktbr.

Prostinde Meyer

Molde Kirkes Regnskabsb. 1784 Oktbr. Frue Prostinde Meyer efter Resolution af 19. Januar 1775 frie Gravsted udi Kirkens Søndre Kors og iøvrigt betalt som følger - for Klokkerne 1 rdlr.; for Voxliusene paa Alteret 1-2-0; for bedste Ligbaare 0-1-8; for bedste Ligklede 3 ort; det Ringeste ditto - 1 ort tils. 3-3-8.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1785/86 : 1786

Prousten Meyer

Molde Kirkes Regnskabsbog 1785/86 : 1786 Februar betalt for Hr. Prousten Meyers Lig for dobbelt brendende Voxlys paa Alteret 3 Rdlr.; bedste Ligklæde 3 ort;  bedste Ligbaare 0-1-8; Ordinaire Ligklæde 1 ort; tils. 4-1-8.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 35 : Molde 13/7 1786

Lange
Christopher Meyer
Provst Meyer
Madme Lange

Molde Skifteprt. 1 p. 35 : I Langes Bo under Dato Molde 13/7 1786 fordrer Capellanen Hr. Christopher Meyer paa sin afg. Fader Provst Meyers Stervboes Vegne:" afg. Madme Langes Stervboe skylder Præsteløn  efter Regning for Aaret 1785 - 1 Rdlr."

Kilde: Collin