Christopher

Meyer

 

1786 i Februar

Amtmandinde Tønder
Christopher Meyer

1786 i Februar begravet Fru Amtmandinde Tønder paa Molde, hvor betalt for Ligvognens Anskaffelse og Brug til Hr. Christopher Meyer - 4 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 35 : Molde 13/7 1786

Lange
Christopher Meyer
Provst Meyer
Madme Lange

Molde Skifteprt. 1 p. 35 : I Langes Bo under Dato Molde 13/7 1786 fordrer Capellanen Hr. Christopher Meyer paa sin afg. Fader Provst Meyers Stervboes Vegne:" afg. Madme Langes Stervboe skylder Præsteløn  efter Regning for Aaret 1785 - 1 Rdlr."

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 237 : Ao 1797 5/6

Anna Margrethe Mørck
Christopher Mejer
Lars Aagaard Mejer
Efrosine Mejer
Postmester Omsen
Vilhemine Mejer
Sognepræst Holmbye

Molde Skifteprt. 2 p. 237 : Ao 1797 5/6 om F.mid. kl. 8 1/2 Slet blev for Skifteretten anmeldt Enken Madame Anna Margrethe Mørckes i samme time forefaldte Dødsfald - hendes Pigenamn var Mejer - hendes Arvinger vare:
1/ Broderen Hr. Christopher Mejer, Sognepræst til Gjelsø Menighed.
2/ Broderen Hr. Lars Aagaard Mejer, Sogneprest for Websen Menighed i Nordland.
3/ Søsteren Efrosine Mejer gift med Postmester Omsen i Molde.
4/ Søsteren Vilhemine Mejer gift med Sognepræst Holmbye i Sjælland.
Af disse Arvinger var nærværende Madame Omsen.

Kilde: Collin