Maren

Michelsdatter

Født
Foreldre

Gift med John Johnston Scot
a, Johan
b. Michel

 

Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 30 : Specification over de der havde Stolesæder i Kirken fra 1/1 1695

Joen Joensen
Maren Michelsdatter
Alexander Feyf
Sophie Willumsdatter
Michel Joensen
Johanna Clausdatter
Joen Joensen
Cathrine Feyf

Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 10 : Specification over de der havde Stolesæder i Kirken fra 1/1 1695:
På Mandfolk Stolen No. 4 På Kvinnfolk Stolen N. 4
Joen Joensen - fri saalenge han er Kirkeværge Maren Michelsdatter - fri for Indgangspenge
Alexander Feyf Sophie Willumsdatter - fri for indgangspenge
Michel Joensen Johanna Clausdatter
Joen Joensen Cathrine Feyf
Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 30 : Specification over de der havde Stolesæder i Kirken fra 1/1 1695

Joen Joenston
Maren sal. Joen Joensens
Alexander Feif
Johanna Michel Joens
Michel Joensen
Cathrine Feif Johan Joens
Joen Joensen
Sophie Willumsdatter

Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 15 : Specification paa dennem som efter forrige indførte Spesification hafuer betalt Indgangspenge fra 1 May 95 til 96 Aars Udgang, Saa og Stolestedpenge fra 1 Mai 95 tilAardagen 96.
På Mandfolk Stolen No. 4 På Kvinnfolk Stolen N. 4
Joen Joenston, Kirkeværger, død. Maren sal. Joen Joensens - fri.
Alexander Feif Johanna Michel Joens.
Michel Joensen Cathrine Feif Johan Joens.
Joen Joensen Sophie Willumsdatter - er gammel og kan icke suare