Andreas

Hoff

Hammer

Møller

Født  04.10.1802 i Molde
Foreldre Lars Møller og Helcken Hammond

Gift 24.04.1839 med Margrethe Kathrine Meyer
a. Fredrik Meyer


Død 1874 i Molde

 Kjøpmann.

Molde Kirkebog 1802 19/10

Anders Hof Hammer
Lars Møller
Helgen Hammer
Fru Throne
Madme Weidemann
Jomfru Stephensen
Pastor Steenbuch
Postmester Øwre
Jacob Møller

Molde Kirkebog 1802 19/10 døbt Barnet Anders Hof Hammer, foreldre Kobberslager Lars Møller og Helgen Hammer. Tls. Fru Throne, Madme Weidemann, Jomfru Stephensen, Pastor Steenbuch, Postmester Øwre, Kjøbmand Jacob Møller.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1817 17 Sønd. efter Trinit

Andreas Hoff Hammer Møller

Molde Kirkebog 1817 17 Sønd. efter Trinit Konfirmeret Andreas Hoff Hammer Møller, 15 Aar.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1840 10/7

Margrethe Catrine Møller fød Meyer
Andreas Hof Møller

Molde Kirkebog 1840 10/7 begravet Margrethe Catrine Møller fød Meyer, død 4/7 29 Aar. Andreas Hof Møllers Hustru.

KIlde: Collin

Molde Kirkebog 1840 16/7

Fredrik Mejer Møller
Andreas Hoff Møller
Margarethe Catharine f. Mejer
Rike Wibye Møller
Caroline Øwre
Henrike Width
Toldkasserer Brinchmann
Provst Deinboll
Claus Stef. Jervell

Molde Kirkebog 1840 16/7 konfirmeret hjemmedøpt Fredrik Mejer Møller, fød 25/6 1840 foreldre Kjøbmand Andreas Hoff Møller og Madame Margarethe Catharine f. Mejer. Fadd.: Mdme Rike Wibye Møller, Caroline Øwre, Jfr. Henrike Width, Toldkasserer Brinchmann, Provst Deinboll, Claus Stef. Jervell.

Kilde: Collin

1865-telling for Frænen Julseth

Andrias Hof Møller

1865-telling for Frænen Julseth 196
Andrias Hof Møller, føderaadsmann, 65 år, enkemann, fødestad Molde.

Kilde: Digitalarkivet