Hans 

Thiis

Petersen

Møller

Født 06.08.1812 på Moldegård i Molde
Foreldre Peter Richardus Møller og Ingeborg Antonette Øwre

Gift 06.02.1835 i Bergen med Else Ulricke Fritzner Wibye
a. Ingeborg Antonette
b. Elise Ulriche
c. En datter, død 3 år gammel.
d. En datter, død noen dager gammel
e. Marie Susanne
f. Didrikke Wibye
g. Peder Richard 
h. Hans Thiis
i. Claus Jervel
k. Carl Peder Øwre
l. Jens Gottlieb, død 7 Aar gammel.
m. Ulrich Wibye
n. Petra Abrahamine
o. Alfred Møller

 


Hans Thiis Møller
Maleri på Moldegård
Hans Thiis Møller
Else Ulricke Fritzner Wibye
Didrik Wibye
Ulriche Fritzner
Ingeborg Antonette Møller
Richard Jalles Møller
Elise Ulriche Møller 
Marie Susanne Møller 
Didrikke Wibye Møller 
Peder Richard Møller
Hans Thiis Møller
Marit
Claus Jervell Møller Heidegunde Utne
Overlærer Utne
Carl Peder Øwre Møller Sofie Hurum
Jens Gottlieb Møller
Ulrich Wibye Møller 
Betty Floer
Ingver Flor
Jensine Buck.
Petra Abrahamine Møller
Johan Schneider
Alfred Møller 
Julie Berg
Doktor Berg
Jeg Hans Thiis Møller fød. 6. August 1812 paa Moldegaard. Efter at jeg havde gjennemgaaet Throndhjems Realskole, blev jeg i Bergen uddannet til Hnadelen og Kort Tid efter at jeg sammesteds have taget Handesl Examen om Vaaren 1834, etablerede jeg meg hersteds som Købmand. Den 6. Februar blev jeg gift i Bergen med Else Ulricke Fritzner Wibye, fød 24. Marts 1814. Hun var datter af Krigskommi... og Enrullementschef i Bergen Didrik Wibye der var fød i København og Ulriche Fritzner. I vort ægteskav havde vi 6 Døtre og 6 Sønner. De var fød i følgende Orden:
1. Ingeborg Antonette Møller gift med sin Onkel Richard Jalles Møller
2. Elise Ulriche Møller
3. En datter, døde 3 Aar gammel.
4. En datter, død nogle dager gl.
5. Marie Susanne Møller
6  Didrikke Wibye Møller
g. Peder Richard Møller , død som Handelsfulmegtig 14 Mai 1866, 22 Aar.
h. Hans Thiis Møller , Gardbruger gift med Marit.
i. Claus Jervell Møller, Grosserer i Barcelona, gift med Heidegunde Utne, datter av Overlærer Utne i Drammen.
k. Carl Peder Øwre Møller, Skibsfører, gift med Sofie Hurum, datter af Handlende Hurum i Drammen.
l. Jens Gottlieb Møller, død 7 Aar gammel.
m. Ulrich Wibye Møller, Grosserer i Barcelona i Comp med Broderen Claus under Firma Møller & Co, gift med Betty Floer, datter af Handlende Ingver Flor og Jensine Buck.
n. Petra Abrahamine Møller, gift med Johan Schneider, Adjunkt ved Molde lærde Skole.
o. Alfred Møller, Befragtningsagent og Skibsmegler i Christiania, gift med Julie Berg, datter af Doktor Berg i Drammen.

Kilde: Collin (etter Hans Thiis Møller)

Molde Byes Skifteprt. II p. 335 :  21/10 1801

Peter Nicolay Møller
Christian F. Møllerup
Hans Thiis Møller

Molde Byes Skifteprt. II p. 335 : I Samfrændeskifte i afg. Peter Nicolay Møllers og Hustrus Bo i Molde sluttet  21/10 1801 var Christian F. Møllerup skyldig 800 Rdlr., hvilken Gjeld Arvingen Hans Thiis Møller paatog sig at svare til Boet.

Kilde: Collin