Christian

Fredrik

Møllerup

Født ca. 1748


Gift med Walbor Margrethe
a. Magnus Fridrich
b. Ingbor Chatrine
c. Johan Fridrich
d. Sven

 

Molde Skifteprt. 2 p. 22 : 1786 15/5

Lange
Møllerup

Molde Skifteprt. 2 p. 22 : 1786 15/5 Auktion i Langes Bo i Molde hvor Møllerup kjøber, ligesaa 1789 7/9.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 337 : Under Dato Veblungnæsset 20/6 1787

C. F. Møllerop
Børge Jacob Lossius

Molde Skjøde og Pantebog I p. 337 : Under Dato Veblungnæsset 20/6 1787 sælger og Skjøder C. F. Møllerop til velædle  Lieutn. Børge Jacob Lossius  den ham tilhørende bomseilerjægt Marie Sophie kaldet drægtig 5 Commercelæster, efter Maalebrev af 22/4  1769 med al dertil hørende Sigler, Tauve, Jern og Inventarium for 399 Rdlr. 2 ort.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 183 : 1794 21/5

Generalauditeur Koren
Christian Fredrik Møllerup

Molde Skifteprt. 2 p. 183 : 1794 21/5 Samling i Generalauditeur Korens Bo i Molde, til hvilket Sr. Christian Fredrik Møllerup skyldig, ved endelig Afregning dj. 3/10 1792.

Kilde: Collin

Romsdals Execut. prt. i p. 251 : 1798 16/1

C. F. Møllerop

Romsdals Execut. prt. i p. 251 : 1798 16/1 holdt Lensmand C. F. Møllerop en Executionsforretning paa Gaarden Tokle.

Kilde: Collin

1801-telling Grytten Weblungsnæsset

Christian Fridrich Møllerop
Walbor Margrethe
Magnus Fridrich
Ingbor Chatrine
Johan Fridrich
Sven

1801-telling Grytten Weblungsnæsset
Christian Fridrich Møllerop, husbonde, 53 år, gjestgiver, beboer en lden ejendom af ovennævnte gaard og hans kone Walbor Margrethe, 50 år, begges første ekteskap. Deres barn:
Magnus Fridrich, 19 år, studios, Ingbor Chatrine, 25 år, ugift, Johan Fridrich, 14 år, Sven, 12 år.

Kilde: Digitalarkivet

Molde Byes Skifteprt. II p. 335 :  21/10 1801

Peter Nicolay Møller
Christian F. Møllerup
Hans Thiis Møller

Molde Byes Skifteprt. II p. 335 : I Samfrændeskifte i afg. Peter Nicolay Møllers og Hustrus Bo i Molde sluttet  21/10 1801 var Christian F. Møllerup skyldig 800 Rdlr., hvilken Gjeld Arvingen Hans Thiis Møller paatog sig at svare til Boet.

Kilde: Collin

Molde Byes Skifteprt. 2 p. 433 : 1814 20/6

Jens Worm Møller
Christian F. Møllerop

Molde Byes Skifteprt. 2 p. 433 : 1814 20/6 sluttet Skifte efter  Sal. Jens Worm Møller, hvor siges hos Christian F. Møllerop intet at erholde da dette Fallitbo forlængst er sluttet.

Kilde: Collin