Hans

Møller

 
Romsdals Tingbok 4 p. 1709 7/9 

Niels Christian Aboe
Hans Møller
Amtmann Nobel
Morten Nobel
Peder Pedersen Selling
Christen Sæd
Thue

Romsdals Tingbok 4 p. 1709 7/9 kaldes Aboe konstituert Tolder.

Kilde: Collin

Konstituert sammen med Hans Møller som toller av amtmann Nobel da Thue ble suspendert. Han har avgivet Regnskab for Toldkammeret sammen med Hans Møller dette året. Etter Morten Nobel ble først Christen Sæd og så Niels Christian Aboe tollere i Molde. Aboe hadde tidligere vært tollbetjent, og ble senere forretningsmann, dels i Molde, dels på Vestnes. Han sluttet som toller uten å ha fått Peder Pedersen Selling dømt for tollsvik.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)