Peter

Nicolai

Møller

 

1803 

Henning Abelseth 
H. Th. Møller 
Peter Møller
Byfogd Øwre 
Christopher Henningsen Abelseth

Gaard nr. 12 

Henning Abelseth, neveu af H. Th. Møller sr. (Navnet Abelseth bæres som Døpenavn af 2 af Peter Møllers barn), kjøpte 1803 Byfogd Øwres gård nr. 12 af enken for 1500 Rdlr.

Kilde: Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Henning Abelseth var ikke nevø av H. Th. Møller. Men hans far Christopher Henningsen Abelseth var søskenbarn av H. Th. Møller.

Molde Kirkebog 1814 29/7

Jomfru Askenberg
Buch
P. N. Møller
Thomas Schelderup

Molde Kirkebog 1814 29/7 Jomfru Askenberg fadder til Buchs Barn sammen med Hr. Thomas Schelderup og Madame ;1815 27/4 Fadder til P. N. Møllers Barn. 1816 21/11 Jomfru Aschenberg fadder til Byfogd ............ Barn.

Kilde:  Collin