Peter

Richardus

Møller

Født 17.02.1792
Foreldre: Hans Thiis Møller og Elen Marie Scheldrup

Gift 17.10.1811 med Ingeborg Antonette Øwre
a. Hans Thiis
b. Karen Brems
c. Mette Susanne Jalles (1815 - 1884) Ugift.
d. Elen Marie Scheldrup f. 1817
e. Petter Leth (1819 - 1839)
f.  Petter Anthon (1822 - 1823)
g. Petter Anthon 17.08.1823. Unkar.
h. Abraham Scheldrup (1825 - 1827)
i.  Ulriche Antonette 
j.  Abrahem Scheldrup f. 1828
k. Richard Jalles f. 1830

Død 1849


Peter Richardus Møller
Fra J. A. Schneider: Molde og Romsdalen

Peter Ricardus født 17. februar 1792 død 1849. Gift 17. oktober 1811 med Ingeborg Antonette Øwre født 25. desember 1790 død 5. februar 1835. Hun var datter av vyfogd i Molde og sorenskriver i Romsdal Peter Leth Øwre og Mette Susanne Jalles.

Peter Richardus reiste sammen med broren til København for å gå på skole. De kom hjem igjen i 1807, etter bombingen av København.

"Peter Richardus tok over Moldegård i 1811. skjøtet er datert 20. august 1811, og omfatter Moldegård med "underliggende Herligheder saasom Saug, Quernbruge, Reberbane, skov m.m.", og gården Bjørset. Kjøpesummen var 10 000 rd. for Moldegård, og 4000 for Bjørset. Med på kjøpet fulgte 30 kyr, 30 sauer og "2 a 3 af de gamleste Hester samt Gaards Reedskab af Slædes Greier, Plover etc." Et forbeholde tok faren likevel dersom han skulle komme "seg af denne Sygdom", forbeholdt han seg retten til å bruke gården så lenge han måtte finne det for godt."

Peter Richardus overtok også Draget, Løvik og noen fartøier.Det ble harde tider og han måtte snart selge skutene, bl.a. "Moldegaards Prøve" til Kristiansund.

Han var republikaner, og var visstnok den første som feiret 17. mai i Molde - det skjedde på eiendommen hans på Bjørset..
Dansk visekonsul til han døde.

Kilde:
Årbok 2002 Romsdalsmuseet : Betty Møller - Moldegårds historie

Molde Kirkebog 1817 22/6 

Mme. Abelset
R. Møller

Molde Kirkebog 1817 22/6 Mme. Abelset fadder til  R. Møllers Barn.

Kilde: Collin

(Det er trolig Peter Richardus Møllers datter  Elen Marie Schelderup som ble døpt)