Anna 

Ludvigsdatter

Munthe


Foreldre Ludvig Munthe og Ingeborg Friis

Gift med Iver Andersen
a. Ingeborg
b. Inger
c. Anders Borch
d. Elisabeth
e. Ludvig Iversen Munthe
f.  Iverisse

 

1685

Anna Munthe

I 1675 er det bare ei sag i Skorgen.
Sagbrukskommisjonen 1685 har Anna Munthe som eier og den brukes dels av henne og dels av åsitteren på gården Skorgen, med andre nestliggende odelsbønder. Saga er bygd på Skorgens leiemål, Anna Munthes odel. Det hogges i hennes så vel som de partisiperende bønders egne odelsskoger. Årlig skjæres 1 1/" stabel bord.

Kilde: Otto R. Grüner: Hollendertida i Romsdal

1685

Hans Ørbech
Anne Munthe

 

Sagbrukskommisjonen 1685 forteller: "Mjelve sag, eier sorenskriver Hans Ørbech, bygd på Mjelve egen odelsgards grunn som han seg for noen år siden skal ha tilforhandlet. Denne sag har lang tid vært nedlagt av mangel på skog. Men nå igjen av bemelte Ørbech oppbygd. De folk på garden eller saga kunne ikke framvise noen adkomster, ettersom Ørbech tillike med fogden var uti tingreise. Over denne sag klaga Anne Munthe at hvis tømmer dertil brukes, vorder hogd uti hennes odelsskoger uten forlov, såvel som uti kirkens og prestebordets skoger."

Kilde: Otto R. Grüner: Hollendertida i Romsdal

1685

Anna Munthe

Sagbrukskommisjonen 1685: "Istad sag, eier Anna Munthe, bygd på hennes egen odelsgards grunn, uti hvis underliggende skog hogges, dog bare litt til hus fornødenhet ettersom skogen er uthogd, hvorfor proprietæren med første vil la dett bruk slett nedlegge. Hadde ellers slett ingen adkomst til dette bruk å fremvise."

Kilde: Otto R. Grüner: Hollendertida i Romsdal