Anne

Margrethe

Munthe


Foreldre Ludvig Iversen Munthe og Anna Kaasbøl

Gift med Hans Michelsen Myhre

 
Ludvig Iversen Munthe
Iver Andersen
Anna Kaasbøl
Jacob Thue
Løitnant Meldal
Hans Myhre
Anne Margrethe
Fredrik Schelderup
Anders Borch Munthe
Sara Lund
Jacob Lund
Et tegn paa at Molde trods Vanskelighederne ved at holde seg opp som Handelsplads dog øvede en sugende Tiltrækning som levested, er vel den i denne Generation foregaaende Indflytning af Repræsentanter for den mægtige Embeds- og Jordeier-Slægt paa Gjermundnes. Ludvig Iversen Munthe, Søn af Foged Iver Andersen paa Gjermundnes, var født sammesteds 1666; Navnet Munthe er antaget efter Moderen. Han gikk paa Skole i Trondhjem. I 1690 arvede han ved Opgjør efter Moderen 50 til 60 Gaarde i Romsdal til en samlet Værdi af 75 Voger (en Vog dengang = 200 Rdlr.) deriblandt Kringstad, Hjelset, Eide, Nedre Tokle, Sørsylte, Sandøen, Osen (i Sunds Otting) med Sagbrug. 10/10 1690 giftede han sig med Anna Kaasbøl, Datter af Magistratpræsoident K. i Trondhjem, og boede først en Tid paa Floviksholm i Veø, derefter paa Røvik i Bolsø til 1711, fra sistnævnte Aar paa Vestad, som han kjøbte efter Sorenskriver Jacob Thue, indtil han i 1727 solgte Vestad til Løitnant Meldal og flyttede til Molde, hvor han boede til sin Død 1735. Tolderembedet fratraadte han i 1732 til sin Svigersøn Hans Myhre, gift med hans Datter Anne Margrethe. Trods sine vidløftige Jordeiendomme synes han paa dette Tidspunkt at have været i Forlegenhed for Kontanter, eftersom han havde laant af Myhre til Opgjør af Toldregnskabet. Munthes Hus i Molde blev i 1752 efter Enkens Død solgt til Fredrik Schelderup for 576 Rdlr. Af Jordegodset havde han i sin Alderdom realiseret meget. Samtlige 5 Sønner blev Embedsmænd, deraf de 4 i Danmark; den yngste, Anders Borch Munthe, f. 1713 d. 1774, blev Kapellan i Akerø, senere Sognepræst i Bud. Han sad, trods Faderens store Rigdom paa Jordegods (den synes at være for en stor Del medgaaet til Sønnernes Uddannelse) i temmelig smaa Kaar, idet Indtægterne af hans Sognekald kun var 200 Rdlr. Enken (Sara Lund, Datter af Præsten i Akerø, Jacob Lund) flyttede til Molde, hvor hun døde i 1810.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen(1905)

Veø Kirkebog 1727  Mandag 18 August

Johan Myhre
Sara Dorthea
Madam Viderøes
Anne Margrethe Munthe
Lein
Aage Persson

Veø Kirkebog 1727  Mandag 18 August døbt i Molde Kirke Johan Myhres Datter Sara Dorthea. Tls. min Kjæreste, Madam Viderøes, Demoiselle Anne Margrethe Munthe, Lein, Aage Persson.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1733 16/9

Hans Michelsen Myhre
Anne Margrethe Ludvigsdtr. Munthe

Veø Kirkebog 1733 16/9 copuleret i Tolderens Hus paa Molde Tolder Hans Michelsøn Myhre og Demoiselle Anne Margrethe Ludvigsdtr. Munthe.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 151 : Molde 17/12 1740

Anne Margrethe Munthe
Tolder Myhre
Ludvig Lem
Endre Olsen

Romsdals Pantebog 2 p. 151 : Molde 17/12 1740 sælger Anne Margrethe Munthe sal. Tolder Myhres til Sr. Ludvig Lem sin Odelsrett i den Gaard Hatlen som Endre Olsen nu beboer og skylder med Bøxel 1 vog 1/2 pd. fiskes leje i Romsdal Otting.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 561 : 1750 22/7

Anna Myhre

Romsdal Skifteprt. 7 p. 561 : 1750 22/7 Skifte paa Øvre Gule i Vaagø Otting hvor Anna Myhre fordrer 3 Rdlr.

Kilde: Collin