Johannes  

Hansen 

Nideros

Født ca. 1713
Foreldre: Hans Andersen Nideros og Marie

Gift med Catherina Sofia Nicolaisdatter Bille

Død ca. 1762

 Vi kan finne Johannes Nideros nevnt i disse skriftlige kildene

. 2. Schneider: Molde og Romsdalen:

s.   58

"Johannes Nideros, gift med Catherina Sofia Bille, cstr. Sorenskriver i 1716.; Veier og Maaler 1762 kjøbte 1752 Johan Myhres store Søbod."

s.   82

Den til næringslivet nærmest knytted Klasse af Bestillingsmænd var vel de saakaldte Veiere og Maalere.
1748 Bille (Manntall utarbeid av J. Friis – Bille ikke nevnt i manntallet for 1746.

1762 Johannes Nideros, hvis Eiendom efter hans Død gikk over til Madam Plockeros. I 1752 pantsatte han sineopførende 2 Huse og sin store Søbod (tidligere Johan Myhres) til Hospitalet for 200 Rdl. og Aaret efter til foged Eeg for 400 Rdl. 

At vi er i Privilegiernes Tidsalder, mindes vi om bl.a. ved det Privilegium, (dateret Jægersborg 4/10 1748) som Enken Bergitte Tønder, sal. Christen Nielsen, fik paa at brygge Øl til de til Molde og Kristiansund ankommende Skibe, med Forpligtelse til ”sundt og valkaagt Øl at brygge” (hun havde 3 Børn og havde mistet 7 Skibe!). I 1756 bekjuendtgjorde Tolder Aussig, at Enken havde overdraget ham i Kommission at forpagte Privilegiet for 3 Aar til Madame Svenborg Wendel, sal. Peder Billes, og i 1760 ble det overdraget til Karen Rinderhagen (af Trondhjem).

s. 180

Fortægnelse over en del av Moldes ældre Huse og dets Eier

Nr. 12 Johannes Nideros; Mad. Maren Plockeros1767; Jacob Friis; Byfoged Øwre 1787 – 97; Henning Abelseth; Enkefru Stub; Overtoldbetjent Wilkens (nybygget); Overrettsagf. Mønniche; Kjøbmand G. M. Bergesen.

 

3. Branntakstene
I branntaksten kan vi finne flere opplysninger om eiendommen Johannes Nideros eide Udpaa Gaden i Molde::

7. oktober 1763 kjøpte Madame Plockkeross denne eiendommen av maaler og vejer Johannes Nidaros.  branntakst 1767 finner vi henne fremdeles, men omtales som død i 1777.

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

17

Madame Maren Plokkeroes

1 vaane Huus

N1

250

 

 

 

 

1 Stav Huus

N2

20

270

1777

16

Madme Plockeros død, Jacob Friis indflyttet

et vaane Huus

N1

230

 

 

 

 

et Stav Huus

N2

20

250

1778

16

Madm. Plocheroes død, huset kjøpt av Jacob Friis

 

 

 

 

I branntaksten av 1787 får vi vite dette om eiendommen:" Et vaane Huus af tømmer, med Kielder og Tejl Tag." og "n tømret Søe Boed, 2de Etager, og Svaler paa Siderne av Bindings Værk, samt Tejl Tag". 

Leo Oterhals: Nød og roser
Den første kjente eier av nr. 17 (matr.nr. i 1767" var konstituert Sorenskriver i 1716 Johannes Nideros, og hans kone Catherina Sofie Bille, Nideros kjøpte i 1752 også Johan Myhres store sjøbod. Han ble utnevnt til "veier og måler" ved Molde tollsted 5. mars 1756 etter sin skrøpelige svigerfar, Nicolai Bille, mot å gi svigerforeldrene en årlig pensjon (Norsk reg. 1755-56 p. 817), Da Maren Plockeros (Nideros andre kone) overtok i 1767, besto gården av et middels stort våningshus v tømmer med kjeller og tegltak, taksert til 250 rd., samt et stavhus verdsatt til 200 rd. Sjøboden var da ikke nevnt.  

Han står også oppført som konstituert sorenskriver i 1716 både hos Schneider og Oterhals, men dette må kanskje være hans far? Noe som taler for dette er også det faktum at Johannes Hansen Nideros hadde to av sine søstre boende hos seg. Johannes Hansen Nideros var bare ca. 3 år på den tiden. 

Det blir også oppgitt at hans andre kone var Maren Plockeroes (d. ca. 1777) (Oterhals: Nød og roser). Dette er feil! Johannes Nidersos etterlot seg i 1762 enken Catherina Sofie Bille. 

 

Generajon I

1 Far
Hans
Andersen Nideros. (ca. 1684 - för 03.06.1726)
Foreldre: Anders Persen Nideros ( Död för 02.06.1699) og 2. hustru Else
Melchiordatter Veit ( Död 29.07.1732)

Gift med Maria.

Skriftlige kilder – Hans Andersen Nideros::

I skifte etter faren Anders Persen Nideros 02.06.1699 er Hans 15 Aar.

I skiftet etter Else Melchiordatter Veit 1732 19/8 nevnes han som død. Barna Peder, Johannes, Else, Anne Marie, Elne og Bolette er nevnte i samme skiftet.

Skriftlige kilder – Maria::

1726 22/6 fordrer en Marie sal. Hans Nideros.

1734 2/3 i Lars Hammond Boe er Maria sal. Nideros betalt for Voxlysen at lade gjøre og

1733 21/4 i Raadmand Holstes Bo møtte Enken Sal. Hans Nideros for Skyld, men er hende crediteret for gjorde Voxlys..

Barn:

a.

Peder Hansen Nideros. Född omkring 1705. I 1732 - 27 aar værende i Amsterdam.
1732 8/12 er Olle Larsen Høker opnevnt til Verge for denne Peder Hansen Nideros - og 1740 3/10 er Msr. Johannes Nideros imod Underfoged Peder Nideros Caution opnevnt til formynder for denne sin fraværende Broder - sener tilføiet.Han har arvet sin forbemeldte Broder og er nu myndig og boende paa Molde. Trondhjems Overf.pk. 2 p. 32) han nevnes ikke som Arvetager i Søstrene Else og Elnes Skifter

b.

Else Hansdatter Nideros. Född 1707. I skifte 1732 - 25 Aar, hjemme hos Moderen.. Skifte efter hende i Trondhjem 1755 25/7, som har logeret her i Byen og død for omkr. 8 uger siden, ugift.

c.

Anne Marie Hansdatter Nideros. Född omkring 1708. I 1732 - 24 Aar i Tjeneste her i Byen siges i søsteren Elses Skifte gift med Understormester Berg ved Chria...

Siges i Søsteren Bolettes skifte 1757 gift med Ole Sørensen Berg Understormester i Chria.., han kalder sig i en skr. Dat. Chria. 18/6 1767 "Tøy-Verter og Lieutenant ved Artilleriet."

d.

Elne Hansdatter Nideros. Född omkring 1710. I 1732 - 22 Aar., hjemme hos Moderen. siges i Søsteren Elses Skifte 1755 - 50 Aar, ugift og boende hos Broderen Johannes Nideros.

siges i Søsteren Bolettes Skifte 1757 tilholdende hos Broderen i Molde.Trondhjems Overformynd. prt 3 p. 140. Efter Magistratens Resolution Dat: 5/8 1767 er Eine Verjel Noderos tilladt at have sin Arv og Afkald for..... Dat, 1767 25/8.

e.

Bolette Hansdatter Nideros. Född omkring 1713. Död 15.03.1767. I 1732 - 19 Aar, hjemme hos Moderen.

Skifte efter hende 1767 1/4 - død 15/3. Uten Barn. gift med Peder Anders. Grøn. Han kaldes i Else Nideros skifte 1755 "forrige Jægteskipper" og havde Hus i Ravnkloen.

f.

Johannes Hansen Nideros

 

Molde Skifteprt. 1 p. 18 : 1750 29/7

Peter Ruus
Sigt- og Sagefaldsforpagter Nideros

Molde Skifteprt. 1 p. 18 : 1750 29/7 Skifte paa Molde efter Peter Ruus's sal. Kvinde hvor Sigt- og Sagefaldsforpagter Nideros fordrer efter Dom 9 Rdlr.

Kilde: Collin 

Molde Skifteprt. 1 p. 55 : 1751 17/7

Hr. Tønder
J. Nideros
Jacob Nissen

Molde Skifteprt. 1 p. 55 : 1751 17/7 Skifte paa Molde efter sal. Amtmand  Hr. Tønder, hvor J. Nideros under Dato Molde 26/6 1752 indleverede Madm. sal. Jacob Nissens fordring.

Kilde: Collin

 

1. Collins notater om slekten Nideros nevnes Johannes Nideros:

a.

I skiftet etter Else Melchiordatter Veit 19/8 1732 (farmor):

19 Aar - nevnes her i Byen

b.

I Søstren Elses skifte 1755 siges han gift boende paa Molde. Og kaldes han i samme "Sigt- og    Sagefaldsforpagter i Rromsdalen.

c.

I Søstrene Bolettes skifte 1757 kaldes han Veier og Maaler paa Molde

 

Romsdal Skifteprt. 8 p.  125 : 1753 11/1

Johannes Nideros

Romsdal Skifteprt. 8 p.  125 : 1753 11/1 Skifte i Vestnes Ott. hvor Sigt- og Sagefaldsforpagter Sr. Johannes Nideros fordrer  ÆgteskabsBøder for fortidlig Samleie - 3-1-12;

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 164 : 1753 7/3

Johan Myhre
Ole Absalonsen
Peder Knudsen
Niels Myhre
Ole Christian Myhre
Sara Hanna Myhre
Hans Myhre
Hans (Hansen) Myhre
Petter Munthe
Inger Catharina Myhre
Johannes Nideros
Inger sal. Rambergs
J. A. Eeg
Nils Arent Wensel

Molde Skifteprt. 1 p. 164 : 1753 7/3 indfandt gj mig tilligemed de 2de opnævnte Vurderingsmænd Ole Absalonsen og Peder Knudsen udj Stervboet  efter afgangne Johan Myhre til Skifte mellem hans efterladte Arvinger:
1/ Broderen afgangne Fogden Niels Myhres efterladte Barn:
    a. Ole Christian Myhre, myndig
    b. Sara Hanna Myhre, gl. 18 Aar - hvis Formynder blev Ole Christian Myhre
2/ Afgangne Tolder Hans Myhres igjenlevende Søn Hans Myhre - formynder for ham blev Hr. Petter Munthe.
3/ Den Afdødes Søster Frue Inger Catharina Myhre.
Paa de fraværende Arvingers Vegne var tilstede Monsr. Johannes Nideros.

Registreret Vaanehusene paa Molde med Søbod og Brygge og frie Grund - 200 Rd. 1 stort Nøst foruden Grund - 50 Rd.
Boets Midler solgt ved Auktion til 878 - 0 - 23. - Gjeld 342-1-5:Til Deling 518-2-18.

Madam Ramberg indleverede et Skrift med Arvingerne derpaa tegnede Betænkning Sal.: " Da gj ved med min Afdøde Kjæreste Salig Johan Myhre offentlig den 10de January afvigte Aar var bleven  forlovet bød han sig til at ville at lade gjøre mig Brudegave eller levere mig Penge dertil, men gj overtalede ham, ikke at sætte det i Værk, i Anke at den Udgift bedre kunde anvendes i Næringen til felles Nytte,  Saavel i hans Sal. Kones Sørgelige Tilstand som siden patog gj mig  efter hans Begjæring tilsyn med hans Hus og Husholdning og Næring og dermed siden vor Forlovelse saameget villigere continuerede, efterdi han ikke havde nogen anden han med Fortrolighed kunde overdrage den til og j haabede ved sammenkomsten  at blive delagtig udj den deraf flydende  Fordel, men allermest tillige derved at erholde saa megen mere Leilighed til at opmuntre hans Sind som længe før vor Forlovelse var slagen med Melancoli. Med min egen Handterings Forsømmelse og til hans Nærings Forøgelse vedblev gj at betee ham bemelte Assistance til saadan velbehag for ham at udj hans sidste Levedage var saa god og sagde mig at gj var bedre skikket til at føde hannemend han mig og derfore forsikrede at om han ved Døden skulde afgaa før vi kom sammen, vilde han have det saa at min udviste Troskab og kjærlighed for ham og hans Huus fuldkommen skulde blive vederlagt. - I den Stæd maa gj nu se mig foladt og Intet andet til Erindring af ham og Erkjendtlighed for udviste Kjærlighed og Omhyggelighed for ham og hans Hus efterladt med Sorg og Græmmelse. Ikke mindre lever gj i Forhaabning at Hr. Byfogden som Skifteforvalter og den Afdødes Søster Frue Bernhofts med de fraværende umyndige Arvinger respektive Formyndere, considerer ommelte Motiver og af min sal. Kjærestes Stervboes Formue seer til mig Recompunce, saavel for ommelte min drn sal. Mands beviste Kjærlighed og Tjeneste, som for min Umage med Begravelsen at besørge og Registreringen af bivære af lagt med 60 Rdlr., hvilket gj haaber de selv ikke anser for lidet, men med forebragte Omstendigheder convenable og billiger, og derfore foreventer samt ligeledes rasjonable Biefald og der efter samme Penges paafølgende Udlæg Der med Estime forbliver velædle Sr. Byfogets, frue Capitains og Hr. Provstes Tjenstærbødige Tjenerinde

Molde d. 25 April 1753                                Inger sal. Rambergs

Under Dato Thingvold 1/7 1753 tilstod P. Munthe paa sin Myndlings Vegne - 10 Rdlr.
Inger Cathrine Myre sal. Bernhofs tilstod hende 5 Rdlr. - og efter den Commision mig udj Stervboet er opdraget Billiger  jeg 10 Rdlr. udgift. ---- J. A. Eeg (Fogden)  - Madame Ramberg godkjendtes  af Stervboet 25 Rdlr.

- Afgangne Foged Nils Myhres Barn tilfaldt en Broderlod 201-1-21 2/5; Afgangne  Tolder Hans Myhres Søn Hans Myhre en Broderlod - 201-1-21 2/5 - og Søsteren Frue Inger Cathrina Bernhofs tilkommer en Søsterlod - 103-2-22 4/5.

- Efterat dette Skiftebrev var Expederet er indløbet det høilpvlige Cammer Collegie Ordre at den Arvelod Fogden Myhres kunde i dette Skifte skulde tilfalde i Arv skulde være den Kongl. Kasse tilfalden og komme til Afdrag paa deres Faders Gjeld  ifølge af Forordningen af 26 Februari 1739, thi er samme Fogden Myhres Barn her i Boet tilfaldne Arv 207-0-45 efter Rentekammerets Skrivelse af 31 Mai 1755 til den Kongl. Kasse i Trondhjems Stiftsamstue bleven betalt. - Molde den 15 Novmbr 1755.

- Sal. Johan Myhres Sterboes Vaanehuse med Søbod og Brygge solgtes ved offentlig Auktion 6/6 1753 til Nils Arent Wensel.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 53 : Under 'Dato Molde 6/11 1753

Johannes Nideros
Johan Myhre
Byfoged Jalles

Molde Skjøde og Pantebog I p. 53 : Under 'Dato Molde 6/11 1753 har Johannes Nideros for til Reknes Hospital skyldige 200 Rdlr. pantsat sin herpaa Molde staaende  og tilhøende store Søbod som gj mig ved Auktion efter afg. Johan Myhre tilkjøbt haver samt tvende stuebygninger med Tilbehør  som gj ved anstundende Foraar agter mig her paa Molde at opbygge  og istandsætte. Aflæst 25/11 1754.
 For disse Stuebygningers vedkom. havde Byfoged Jalles udstedt Caution.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 226 : 1754 22/3

Canceliraad Holst
Sr. Nideross

Romsdal Skifteprt. 8 p. 226 : 1754 22/3 Skifte paa Fanbostad i Fanne Otting hvor Overværende paa Landdrotten Canceliraad Holstes Vegne Sr. Nideross.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 68 : Under dato Molde 21/10 1765

Johannes Nideros
J. A. Eeg
Johan Myhre

Molde Skjøde og Pantebog I p. 68 : Under dato Molde 21/10 1765 har Johannes Nideros for laante 400 Rdlr. af Fogden J. A. Eeg pantsat "min nye opbygde Gaard paa Molde samt tilhørende Søboe som gj mig paa Auktionen efter afg. Johan Myhre tilkjøbt haver. - Aflæst 14/8 1769.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 303 : 1754 13/11

Monsr. Nideros

Romsdal Skifteprt. 8 p. 303 : 1754 13/11 Skifte i Fanne Otting hvor Monsr. Nideros fordrer 1 Rd.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 422 : 1756 9/1

Johannes Nideross

Romsdal Skifteprt. 8 p. 422 : 1756 9/1 Skifte paa Nedre Fiva  i Romsdal Otting hvor Sr. Johannes Nideross fordrer 8-2-0.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 301 : 1756 15/7

Claus Lund
Johannes Nideros

Molde Skifteprt. 1 p. 301 : 1756 15/7 begyndte Skifte efter sal. Claus Lund pa Molde, hvor Sr. Johannes Nideros  fordrer Vejer- og Maalerpenge = 5-2-8.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 96 : Under Dato Molde 28/4 1757

Karen Berg
Erich Berg
HansTørresen
Olle Gevallier
Sr. Nideros
Anders Tørresen

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 96 : Under Dato Molde 28/4 1757 har Karen sal. Erich Berg Skjødet til velagte Dannemand Hans Tørresen sine forhen tilhørende og iboende Huser opved Molde Kirke og strax indenfor Olle Gevallier bestaaende, hvilke udj alt bestaar af en Stue med Jernkakkelovn udj Bord og Benke, samt et Skot i Stuen item Kjøkken, Ildhus, en liden Høeløe et Svinhus og Planker omkring Haugen for - 13 Rdlr., underskrevet til Vitterlighed af  Sr. Nideros og Anders Tørresen

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 527 : 1757 24/6

Sr. Nideros

Romsdal Skifteprt. 8 p. 527 : 1757 24/6 Skifte paa Thorhus i Erisfjord hvor Sr. Nideros fordrer efter Dom med Omkostning 7-2-0.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 227 : 1759 28/3

Anders Olsen
Johannes Nideros

Molde Skifteprt. 1 p. 227 : 1759 28/3 Skiftesamling i Sr. Anders Olsens Bo paa Molde, hvor Sr. Johannes Nideros indleverede Fordring og et Indlæg Dat. Molde 28/3 1759.

KIlde: Collin

Molde Skifteprt. p. 467 : 1762 13/11

Johannes Nideros
Monsr. Luyktis

Molde Skifteprt. p. 467 : 1762 13/11 Auktion paa Molde efter sal. Johannes Nideros hvor Monsr. Luyktis kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 468 : 1762 27/11

Johannes Nideros
Jomfru Nagel
Petter Møller

Molde Skifteprt. 1 p. 468 : 1762 27/11 Auktion paa Molde efter Johannes Nideros hvor Jomfru Nagel Kjøber; Jfr. Nagel var Petter Møllers Svigersøster (1764 6/8)

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 465 : 1762 13/11

Johannes Nideros
Catharina Sofia Bille
Anne Marie Nideros
Fyrværker Berg
Enne Nideros
Peder Andersen Grøn
Lorentz Aschenberg
Madame Plockkeross
Raadmand og Postmester Alstrup
Jacob Andreas Eeg f

Molde Skifteprt. 1 p. 465 : 1762 13/11 blev Registrering og den derpaafølgende 27 .... efter behørig Proklamation Auktion foretaget efter  den forhen her paa Molde værende Vejer og Maaler nu afgangne Johannes Nideros - til Skifte mellem hans gjenlevende Enke Madame Catharina Sofia Bille og  den afdødes nærmeste Arvinger sem er 2de Søstre: 1/ Frue Anne Marie Nideros afg. Fyrværker Bergs Enke : 2/ Enne Nideros ugift; til Formynder for hende ansattes Peder Andersen Grøn i Trundhjem. Enken havde antaget til Lagverge Tolder Lorentz Aschenberg.
Blandt kjøberne ved Auktionen er Frue Berg og Jomfru Nideros.
Boets Vaane og Søhuse med Grund Taxeredes for 400 Rdlr. - solgt ved Auktion dj. 7/10 1763 til Madame Plockkeross for 200 Rdlr.
Boets Formue 537-0-7 : Gjeld og Omkostninger 1112-1-12.
Tolder Aschenberg fordrede for udlæget til den afdødes Begravelse og videre efter Regning af 21/1 1763 -49-1-4. noch for den afdøde Proclamas publiseret i Trondhjem, samt for 2 Maaneders Løn som Postaabner1 og endelig for Auktionspengenrnes Indkassering - efter Regning af s.d. - 28-3-20.
- Peder Andersen Grøn som beskikket formynder for Jomfru Enne Nideros fordrede hendes  her i Boet indestaaende Arvemidler - 19-3-16.
- Velædle og velvise Raadmand og Postmester i Trondhjem Alstrup fordrer resterende som den Afdøde som Postaabner havde oppebaaret efter en til Boet tilsendt Regning af 10/12 1762 - 60-2-16.
- Foged Jacob Andreas Eeg fordrede efter Panteforskrivelse af 21/10 1754 - 400 Rdlr.
J. Nideros har underskrevet til Vitterlighed et Skjøde dat. Molde 20/4 1757 udstedt af Karen sal. Erich Berg.

1  Aschenberg havde paataget sig Postaabnertjenesten 2 Maaneder efter den sal. Mands Død, da Boet fallit fik han dermed ingen godtgjørelse.

Kilde: Collin