Marthe

Margrethe

Nobel

Født  ca. 1692
Foreldre Hans Hansen Nobel

Gift med Erich Must
a. Isabella Dorthea
b. Inger
c. Erich 

 

Veø Kirkebog 1721 13/2

Amtmand Must
Fruen
gl. Mormoder
Christence Lund

Veø Kirkebog 1721 13/2 commun: i Molde Kirke Amtmand Must, Fruen, gl. Mormoder, Christence Lund.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1737 18/1

Foged Eeg
Frue sal, Mustis

Veø Kirkebog 1737 18/1 i Vestnes Kirke døbt Foged Eegs Søn - blandt Fadderne Frue sal, Mustis.

KIlde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 21 :1740 8/9

Knud Olsen
Fru Must

Romsdal Skifteprt. 7 p. 21 :1740 8/9 Skifte paa Røvig i Fanne Otting efter Knud Olsen hvor fordredes Leding til Fru Must for 1939 - 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 116 : 1742 27/4

Fru Must
Marit Jonsdtr.

Romsdal Skifteprt. 7 p. 116 : 1742 27/4 Skifte paa Christisæter i Vesnæs, hvor udlagdes Leding til Fru Must med 0-1-2; 1742 22/5 Skifte paa Molde efter sal. Marit Jonsdtr. hvor velbaarne fru Mustfordrerr resterende Grundleie 1 Rdlr.; 1745 31/12 Skifte paa Egisdal hvor Fru Must fordrer Leding for 1744 = 0-2-6.

KIlde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 512 : 1757 15/5

fru Must

Romsdal Skifteprt. 8 p. 512 : 1757 15/5 Skifte paa Roaldseth i Fanne Ott. hvor fru Must for Leding fordrer 0-3-4.

Kilde: Collin

1775 18/5

Fru Amtmandinde Musts
Henrik Øwre

Ao 1775 18/5 blev fremholdt offentlig Auktion paa Moldegaard over afg. Fru Amtmandinde Musts efterladte Stervboes Eiendele og blev da og blev da oppbuden dette Stervboe tilhørende Wesneske Leding, som kjøbtes af Hospitalforstander Henrik Øwre for 3323 Rdlr.

Kilde: Collin