Anne

Olsdatter

 


Gift med Lars Larsen Lindahl
a. Ole
b. Peder
c. Niels
d. Karen
e. Berethe Anna

Betalt for gravfestelse 11.12.1794

Molde kirkes Regnskab 1794 11/12

Lars Lindahls Enke

Molde kirkes Regnskab 1794 11/12 betalt Lars Lindahls Enkes Jord paa Kirkegaarden 1 ort; begge Klocker - 1 - ~; tils. 1-1-0;

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 233 : 1796 7/5

Lars Larsen Lindahl
Anne Lindahl
Ole Larsen Lindal
Peder Larsen
Niels Larsen
Karen Larsdatter
Niels Anthonisen
Berethe Anna
Erik Amundsen Høeviig
Cornelius Lindal

Molde Skifteprt. 2 p. 233 : 1796 7/5 Registrering i Stervbohuset efter Ægtefolk Glarmester Lars Larsen Lindahl og Anne Lindahl - deres Børn vare
   1/ Sønnen Ole Larsen Lindal, myndig, bortreist og ikke vides, hvor han for nærværende opholder sig.
   2/ Sønnen Peder Larsen, myndig og reiser tilsøes fra Island.(?).
   3/ Sønnen Niels Larsen, myndig opholder sig paa Molde.
   4/ Datteren Karen Larsdatter, gift med Niels Anthonisen i Bergen
   5/ Datteren Berethe Anna gift med Erik Amundsen Høeviig i Molde
Cornelius Lindal fordrer i Boet. ~ "I henseende til Stervboe Husebygninger med Eiendoms Grund saaledes som Skjødet af 13/4 1711 bestemmer."
Boets Midler 255-3-18; Gjeld og Udgift 180-2-12; ~ hver Søn arvede 18 - 7 - 7 1/" og hver Datter 9 - 1 - 15 3/4;
Glasmager Sr. Lars Lindahls Hus laa i Kirkebakken.

Kilde: Collin