Christen

Oplending

 
Branntakst for Molde Kirkebakken 1767

Andreas Madsen
Christen Oplending

Branntakst for Molde Kirkebakken

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

68

Andreas Madsen

1 vaane Huus

   

20

1777

65

Andreas Madsen

1 vaane Huus

   

10

1783

65

Andreas Madsen død, huset står øde

       

1784

65

Christen Oplending indfl. i dette øde hus.

       

1785

65

Huset nedrevet. Tidl. beboet av Andreas Madsen, sist av Christen Opl.