Anders

Pedersen

Født ca. 1585
Floreldre Peder Andersen til Akerø

Gift med Margrethe Jensdatter
a. Jens Andersen

Død på Thingvold ca. 1655.

Andreas Petri Acherøensis. Sogneprest til Thingvold.

Hr. Peder Andersen sønn, Hr. Anders Pedersen, hadde igjen sønnen Hr. Jens Andersen til Tingvoll..

Jens Andersen til Tingvoll var gift med Birgitte Jensdatter Schjelderup. Hun ble siden gift med Hr. Hans Tausan i Tingvoll. Birgittes far var biskop i Bergen (c. 1604 - 1660) Jens Pedersen Schjelderup. Hans foreldre var Peder Jensen Schjelderup og Anne Nilsdatter.

Ouden Aagesen
Anders paa Thingvold
Dorthea Oudensdatter
Malene Eliasdatter
Thomas Willemsen Skodt
Ouden Aagesen var gift 2 Ganger.
Hans første Hustrues Navn vides ikkw, hun synes at have været af Hr. Anders paa Thingvolds Gren eller Æt, med hende havde han 3 Børn , først Datteren Dorthea Oudensdatter, i hvis Skifte 1679 der siges, hvad sig belanger om Odelsgaarden Horsgaard, som er arvet efter sal. Ouden Aagesen, ikke videre eragtes end dend at følge rette Arfinger, som er de thuende samfødde Søsken til Fader og Moder efter Norges Laug, efter den det er gammelt Odel ud af sal. Hr. Anders paa Thingvolds Gree. - Da maa den første Hustru have været af Præsten til Thingvold Hr. Anders og er i den andre Hustrus Skifte registreret Hr. Anders paa Thingvolds Contrafei. 2den Hustru var Malene Eliasdatter, efter hende holdtes 1686 13/4 et Mindeligt Arveskifte paa Rechnæs Gaard. - Hun var 2den Gang gift med Thomas Willemsen Skodt, som overlevede hende.
I dette Skifte er bl.a. registreret følgende:
* Krag
* Ladekorn
* Rechnæs Gaards Bygning
* andre Huse
* Boets Formue.
Videre blev i dette Skifte "Odelsjordet som efter Skiftebrev Molde 18/2 1669 befindet at være sal. Oudens Børn imellem, nemlig udi Norre Hegdal 1 w 6-?, Rechnes 2 wg; Horem 3 wog; Misund 1 pd,; hvilket nu dellis skal ... Arvinger imellem og fik hver Søn i Rechnæs 22 2/13 mrkl.; hver Søster 11 1/3 mrkl.

Kilde: Collin