Mathias

Jacobsen

Ravn

Født ca. 1678
Foreldre: Jacob Ravn og Elisabeth Audunsdatter Widerøe

Barn
a. Maren
b. Jacob
c. Truls
d. Elisabeth Catharina f. ca. 1721
e. Morten f. ca. 1723
f.  Mathias f. 1725
g. Jonas

Død ca. 1753. Skifte på Røvigen 13.09.1753

1704 16/10

Morten Schultz
Mathias Raufn

1704 16/10 Skifte på Opdal hvor tilstede Fogden Morten Schultz tjener Mathias Raufn.

Kilde: Collin 

Skifte 1704 16/12

Jacob Ravn
Mathias Jacobsen Rafn

Myndig i Faderens(Jacob Ravn) Skifte 1704 - han fordrede for 2 Aar 11 Mndrs tjeneste han (Mathias Jacobsen Rafn) sin sal. Fader i sin Svaghed og Alderdom har betjent og derfor sin da havende tjeneste  maatte forlade".

Kilde: Collin

1709 18/8

Børge Eeg
Mathias Rafn

1709 18/8 Registrering i Sunds Otting, og Fogden Børge Eegs Fuldmægtig Mons. Mathias Rafn.

Kilde: Collin

1710 5/6

Mathias Rafn

1710 5/6 paa Okkelberg i Vaage, hvor Mathias Rafn fordrer resterende Landskyld og 1710 6/6  paa Houchaas fordrer han resterende 3. Tage.

Kilde: Collin

1710 4/12

Mathias Rafn

1710 4/12 Skifte i Fanne hvor tilstede Fogdens Fuldmægtig  Mons. Mathias Rafn.

Kilde: Collin

1715 6/11

Mathias Rafn

Mathias Rafn var 1715 6/11 konstitueret Sorenskriver i Romsdalen.

Kilde: Colli

Romsdal Amts Kopibog I p. 37  Under Dato Gjermenes 31/10 1715

J. Friis
Mathias Ravn
E. Must

Romsdal Amts Kopibog I p. 37  Under Dato Gjermenes 31/10 1715 andrager J. Friis: Saasom gj for noget mig magtpaaliggende er nødsaget paa nogen Tid at forreise udaf Stiftet, thi falder til Deres Wlbrhed min ydmyge Begjæring de gunstigst vilde behage i min fraværelse at constitueret Mathias Ravn som sig mine forretninger om noget sligt skulde føre kunde og forrette. Jeg tilbeder mig derpaa Deres Velbrh. gunstige Resolution.
Resolution: Dersom Mathias Ravn dertil er at formaa haver han i Sorenskriverens Fraværelse Tjenesten lovlig og forsvarlig at forrette. Gjermenes 31/10 1715. E. Must
25/7 1717

M. Rafn
Hans Bruun

Molde Eiendomme 24

Actum Røevigen 25/7 1717 sælger M. Rafn til Kongl. Majst. Contolleur og Toldbetjent ved Molde toldsted Monsr. Hans Bruun.sine Huus  og Grund paa Molde . Se Molde Eiendomme 24.

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1725 dom 1 Adv.

Mathias (Ravn) Røvigen
Mathias
Ingebore Cimber
Anna Cimber

Veø kirkebog 1725 dom 1 Adv. døbt i Molde kirke Mathias (Ravn) Røvigens Barn Mathias. - blandt faddrene Ingebore Cimber, Anna Cimber.

Kilde: Collin

1753 13/9

Mathias Ravn

Skifte efter Mathias Ravn holdtes paa Røvigen i Fanne Otting 1753 13/9 efterlot 4 Sønner. Eiede Gaarden Røvigen samt Schevigen - se Seddel Røvig.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt.  8 p. 190 : 1753 13/9

Mathias Ravn
Nils Lossius

Romsdals Skifteprt.  8 p. 190 : 1753 13/9 Skifte paa Røvig i Fanne Otting efter afg. Mathias Ravn, hvor Hr. Capitain  Nils Lossius efter Obligation hvorudj Gaarden er sat udj Pant. for den Summa 250 Rd. - og udlagdes ham Gaarden Røvig og Schevig etc.

Kilde : Collin