Joen

Jacobsen

Remmem

 
 
Romsdals Pantebog 1 p.  138 :  Actum Næss 16/7 1717

Ludvig Andersen Lem
Joen Jacobsen Remmem

Romsdals Pantebog 1 p.  138 :  Actum Næss 16/7 1717 har Ludvig Andersen Lem skjødet til velagte Dannemand Joen Jacobsen Remmem en min arvelig tilfalden Odelsjord kaldet Remmen i Romsdal Ott.

Kilde: Collin