Madam

Rise

 

Gift med Morten Schultz

15/7 1705 

Peder Brandal
Niels Lem
Niels Christian Aboe
Rise Schultz
Morten Schultz

Sal. Hr. Peder Brandal havde til ..... Hr. Niels Lem udgivet Skjøde paa Gaarden Sye-Næss, skyld 4 1/2 Vog fiskes leye, beligg. paa Søndmøre Fogderi - dateret Rellingen 15/7 1705 - hvilket Skjøde var overdraget Sr, Niels Christian Aboe, som 1713 3/1 pantsetter det til Rise Sal. Morten Schultzes.

Kilde: Collin

Romsdal Panteb. I p. 89: Under dato Gjermundes 3/1 1713

Niels Christian Aboe
Mdm. Rise
Morten Schultz
Niels Leem
Peder Brandal

Romsdal Panteb. I p. 89: Under dato Gjermundes 3/1 1713 er Niels Christian Aboe af Edle Mdm. Rise sal. Fogeden Morten Schultzis laanet og for..... af hendes Søns Monsr. Jacob Schultz tilfaldne Arvemidler Rede Penge 100 Rdlr - med efternævnte underpant som er et Skjøde af min kjære Morbroder Ærverdig Hr. Niels Leem til mig overdraget, og udstedt til ham af Hr. Peder Brandal paa den Gaard Sije-Næss, skyldende 4 og 1/2 vog fiskes leie beliggende udj Søndmørs fogderi, dateret 15/6 1705 - hvilket et hundrede Rdlr. med sine tilbørlige Renter - etc.

Kilde: Collin