Inger

Margaretha

Rødberg

Født ca. 1709

Gift 29.11.1725 i Domkirken i Bergen med Hans Hansen Wiingaard d.e.
a. Peter Magnus Hansen
b. Hans Hansen
c. Nicolai Hansen
Født ca. 1729  (Han hører muligens til slekta i Borgund)
d.
Adam Hansen
e. Christence Hansdatter
f. 
Margrethe Hansdatter
Født ca. 1735.
g. Ulrich Hansen
h.
Fredrik Nannestad

Død 

Har også sett nevnt datteren Cathrine, men siden hun er nevnt gift med samme personer som Christence, er dette muligens en og samme person. Inger Margaretha fødte 18 barn i ekteskapet med Hans Hansen Wiingaard.

Digitalarkivet: Vigde i Bergen 1663-1816

  • ”Pastor til Justedahls meenighed Hans Wingaard vigd til mademoiselle Inger Margaretha Røsberg torsdag Nov 29 i 1725 Domkirken”


En Anne Cathrine Rødeberg f. i Bergen, første kone til H. C. Astrup 1721-1802, døde i 1765. Hun var datter av kjøpmann i Bergen, Hans Rødberg, bror av Ingeborg Margrethe - og Elsebe Schiøtt. Faren hennes Magnus Schiøtt, tok borgerskap i Bergen 1705, seinere blei han rådmann og kommerceråd, død 1737, dyktig og virksom, dreiv handel og skipsrederi m.m., ledet fangst på Grønland, men tapte formuen i 1723 - som rådmann eide han Åstveit gård, gift med Barbara Rafnsberg. Far: Engelbrecht Josephsen Rødberg. Prest. Född 1632. Död 1693. Res pr. Harha Mor: Anna Hansdatter. Död 1707. 

Digitalarkivet: Døypte i Bergen 1668-1815.

Døpt

Dåpsår

Namn

Fars f.namn

Fars etternamn

Fars yrke

Mors førenamn

Mors e.amn

Merknad

Kyrkje

Jan 18

1725

Mette Malleene

Hans

Rødberg

 

Elsebed

Reutz

 

DK

Feb 22

1726

Adam

Hans

Rødberg

 

 

 

 

DK

Aug 18

1727

Birthe Kirstine

Hans

Rødberg

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DK

Apr 06

1730

Elsebeth

Hans

Rødberg

 

 

 

 

DK

Sep 28

1731

Margrethe

Hans

Rødberg

 

Elsebe

Reutz

 

DK

Mai 07

1734

Christence

Hans

Rødberg

 

Elsebe

Reutz

hiemmedøbt

DK

Okt 07

1735

Anne Kirstine

Hans

Rødberg

kiøbmand

Elsebe

Reutz

paa Stranden

DK

Mai 13

1737

Mette Susanna

Hans

Rødberg

kiøbmand

Elsebe

Reutz

paa Stranden

DK

Okt 10

1738

Hans

Hans

Rødberg

kiøbmand

Elsebe

Reus

udenfor Muuren

DK

Jun 21

1741

Birte Maria

Hans

Rødberg

kiøbmand

Elsebe

Reutz

paa Strandgaden

DK

Sep 01

1745

Elsebe

Hans

Rødberg

kiøbmand

Elsebe

Schiøtt

paa Strandgaden

DK

 

   

Inger Margaretha Rødbergs forbindelse til Miltzow-slekten.