Jens

Pedersen

Ruberg

 


Gift 1. gang 22.02.1734 med Malene Odensdatter Widerø
Gift 2. gang 1782 med Helena

Skifte 24.09.1785

Malene Odensdttr. Widerø
Jens Pedersen Ruberg
Jacob Friis
Christian Gulbransen
Anders Henrik Wolff
Malene Odensdttr. Widerø
gift 1734 Mandag 22/2 med Smed Jens Pedersen Ruberg. Sp. Jacob Friis, Christian Gulbransen.
Skifte efter hende holdtes paa Molde 1777 10/7 mellem Enkemanden Jens Ruberg og den Afdødes gjenlevende Søstersøn Hr. Kammer sekretaer Anders Henrik Wolff i Kjøbenhavn, som var  med Enkemanden i at han for sin fulde Arvelod bliver udbetalt 28 Rdlr foruden de Bekostninger som er medgaaet for Porto  Commisionærer og videre.
Boet eiede Vaane og Søhuse med frie Grund taxeret 60 Rdlr; Boets Midler 140-0-19; Gjeld ........ Igjen 77-2-15; Det overskydende som Enkemanden fik - 45-3-13.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 196 : Molde 20/11 1743

Jens Pedersen Ruberg
Hendrik Andersøn Grandt

Molde Eiendomme 74

Romsdal Pantebog 2 p. 196 : Molde 20/11 1743 sælger Jens Pedersen Ruberg til fornemme Sr. Hendrik Andersøn Grandt en sin Myndling tilhørende Gaard og Grund paa Molde - Molde Eiendomme 74.

Kilde: Collin

1762 22/4

Mads Widerøe
Jens Pedersen Ruberg

I Mads Widerøes Skifte 1762 22/4 blev Jens Pedersen Ruberg opnævnt til Formynder for Sønnen.

Kilde: Collin

1777 23/7

Jens Ruberg
Contollør Løche

1777 23/7 Auktion paa Molde efter Jens Rubergs sal. Hustru , hvor Hr. Contollør Løche kjøber.

Kilde: Collin

Novbr. 1782

Jens Ruberg

I Novbr. 1782 er betalt til Molde Kirke for Jens Rubergs Bryllup, begge Klokker 2 ort.

Kilde: Collin

Septbr. 1785

Jens Pedersen Ruberg

I Septbr. 1785 er der betalt til Molde Kirke for Jens Pedersen Rubergs Lig pa Kirkegaarden - 1 ort; begge Klokker, beste Ligbaare 1 ort 8 sk.; bedste Ligklæde 3 ort; tils. 2 - 1 - 0;

¨Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 1058 : 1785 ?/9

Jens Ruberg
Bager Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 1058 : 1785 ?/9 Auktion paa Molde efter Smed Jens Ruberg hvor Bager Lossius kjøber.

Kilde: Collin

1785 24/9

Jens Pedersen Ruberg
Helena Ruberg

Skifte efter Jens Pedersen Ruberg holdtes 1785 24/9 paa Molde, arvinger hans Enke Helena Ruberg og hans Sødskendebarn.

Kilde: Collin

1785 den 24de Septembr

Jens Ruberg
Jon under Berget
Niels Larsen
Helena Ruberg
David Materen
Peder Ruberg
Elisabeth Materen
Oluf Bagger
Maren Elisabeth Bagger
Adelus Ruberg
Anders Bredin
Arent Rønne

Skiftet etter Jens Pederssen Ruberg (Molde skifteprotokoll 1768-87, s. 1057-1068):

Anno 1785 den 24de Septembr indfandt ieg mig i Sterbboet efter afgl Mester Smeed Jens Ruberg her i Byen, i Overværelse af Jon under Berget og Niels Larsen, for at tage hans Eyendeele under Registering og Vurdering, til paafølgende Skifte og Deeling, naar Gielden er betalt, imellem Enken Helena Ruberg og den Afdødes efterladtes nærmeste Arfvinger, som var hans Sødskendes Børn, sc:

1.) Søster Sønnen David Materen, i Bogtry[dk?]er Lære i Trondhjem.

2.) Søster Sønnen Peder Ruberg, Bogbinder Svend og opholdende sig i Christianssand.

3.) Søster Datteren Elisabeth Materen, død og efterladt sig en Datter af Feldtskiær Sr Bagge i Christianssund, hvis Navn og alder man ey er vidende [x] og

[x] hendes Navn er Maren Elisabeth Bagger og til Formynder opnævnt Faderen Sr Oluf Bagger i Christianssund.

4.) Søster Datteren Adelus Bredin eller Ruberg, gift med Mester Skoemager Anders Bredin.

Enkens Laugværge er Arent Rønne.

[...]

Deelingen [1786]

19 Enken Hellene Ruberg [...] 60 d

20 Søster Sønnen David Mortensen arver 20

21 Søster Sønnen Peder Ruber arver ligesaa 20

22 Søster Datteren afgangene Elisabeth Marteren Bagers efterladte Datter, hvis Navn ey Vides arver i Moderens Stæd 10 rd

23 Søster Datter Adelus Ruberg arver ligesaa 10

[...]

[Utlegg]

No 19 Enken Helena Ruberg [...] 60 d

No 20 Søster Sønnen David Marteren [...] 20 dr

No 21 Søster Sønnen Peder Ruberg [...] 20 d

No 22 Søster Datteren afgangne Elisabeth Marteren Bagges efterladte eeneste Datter, hvis Navn er ubekiendt [...] 10 rdr

No 23 Søster Datteren Adelus Rudberg [...] 10 rdr

Summa Boets Udlæg 286 rd 2 ort 9 s.

[...] 16de Martii 1787.

Kilde: Kjell Ove Hatrem