Niels 

Jensson

Schjelderup


Gift i Borgund 14.11.1719 med Gunilde Arentsdatter Guding
Barn av Niels og Gunilde:
a. Berithe Christine døpt 11.01.1720.

Død på Molde ca. 1751

 Toller og handelsmann på Valderhaug i Borgund ca. 1719. Gunilde og Niels forlovet i Borgund 23. oktober 1719.
1722 9/1

Jørgen Høg
Hans Møller
Nicolay Astrup
Niels Schielderup

1722 9/1 Amtmand beordret Jørgen Høg og Hans Møller oppgjøre mellem Fogden Nicolay Astrup og hans forrige Fuldmægtig Niels Schielderup.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 41 : 1751 24/7

Niels Schielderup
Gunille Schielderup
Arent Nicolai Schielderup
Jens Schielderup
Christian Schielderup
Birgitte Schielderup
Christine Schielderup

Molde Skifteprt. 1 p. 41 : 1751 24/7 Skifte efter forrige Toldbetjent afg. Niels Schielderup mellem hans gjenlevende Enke Madame Gunille Schielderup og deres sammenavlede Børn:
1/ Arent Nicolai Schielderup, fuldmyndig
2/ Jens Schielderup, 18 Aar
3/ Christian Schielderup, 14 Aar
4/ Birgitte Schielderup, 22 Aar
5/ Christine Schielderup, 20 Aar.
For samtlige umyndige Børn blev Broderen Sr. Arent Nicolai Schielderup indsat til Formynder
Enken frasa seg arv og gjeld. (21/8 1751). Arent eigde hus på Molde og foreldra bodde hos ham.

Kilde: Collin