Stephen

Peter

Shelderup

 

 

a. Tollev Schonberg

Veø Kirkeb. 1740 dom 1 p. Tinit

Capitain Lossius
Lieutenant Lossius
Capt. des Armes Lossius
Capt. Schielderup

Veø Kirkeb. 1740 dom 1 p. Tinit. i Molde er Capitain Lossius, Lieutenant Lossius, Capt. des Armes Lossius faddere til Capt. Schielderups Søn.

Kilde: Collin

1747

Stephen Peter Shelderup
William Allan

6. juni 1747 kjøpte William Allan for 600 rdlr. av kaptein Stephen Peter Shelderup gård med kvernhus, fehus, svinehus, 2 sjøboder og 1 naust med steinbrygge. 

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Veø Kirkebog 1749 26/2

Capt. Schielderup
Tollev Schonberg
Johan Christopher Lossius
Niels Lossius

Veø Kirkebog 1749 26/2 døbt i Wedø Kirke Capt. Schielderups Søn Tollev Schonberg - blandt Fadderne Capitaine Johan Christopher Lossius; Capitain Niels Lossius.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1752 Festo Visit. Maria 

Hr. Wiingaard
Nils Lossius
Børge Jacob
Elisabeth Eeg
Anna Margaretha Schielderup
Petter Stephan Schielderup
Fredrik Wisløf
Jacob Andreas Eeg

Veø Kirkebog 1752 Festo Visit. Maria (1/7) døbt i Molde Kirke af Hr. Wiingaard Hr. Capitaine Nils Lossii Søn Børge Jacob - sp. Madme Elisabeth Eeg Demselle Anna Margaretha Schielderup, Hr. Capitainre Petter Stephan Schielderup, Hr. Lieutnt. Fredrik Wisløf og Hr. Foged Jacob Andreas Eeg.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1759 21/6

Ulric Feldtmann
Anna Catharina Lossius
Petter Stephan Schielderup
Peder Jalles

Veø Kirkebog 1759 21/6 ægteviede paa Vestad Hr. Second Lieutenant Ulric Feldtman med Anna Catharina Lossius |: som tilforn havde avlet en Datter sammen - vide dette Barns daap 6/4  a, c:| og nu havde erhaldet Kgl. Tilladelse til at ægtevies i Huset uden foreg. Signing etc. day. Christianborg 18/5 1759 .. - Sp. Captitaine Petter Stephan Schielderup og Hr. Byfoged Peder Jalles.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 261 : Under Dato Kaaberholmen 28/11 1774

P. Schelderup
Gotlieb Fredrik Lange

Molde Skjøde og Pantebog I p. 261 : Under Dato Kaaberholmen 28/11 1774 har P. Schelderup solgt og skjødet til Sr. Gotlieb Fredrik Lange et sig tilhørende Hus staaende paa Moldegaards Grund med Jernkakelofn, Kjøkken og Lofter samt en Sidesval. - for 20 Rd.

Kilde: Collin