Paul

Sdhønning

 

 

Romsdal Amts Kopibg I p. 323 : den 16/10 1717

Nils Pedersen Assens
Hans Christian Gartner 
Henning Thygesen Castberg
Paul Schønning

Romsdal Amts Kopibg I p. 323 : Nils Pedersen Assens som var af Amtmanden den 16/10 1717 ordineret som Dommer at antage sig en Tvistighed mellem Byskriveren i Bergen Sr. Hans Christian Gartner og Sorenskriveren i Søndmøre Henning Thygesen Castberg : en Part i Gaarden Rogne i Vatne Skibr,, "er paa Havet ved en Hjemreise fra Bergen foruløkket og druknet", og var 1718 28/12 Sorenskriveren i Nordfjord Paul Schønning af  Stiftbefalingsmanden i Bergen ordineret til samme Sag at dømme. -

Kilde: Collin