Anna

Katarina

Mortensdatter

Schultz

Født 
Foreldre Morten Schultz og Iverisse Iversdatter Munthe

Gift med Børge Eeg
a. Anna Christine
b. Jacob Andreas 
c. Drude
d. Anna Catharina
e. Ulrica Antonette
f. 
Fredrikke Lovise

Skifte 18.11.1728

 

Niels Lossius
Christopher Christophersen Lossius
Helvig Nielsdatter Assens
Anna Kristine Eeg
Børre Eeg
Anna Mortensdtr. Schultz
Niels Lossius. - F. ca. 1718 i Norge. - Sønn av obl. Christopher Christophersen Lossius og Hedvig Nielsdatter Assens. - Pr.lnt. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt.s Romsdalske komp. 5/11 1736. - Kpt. og chef for samme komp. 7/8 1739. - Tersmaj. 23/1 1760. - Sek. maj. 23/11 1763. - Hadde fremdelse Romsdalske komp. - Dimitert 1/7 1767 med pens., 262 rdl. 24 sk. årl. - Død 8/12 1790 som eier av den store gård Vestad på øya Sækken i Veø. - Gift 7/12 1740 med Anna Christine Eeg, f. ca. 1714, død 26/5 1800 på Vestad i Veø, datter av kammerråd og foged Børre Eeg til Gjemundsnæs i Vestnæs og Anna Mortensdtr. Schultz. De hadde 4 barn.

Kilde: Olai Ovenstad: Militærbiografier. Den norske hærs officerer.

Anno 1721 dend 17. Augusti

Salome Olsdatter Darre
Løitnant Meldahl
Mathias Christopher
Obriste Liut. (Vauuert) Frue
Kierstina Maria Meldal
Anne Chatrine Eegs
Obristelleut. Wauuert
Børge Eeg
Thomas Juel
Ottho Friis

Familienotis bak i "Naadens Dørs aandelige Hammer" gave fra Oluff Mentzön til Riborre Hansdatter:

Foreldre: Salome Olsdatter Darre og løitnant Meldahl

Anno 1721 dend 17. Augusti blef min Søn Mathias Christopher født Klocken 5 effter Middag til denne syndige Verden- Døpt 23. aug. 1721 i Tresfjord kirke. Faderne vare: Obriste Liut. (Vauuert) Frue, som bar ham til Daaben. Madame Anne Chatrine Eegs og min Søster Kierstina Maria Meldal, Obristelleut. Wauuert, Fogden Børge Eeg og Monsr. Thomas Juel. Gud lade hannem opvoxe i alle christleige Dyder og Forstand, Gud til Ære og os som Forældre til Glæde.Døbt af Hr. Ottho Friis

Kilde: Finne-Grønn: Forbindelsen Darre - Meldal. Norsk Slektshistorisk tidsskrift XIV s. 89-91

Veø Kirkebog 1721 23/8

Lieutenant Meldal
Mathias Christopher
Obristelieutenant Wovarts Frue
Fogden Eegs Kjæreste
Stud. Thomas Juel
Obristelieutenanten
Børge Eeg

Veø Kirkebog 1721 23/8 Prediken i Tresfjord Kirke døbt  Lieutenant Meldals Søn Mathias Christopher. Tls. Obristelieutenant Wovarts Frue, Fogden Eegs Kjæreste,  Stud. Thomas Juel, Obristelieutenanten, Fogden Børge Eeg.

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1725 17/5

Claus Lund
Karen
Madame Hr. Alexander Borchs
Mad. Eegs
Anne Cathrine Mejer
Hans Brejer
Knud Bendixson
Andreas Cramer.

Veø kirkebog 1725 17/5 døbt i Molde Kirke Claus Lunds Datter N: Karen. Tls. Madame Hr. Alexander Borchs, Mad. Eegs, Demoiselle Anne Cathrine Mejer, Hr. Hans Brejer, Knud Bendixson, Andreas Cramer.

Kilde: Collin

Den 18. Novbr. 1728

Anna Katarina Eeg
Jacob Andreas
Anna Kristina
Ulrikke Antoinette
Fredrikke Lovise,

Den 18. Novbr. 1728 holdtes Skifte efter Fru Anna Katarina Eeg. Der levede da 4 Børn efter hende: Jacob Andreas, Anna Kristina, Ulrikke Antoinette og Fredrikke Lovise,
Det var et umaadelig rigt Bo. I kontante Penge fandtes det 1000 Rdlr. Af Guld og Sølvgjenstande nævnes: 1 Guld Armbaand, 1 Do. med Diamanter, 1 Guldkjæde, 1 Do., 1 Guldsmykke, 2 Guld Braceletter, Myntet Guld 50 Rdl., 7 Sølvkander, flere Sølvskaaler, 1 Tekande, flere Øser, 32 Sølvskeer m.m. Af Kreaturer opføres 8 Heste, 37 Storfee, 2 Okser, 6 Kalver. Af Jordegods opregnes 14 Garde, deraf Germanes, Sætre, Søraas o.s.v.

Kilde:  Årsskrift for Romsdal Sogelag 1923. Gjermanes og Fogderne i Romsdalen av O. Olafsen