Georg

Christian

von

Schultzen

 
5/12 1708

Georg Christian von Schultzen
Hans Nobel

Brigader og Obriste Georg Christian von Schultzen har under Dato Moldegaard 5/12 1708 pantsat til Kongl. Majst. Cammer- og Bergraad samt Amtmand over Romsdahlen, Nordmoer og Sundmoer velædle og velbaarne Hans Nobel laante Penge - som han af sine Stifsønners indestaaende arv laant haver - "Ledingen over hele mit Gods i Romsdahl Fogderi etc.

Kilde: Collin