Johan

Johnston

Scot

 

Født ca. 1648
Foreldre John Johnston Scot og Maren Michelsdatter

Gift før 1695 med Cathrina Pfeif
Gift med Elsebe Johanne Bredal
Gift med Margrete Madsdatte Holst
a. Cathrina
b. (Maren) Margrethe
c. Elsebe Johana

Skifte 21/5 1721 på Molde

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 15 : 1695 og 1696

Alexander Feif 
Catrine Feif 
Johan Joensen (Johnston)

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 15 : I 1695 og 1696 havde Alexander Feif Stolesede i Kirken, ligessa Catrine Feif Johan Joensens (Johnston).

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 2 p. 55 : 1696 14/1

Anders Gaas
Iver Andersøn
Johan Joensen (Johnston) 

Romsdals Tingprt. 2 p. 55 : 1696 14/1Ting for Vaage hvor publiseret Anders Gaases Festeseddel given Johan Joensen (Johnston) paa en Grund i Boe som Sl. Hr. Iver Andersøn tilforn har voret ejende, de Dato Gjermenæs 18/3 1689.

Kilde : Collin

Romsdals Tingprt. 2 p. 55 : 1696 14/1

Nils Aagaard
Johan Joens
Ouden Oudensen
Hans Hansen

Romsdals Tingprt. 2 p. 55 : 1696 14/1Ting for Vaage Otting hvor forkyndt Nils Aagaards fæsteseddel for Johan Joens. for 2de Grunder i Boe, den ene kaldes Ouden Oudensens Grund og den anden Sl. Hans Hansens Grund dj. Dato 28/2 1690.

Kilde: Collin 

Romsdals Tingprt. 2 p.109 : 1698 5/10 

Johan Jonston
Alexander Pfeif
Hendrich Hellesen

Romsdals Tingprt. 2 p.109 : 1698 5/10 Ting paa Berg i Fanne Ott. hvor publiseret Johan Jonstons Skjøde given sin Wergfader Alexander Pfeif paa det Huus og Grund som Hendrich Hellesen tilforn har ejet og beboed paa Molde Ladeplads, dat. Molde 9/8 1698. : Molde Eiendom 102.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 2 p. 117 : 1699 18/1

Alexander Feif
Johan Johnston
Catrine Feif

Romsdals Tingprt. 2 p. 117 : 1699 18/1 Ting for Fanne Otting hvor publiseret Alexander Feifs Afkald given Johan Johnston for den Arverettighed hand efter sin sal. Datter Catrine Feif kunde have - Dat. Molde 9/8 1698.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1699 22/10

Johan Johnsen

Molde Kirkes Regnskabsbog 1699 22/10 betalt for Johan Johnsens lille Barns Nedsættelse i hans Grav i Kirken 3 ort.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1699 20/11

Elsebe Johanne Bredal
Johan Jonsen

Molde Kirkes Regnskabsbog 1699 20/11 - betalt for Elsebe Johanne Bredals Johan Jonsens Kjærestes Nedsættelse i Kirken - 1-2-0; Klocherne  0-1-8; Ligklædet 16 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 3 p. 29 : 1701 19/1

Johan Johnson
Knud Andersen

Romsdals Skifteprt. 3 p. 29 : 1701 19/1 Ting for Fanne Otting hvor publiseret Johan Johnsons Bøxelseddel given Knud Andersen paa et pund fiskes leje i den Gaard Istad, dat. Molde 17/12 1700.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 9: 1702 24/7

Johan Robbertson Thou
Simen Carstensen Bager
Alexander Pfeif
Helena Constabel
Johan Johnston
Michel Greve
Jacob Raufn

Romsdals Skifteprt. 4 p. 9: 1702 24/7 med Johan Robbertson Thou og Simen Carstensen Bager forsamlet i afg. sal Alexander Pfeifs Hus paa Molde Ladested at forsegle og registrere hans Eiendele og blev de samme at være efterlevende Enke Helena Constabel og hendes antagne Laugværge og Svoger Johan Johnston og anvist mod Begjæring, som det ringe der findes dauglig  ag Enken behøves, saa og for Rotter og Utøy, det og skulde forderve, at alting derfra maatte registreres og vurderis ogsaa blive under Enkens Tilsiun saa erbød Laugværgen sig for alting at indestaa og svare og tegistreret Boets Eiendeler til 12 Rd 6 sk. og den Sal. Mand for iboevde Huuser med hvis ringe indredning fides, tilsammen vurderet 20 Rdlr.. Enken angav at Sr. Michel Greve skal være Stervboen skyldig for penge og Bord tilsammen - 19 Rdlr., hvorpaa tilkommet 1 Td. Byg og 2 Tdr. Hafre, herforuden tilkjendegav Enken at Jacob Raufn sig ogsaa noget lidet skal være skyldig men ingen Bevis derpaa hafde. Videre Formue sagde Enken ej at være tilhørende undtagen sin egen paaliggende Seng, herfra aftages som Enchen til Vederlag for sin sal. Mands  Begravelse tillegges - 20 Rd. - Saaledes forefundet og forrettet som forskrevet staar etc.

Kilde: Collin

1703 30/4

Johanna Clausdatter Friis
Michel Jonston
Nils Aagesen
Claus
Margrethe
Maren 
Johan Jonson Jonston

1703 30/4 Skifte paa Molde Ladested efter sal, Johanna Clausdatter Friis som gift 1/m Michel Jonston. 2/m Nils Aagesen - havde med Jonston Børnene: Claus, Margrethe og Maren : deres formynder var deres farbroder Johan Jonson Jonston.

Kilde: collin

Romsdal Tingbog 3 p. 79 1703 3/7

Jacob Rafn
Johan Jonston
Niels Aagesen
Aage Odenssen
Joen Jenssen

Yttre Sirset (Ellingsgaarden)

Romsdal Tingbog 3 p. 79 1703 3/7 Ting for Fanne Ott. hvor publisert Jacob Rafns Skjøde given Johan Jonston og Niels Aagesen paa Molde boende paa den Gaard Yttre Sirset eller  Ellingsgaarden kaldet, skylder aarlig Een vog fisk med Bøxel, oc af Aage Odenssen oc Joen Jenssen til vitterlighed underskrevet - dat. Molde 5/3 1701.

Kilde: Collin

 

Romsdal Tingprt. 3 p. 91 : 1704 18/1

Maren sal. Joen Jonstons
Johan Jonston
Niels Nielsen Marstrand
Svend Pedersen

Romsdal Tingprt. 3 p. 91 : 1704 18/1 Ting for Fanne Otting hvor publ. Maren sal. Joen Jonstons Forskrivelse til min Søn Johan Jonston udgiven for aarlig Underholdning oc Opvartning femti Rixdl. i samme Skrift af Niels Nielsen Marstrand oc Svend Pedersen til Vitterlighed underskrevet oc Forseglet - Dato Molde 27/10 1703.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 3 p. 101 :oc 111 : 1704 3/7

Aage Odenson
Maren sal. Joen Skaates
Johan Joenson 
Nils Aagesøn
Hans Odenson

Romsdal Tingprt. 3 p. 101 :oc 111 : 1704 3/7 Ting for Fanne Otting hvortil Aage Odenson stevnet Maren sal. Joen Skaates med hendes Søn Johan Joenson og Nils Aagesøn angaaende hans sl. Broder Hans Odensons Arvepart som skal bestaa i hans sal. Faders Huse paa Molde. Skiftet efter sal. Joen Jonston sluttedes for en 7 Aar siden. Se Molde Eiendomme 120.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 26 : 1705 27/5

Johan Jonsen
Helene Feifs

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 26 : 1705 27/5 (betalt) for Kirkegaardens Garvsted, Klocherne og begge Ligklæderne til Johan Jonsens Værmoder Helene Feifs - 2-2-16.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 3 p. 192 : 1705 24/5

Johan Jonston
Knud Bendixsen
Christen Pofuelsen

Romsdal Tingbog 4 p. 192 : 1705 24/5 efter Fogdens Begjæring med Johan Jonston og Knud Bendixsen paa Molde Ladested boende forsamlet i Boe Fiskevær for at registrere hvad Christen Pofuelsen havde efterladt.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 4 p. 204 : 1705 26/5 

Alexander Pheif
Helene Constabel
Johan Jonston

Romsdal Tingbog 4 p. 204 : 1705 26/5 Skifte efter sal. Alexander Pheif og sal. Hustru Helene Constabel hvor Johan Jonston fordrer "til den sal. Kvindes Begravelse" - 5-2-4;

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 4 p. 222 : 1705 29/6

Peder Pedersen Selling
Anne Madsdtr.
Johan Jonston

Romsdal Tingbog 4 p. 222 : 1705 29/6 Skifte efter sal. Peder Pedersen Selling, hvis Enke Anne Madsdtr. havde til Lagværge Johan Jonston.

Kilde: Collin

1706 

Joen Jonson
Madz Clausen
J. Widerøe
Jens Gran
Rasmus Madsen Holst

Joen Jonson (dvs. Johan Johnston?) gift med en Datter af Madz Clausen - havde Suogerne J. Widerøe og Jens Gran - Samt Rasmus Madsen Holst - se Mads Clausen 1706 og 1712.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 27 : 1706 6/3

Johan Jonsen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 27 : 1706 6/3 betalt for Gravstedets Aabning udj det ene Kors og Klocherne til Johan Jonsens Barn - 0-3-16;

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 4 p. 262 : 1706 22/3 

Olle Iversen Helt
Johan Jonston

Romsdal Tingbog 4 p. 262 : 1706 22/3 Skifte efter Olle Iversen Helt i Boe fiskevær hvor Johan Jonston tilstede som vurderingsmand.

Kilde : Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 27 : 1706 28/4

Johan Jonsen
Johan Jonsens Mode

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 27 : 1706 28/4 (betalt) for Gravstedet i det ene Kaars Klocherne og begge Ligklæderne til Johan Jonsens Moder - 2-0-16.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 25 : 1706 29/7

Johan Jonsen
Jens Erichsen Gran

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 25 : 1706 29/7 har Kirkevergerne Johan Jonsen og Jens Erichsen Gran afleveret Regnskab over Kirkens Indtægt og Udgift for 1703, 1704 og 1705 og andrager igjen bemelte Jens Erichsen Gran herefter Kirkens Indtægter og Udgifter at ..............

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog I p. 6 : 1707 30/11

Mads Clausen Holst
Jan Joensen
Jens Erichsen Gran
Jens Odensøn
Poul Madsen Holst

Molde Eiendomme 2

Romsdal Pantebog I p. 6 : 1707 30/11 har Mads Clausen Holst skjødet til sine Suogre Jan Joensen og Jens Erichsen Gran en Grund med paastaaende Huse - og har hans Svoger Mestr. Jens Odensøn og hans kjære Søn velfornemme Poul Madsen Holst underskrevet til Vitterlighed. Se Molde Eiendomme 2.

Kilde: Collin

1709 3/4

Johan Jonston
Lispet Davidsdtr

Johan Jonston var Søskendebarn til sal. Lispet Davidsdtr. - efter hende Skifte 1709 3/4.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 33 : 1709 15/6

Johan Joensen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 33 : 1709 15/6(?) (betalt) for Johan Joensens 2de Børn (udj Korset og Klockerne) - 1-2-16.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 143 : Molde 12/10 1717

Johan Jonson
J. Gran
Laurs Nielsen

Molde Eiendomme 26

Romsdal Pantebog 1 p. 143 : Molde 12/10 1717 har Johan Jonson og J. Gran solgt en Grund med paastaaende Huse til Unge Karl Laurs Nielsen - se Molde Eiendomme 26.

Kilde: Collin

Romsdal Pantbog 1 p. 156 29/6 1719

Johan Hysing
Johan Jonston
Maren Michelsdatter Jonston
Lisbeth Davidsdatter

Romsdal Pantbog 1 p. 156 Auktion paa Molde 29/6 1719: Jeg underskrevne - Johan Hysing - kjender og hermed vedgaar at min Svoger velfornemme Sr. Johan Jonston som har været min K. Hustrus Maren Michelsdatter Jonstons tilforordnede formynder efter afg. hendes sal. Fader og Moder Farfader og farmoder sampt Lisbeth Davidsdatter det samtlige Arvemidler som hende er vorden tilfalden og kand udj Hænde haft hafuer, nu haver mig fornøielig gjort mig rede og Regnskab for mindste med meste af hvad Nafn det nævnes kand, som hand haver været betroet og bemelte min kr. Hustru er vorden efter Loven arveligen tilfalden alt efter Skiftebrevenes videre Indhold og formeed mig ag Dato 25/10 1697 28 Julli samme Aar, 30/4 1702, 16/6 1706 og 3/4 1709 - etc.

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I p. 374 : Under Dato Moldegaard 16/12 1719

Johan Jonson
Claus Michelsen
Jens Ifuersen
Jacob Johansen Schultz
E. Must

 

Romsdal Amts Kopibog I p. 374 : Under Dato Moldegaard 16/12 1719 andrager Johan Jonson: "Efterdi min Brodersøn og Myndling Claus Michelsen som efter hans Foreldres Frafald kom til mig da han var ikkun 7 Aar gl. og siden har været i mit Hus udj 15 Aar Tid nu fast haver opnaaet sine myndige Aar og derfor billiger efter Lovens pag. 574 artikel 34 er beføiet selv sit Gods at annamme og forestaa, samt mig derfor nøiagtig afkald for Formynderskabet at give foruden det at gj selv er en meget svag Mand hvilken Loven pag. 564 art. 13 Befrier være nogen umyndiges Værge. - Ikke desmindre hafuer gj til denne Tid icke villet slaa Haanden fra hannem. - Helst saasom han er et Svagt og Skrøbeligt Menneske paa sit Siufn (suin?)- Syn?) og Helsen, og derfor ikke været mig eller bliver nogen anden brav Mand til nogen sønderlig Tjeneste nyttig - Og som han allerede haver oppebaaret og annammet en Dehl af sine tilfaldne Arvedehler, og jeg derfor uden til hans nødtørftig Ophold og Information en temmelig Del haver bekostet., hafde jeg vel tencht at saadan imellem os selv, og udj Mindelighed kunde blevet afhandlet og liquideret. Men som gj fornemmer, hand sig dertil ei vil bekn\vemme og icke vil sige mig hvad han kan have at paa anche. Er gj herved høilig aarsaget aller ydmygest at begjere, det Deris Velbyrdighed gunstigen ville authorisere og tilnevne mig paa min Side disse tvende upartiske Mænd, Msr. Jens Ifuersen og Msr. Jacob Johansen Schultz som gj dertil haver formaaet samt gunstigen tilholde bemlt. min Myndling , at han ligesaa begjærer  2de Dannemænd paa sin Side, paa Alting imellem os kand komme til Endelig og Rigtighed og Liquidation og naar det er skeed, og mig fornøilig afkald er given, da skal gj |:saafremt Gud spare mig Liv  og Helsen:|  gjerne fuldbyrde det mig udj forberørte allegerede Lovenes 34 Articul Befalles, medat have fremdeles tilsyn med hannem at han ei Godsetuvitterligere bortsættes indtil han sine fulde femb og tyve Aar opnaar haver.
Resolution: "Eftersom Mr. Johan Jonsen ikke hidtil skal have kundet naa nogen Mindelighed, Rigtighed og Liquidation med sin Mynsdling Claus Michelsen for hans tilfaldne Arvemidler som vare Mr. Johan Jonsen leverede under Værgemaal. Thi anordnes og tilskikkes de begjærte velfornemme Mænd Messieurs Jens Ifuersen og Jacob Johansen Schultz paa Seign Johan Jonsens Side at de tilligemed 2de andre Retsindige Mænd, hvilke Claus Michelsen haver at foreslaa paa sine Vegne reviderer,  og efterser de Regningr og Prætenstioner som fra begge sider indleveres. Og naar de haver konfereret komme med Skifteforretningene og efter Loven og Billighed, da slutter og forfatter de en endelig Liquidation mellum dennem. Skulde da ingen af Parterne være misfornøiede med hvis af Mændene bliver forettet, da bliver Forretningen indstefnet for Sorenskriveren til fuldkommen paakjendelse. - Og efterdi Sr. Johan Jensen selv tilbyder sig at hand naar ermelte Liquidation er skeed vil herefter være bemelte sin Myndlings Curator, Altsaa kan Claus Michelsen annamme sine beholdne Arvemidler, dog som forbemelt, under Monsr. Johan Jonsens forsvarlige Opsyn og ansvar indtil Myndlingen opnaar sine fuldmyndige Aar og kan give afkald fra sig. .... Moldegaard dj. 18/12 1719 E. Must

Kilde: Collin

Romsdal Skiftp. 6 p. 203: 1721 21/5

Aage Odensen
Iens Ifuersen
Johan Joenson
Cathrina Johansdtr
Maren Margrethe Johansdtr
Elsebe Johanna Johansdtr.
Jens Erichson Gran
Bastian Erichson
Jørgen Kastenbroch
Mads Clausen
Johan Hysing
Margrethe Michaelsdtr

 

J.J.S.T.M.M. d
J.J.T.M.M. D
M.C.S.L.M.R. d. B.
R.M.S
I.O.S
M.M.S.H.A. d.

Romsdal Skiftp. 6 p. 203: 1721 21/5 komparerede j. tilligemed Aage Odensen og Iens Ifuersen paa Molde Ladeplads for at skifte eftr. sal: Johan Joenson mellem hans Enke Margrete Madsdtr samt deres Bøm: 1/ Cathrina; 2/ Maren Margrethe og 3/ Elsebe Johana Johansdtr.
                Til Lagvaerge for Enken og til formynder for Cathrina ansattes Jens Erichson Gran - og for Maren Margrethe og Else Johanna ansattes Bastian Erichson. (Ved Udlægget kaldes Datteren Catrine - Catrine Johansdtr Jonston).
                Registreret Sølv: 5 fladskaftede Skeer v. 151/2 Lod a 1 o. 20 s. =7 - " - 10; 5 do. v. 14 1/2 Lod a 44 s. 6 - 2 - 14; 1 Stob v. 8 Lod a 44 s = 3 - 2 - 18; 1 Do. v. 4 1/2 Lod a 44 s. 2 - " - 16 s.; 1 Ktd. mrk: J.J.S.T.M.M. d. v. 46 1/2 Lod 21 - I - 6 s; - 1 Do. mrk: J.J.T.M.M. D. v.73 Lod 33 - 1 - 29 s. = 1 Do. v: 40 Lod a I o. 20 s. - 20 " - 16 - 1 Do. 33 Lod. 15- " - "; 2 Sølf Bæger mrk: J.J.S.T.M.M. d. v. 19 Lod 8 - 2 - 20; 2 Do. med samme Mærke v. 13 1/2 Lod a 44 s. 6 - " - 18 s; 2 Do. mrk. M.C.S.L.M.R. d. B. v. 101/2 Lod - 4 - 3 - 6; 1 Do. mrk. R.M.S v. 7 Lod a I ort 20 s. 3 -  - 20; 1 Do. v. 4 Lod mrk: J.O.S. a 1 o. 20 - 1 3 - 8; 1 Sølvskaal m. M.M.S.H.A. d. v. 16 Lod a 44 7 - I - 8; 6 Sølvskeer mrk: J.J.S.T.M.M. d. a 18 Lod a I o. 20 - 8 - 1 -" ; 6 fladskafted do. 16 1/2 Lod - 7 - 2 - "; 6 Do. 151/2 Lod a 44 - 7 - " - 10 s; 6 Do. v. 17 L: a I o.20 s. = 7 - 3 - 4 s.-, 35 flade Kiole Knapper - 17 1/2 L . - 8 - 2 - ; 37 runde Do. v. 171/2 Lod a 1 ort. 20 s.= 8 - " - 2 s. registreret Messing, Kobber, Tin, Jernfang, Sengklæder, Linklæder.
                1 Marketsbod tilligemed 1 liden Bagbod - 8 Rd. " ; 1 Nøst i Osen 3 - " - "; 1 Saug staaende paa Gaarden Mielve som den sal. Mand hafuer opbygt med Saugblad, Trosse og al behørig Redskab 20 - << - "; Nogle Huse i Boe for 50 - " - "; (Saugen paa Mielve udlagdes til Jørgen Kastenbroch i Bergen).
                Sal: Mads Clausens forhen iboende Huse og Grund som bestaar i en Stue, 2de Siøboer, 1/2 parten udi et Ildhus og Hageplalds saavidt som nu forefindes og indhegnet er - 120 Rdlr. (Husene i Bo. udlagdes til Enken.)
                Enkens iboende Huser, som bestaar i 2de Stuer, med Kakkelovn, et Ildhus med vedmuret Bryggepande samt Ragerovn en anden Boe med Loft over en Fiøs og 1 løe samt Kohus og Svinhus med halfparten udi en Kværn og Hus med 2de Markisboer og 1 Sval ved Claus Mickelsens Nøst samt med tilhørende Haugepladser, som nu forefindes og indhegnet - 200 Rdr.
                Jordegods: 4 pd. 23 mrk. fiskes Leje udj den Gaard Mielve med Bøxel Rettighed over 3 v. I pund - 83 Rd. 2 o. 1 pd. Do. udj Ista med Bøxel 12 Rd.; 1 Vog do. med Bøxel udj Ellingsgaarden 18 - " - "; I Pund do. med Bøxel udj Bachen - 12 Rd.
                "Johan Hysing paa Margrethe Michaelsdtr.s Vegne fordrede for indestaaende Arveparter, som sal. Johan Johansen (sic) var formynder for 107 Rd. 1 o. 23 s. med deraf gaaende Renter fra den Tid sal: Johan Jonson Værgemaalet har antaget som beløber sig til 106 Rd. 2 o. 15 s. Jens Gran paa Enkens Vegne dertil svarede at efterdi afg : sal : Johan Jonsen som Formynder haver efter Lovens Anledning Beholdt Myntlingen til Bæste den største Del af det bæste Løsøre, som kun tjenlig eragtede, at Myntlingen i fremtiden kunde saette Boe med end paastod bemelte Jens Gran at Stervboen for Rettens Befrielse maatte erlægges og hvor her paa Tillige med Johan Hysing Skifteforvalterens Kjendels begjærendes. - Blev da saaledes, decideret: Efterdj Lovens pag 566de Articull 20de tillader en formynder at indeholde af sin Myndings arfueligen tilfaldne Løsøre saameget som farnødent kan eragtis at sætte Boe med saa sees ei billig at Stervboet til den av Johan Hysing pretenderede Renters ganske Summa bor være ansvarlig, men findes den halve Del af forberørte Prætension som er 53 - I - 7 1/2 bor gaatgjøres. - Bliver Margrethe Michelsdtrs. ganske fordring hvortil af Stervboet skal gjøres udleg naar hende vorder decorteret for det, som kun (!) haver bekommet Tid efter anden hos sin Formynder dend Summa 14 Dal. 3 o. 9 s. ligeledes for den ottende Part udj Mjelve efter Skiftebrevet af Dato 30/ 1703 - 10 Rd. og en 32 Part efter Skiftebrevet af Dato 1/6 97 2 1/2 Rdlr. blive den Summa 133 - I o. 7 s."
                Boets hele formue 1010 Rdr. " - 18 s.; Gjeld 261 - 1 - 21 s. lgjen til Deling 748 RI. 2 o. 21 sl = heraf Enken 374 - 1 - 10 1/2; hver Datter 124 - 3 - 31/2 s. Enken udlagdes Halvparten i hendes iboende Huser og Grund - 100 Rdr. -, 2 Pund 11 1/2 mrk. Jordegods, i Mielve - 41 - 3 - "; 12 mrk. fiskes Leje i Istad - 6 - " - "; 1/2 pd. do. udi Bakken. - Catarina Johansdtr. Jonston udlagdes sal. Mads Clausens for iboende Huse - 120 r.; - Maren Margrete og Elsebe Johanna udlagdes hver 1/4 Part i Husene sammen med Moderen 50 " - ", 1 pd. 5 3/4 mrk. Odelsjord i Mjelve 20 - 3 - 12 s.; 6 mrk. i Istad 3 - " - "; 6 mrk. i Backen - 3 - - ".

Kilde: Collin
Molde  Pantebog 1 p. 198 : Molde 18/7 1721

Margrete sal. Johan Jonsen
Johan Jonsen
Claus Michelsen

Molde  Pantebog 1 p. 198 : Molde 18/7 1721 vitterliggjør Margrete sal. Johan Jonsen at saasom min Kjæreste Johan Jonsen under Likvidation og Slutning mellem hannem og hans Brodersøn Claus Michelsen har 20/12 1719 afstaaet til denne Brodersøn en Grund - Molde Eiendome 36.

Kilde: Collin