Amund

Endresen

Skiri

 
Romsdal Pantebog 2 p. 120 : Nes 31/12 1738

Ludvig Andersen Lem
Amund Endresen Skiri

Romsdal Pantebog 2 p. 120 : Nes 31/12 1738 sælger Ludvig Andersen Lem fra sig og Arvinger til Amund Endresen Skiri sin Odelsgaard Remmen i Romsdal Otting skylder 1 vog fisk leje med Bøxel og Herlighed for 90 Rdlr.

Kilde Collin