Iver

Toresen

Smørholm

 

Nordmøre Skifteprt. 1691 5/11

Marit Augustinusdatter
Ifuer Thoresen
Ole Olsen Helt
Margrete Olsdatter Helt
Frantz Lund

Nordmøre Skifteprt. 1691 5/11 holdtes Skifte paa Smørholmen efter Sal. Matrone Marit Augustinusdatter, død 27/5 - mellem efterladte Velfornemme Ifuer Thoresen og Afdødes Datter  avlet med hendes 1ste Mand Ole Olsen Helt (efter ham Skifte 28/10 1662) nemlig æredyderige Matrone Margrete Olsdatter gift med velfornemme Frantz Lund.
Odelsjord bestod af 1/2 Del af Smørholmen med Bøxel i som er Hovedbøllet 1 nor forriges Brødrer skifte beregnet for 1 Øres leje hvilket Frantz Lund efter sin Verfaders Død agter at besidde - hvilken  Andel han undte Iffuer Thoresen at besidde.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 49 : 1692 1/10

Iver Toresen Smørholm
Frantz Lund Endset
Daniel Joensen
Marite Augustinusdatter
Tore Toerson

Romsdals Tingbog 1b p. 49 : 1692 1/10 Ting for Vaage Otting, hvortil Iver Toresen Smørholm og Frantz Lund Endset af Nordmøre indstefnet Daniel Joensen udj Bjørnsund, til at indfrie hans udgifne Obligation som blev i rett lagt, Dat. Smørholm d. 6. April 1670. "Daniel mødte i Rette, og foregaf aldrig noget gaat af disse Penge at have havt, men foregaf at disse paastefnte Penge, var hannem af sal. Iver Toresens sal. Hustru Marite Augustinusdatter var i hendes Enkesede udj Hjemme leveret, hvilke han igjen leverede sine sal. foreldre og di for hannem opødede, oc siden Iver Toresen bemeldte enke ægtede maatte han denne paastevnte Obligation til hannem udgifne, oc for dessen Aarsage, saasom Daniel Joensen Obligationens Capital efter Afskrivning, befindes at have betalt, foregaf han at No 87, da han var hos Iver Smørholmen, oc paa Obligationens Aflutnitning leverede en Koe, sagde Iver til hannem, at naar hand da for renten betalte hannem 10 Rdlr. skulle de være forligte, Monsr. Frans Endset, som paa begges Vegne møtte foregaf at hans Kjærestes Stiffader Iver Toresen, har negtet aldrig saadant løfte at have gjort, og efter Obligationens Indhold afskede Dom, - Daniel Joenson paastod at hvis han bekjender, er sandferdig og derpaa sin Ed ville aflægge, oc at han ikke sin Obligatiob da igjen affordrede, eller nogen bevis skriftlig af Ifer Toresen fik eller fordrede, var hans Enfoldighed oc hans Godtroenhed til ......... Iver Toreson saasom hans sal. Hustru var hans faster, saa oc for han har vaaren hans forrige Tjener, sagde oc at dette Iver Toresons Løfte skede i hans sal. Hustru, som da levede, saavel som hans Broder sal. Tore Toersons oververelse, hvorfor hand ikke kunde tvile paa dessen Rigtighed, men lod sig ved muntlig Løfte benøye, oc fastelig paastod at dette Løfte aldri af Iver Toresen skal kunne benægtes, Avsagt: Iver Toreson vil selv udj egen Person møde i Rette oc til Daniel Joensons Paastand nermere svare til videre Doms afsigelse.

Kilde: Collin