Erich

i

Stalden

 
Molde Skjøde.- og Pantebog I. p. 372 : Molde 4/6 1791

Christian Eide
Jens Jacobsen Lund
Erich i Stalden
Peder Lien
Tron Berg
Johan Lossius

Molde Skjøde.- og Pantebog I. p. 372 : Molde 4/6 1791 har Christian Eide Mester Skomager udj Molde skjødet og afhændet til sin Stedsøn Jens Jacobsen Lund og hans Arvinger en mig tilhørende Gaard heri Molde bestaaende af 2de Stuer og Kammer med jern Kalkkelovn i Verkstedet en Pottemagerovn med vedhus alt paa frie Eiendomsgrund der strækker sig i Længden 33 5/8 siællandske Alen i Sør og Nor begge Sider og i Bredden fra Erich i Staldens Nov til Peder Lien 16 1/2 al og fra Tron Berg til Johan Lossius's Bagerhus 13 1/4 Al - herfor Stedsønnen betalt 120 Rdlr.
Kfr. Seddel Jens og Peder Jacobsen Lund 1791 - disses Moder heder Anne Iversdatter og deres afg. Fader  Jacob Peder - hun gift 2/ Christian Eide.

Kilde: Collin