Friederich

Christian

Steenbuch

Født 25.08.1763 i Melhus.
Foreldre prost og titulær professor Hans Steenbuch og hans andre hustru Anna Magrethe Lorentzen

Gift med Maren Johanna Krogh
a. Anna Bergetha (1800 - 03.12.1803)
b. Nicoline Margrethe
c. Anna Birgitte (31.08.1805 - 17.09.1838)
d. Hanna Gabrielle 

Død 10.08.1831 på Molde.

Farens navn var egentlig Leganger og han var sønn av sogneprest i Veøy Erik Pedersen Leganger (1679 - 1740) og Anna Sylvius som døde 1748. Hun var datter av presten Henrik Olsen Sylvius. Veøypresten oppkalte Hans etter sin "Hjertevenn" professor Hans Steenbuch i København. Han sløyfet navnet Leganger og tok Steenbuch som slektsnavn.
Fredrik Christian ble 1798 sogneprest i Bolsøy og Molde og i 1820 prost i Romsdals prosti. To av hans taler er trykt; talen ved amtmann Hammers grav i 1800 og talen ved Universitetsfesten i Molde Kirke 1811.Fra 1801 bodde Steenbuchs i egen gård, matr., nr. 90 i Molde og idenne gården var det at datteren Hana Gabrielles bryllup med dr. Hoffmann stod 13, april 1825. Gården som omtales ble senere kjent som Ræstadgården, og brente under bombinga i 1940.

Det var 4 døtre i ekteskapet, hvorav den eldste Anna Birgithe døde 3. desember 1803, 3 1/2 år gammel. Nr. 2 var Nicoline Margrethe. Nr. 3 var Anna Birgithe f. 31. august 1805, Hun ble 18. januar 1838 gift med kjøpmann i Molde, Peter Johan Tonning. Hun døde i Molde 17. september s.å. etter nedkomst 3 uker før med en velskapt sønn, som det het i dødsannonsen. Sønnen var Fredrik Christian Steenbuch Tonning, født 28. august 1838, elev ved Molde Middel- og realskole 1850 til 1854 og i elevfortegnelsen oppført som sjømann og død, det siste med spørsmålstegn. Den fjerde og yngste av døtrene var Hanna Gabrielle gift med dr. Hoffmann. Alle de 3 døtrene som vokste opp, oppkalte en sønn etter faren prost Steenbuch.

Hans hustru Maren døde i 1828 etter å ha utholdt mange års lidelses av gikt, som hennes mann har notert i kirkeboken.

Prosten tok avskjed 20.08.1831 og døde 10. august s.å. etter flere års svakelighet, som det het i dødsannonsen. Han led siste halvåret av "et smertelig Tilfælde i Tungen, der hindrede ham fra selv at være Religionens Tolker for den Menighed, hvor han i en tid af 32 Aar har tilbragt sine Dage..."

Jacob Ludvig Hoffmann
Hanna Gabriele Steenbuch
Fredrik Christian Steenbuch
Ennå ikke 20 år gammel blev han ( Jacob Ludvig Hoffmann)  ansatt som feltlæge ved de danske tropper i Holsten. Etter å ha tatt medisinsk eksamen ved univeritetet ved i Christiania., blev han i 1820 ansatt som distriktslæge for Søndmør med Romsdal, og var en tid samtidig konstituert som distriktslæge også for Nordmøre. I 1824 blev han forflyttet til Ringerike, med distrikt også omfattende Hallingdal. i 1837 kom han igjen tilbake til Romsdal, hvor han var distriktslæge og samtidig læge ved Reknes hospital for radesyke, med bopel på Molde. Han blev av keiser Napoleon 3 tildelt St. Helena-medaljen. I 1825 blev han gift på Molde med den 18 år gamle Hanne Gabriele Steenbuch, datter av prosten Fredrik Christian Steenbuch.

Kilde: NST XIII s. 421f. Hvem var mad. Anne Margrethe Hoffmanns foreldre? av Sven Moestue

Lorents Auguste Macé
Nicoline Margrethe Steenbuch 
Frederik Christian Steenbuch
Maren Johanna Krogh
Frants Ludvig Emil
Hanna Birgitte Francine
Tobias Salvesen
Lorents Auguste Macé var født i byen Lorient i Bretagne, i Frankrike 9. mai 1716. Han ble gift med Nicoline Margrethe Steenbuch på hennes 20 års fødselsdag i 1822. Nicoline var 5. barn av prost Frederik Christian Steenbuch og Maren Johanna Krogh, født i Molde 13. september 1802 og døde der 24. mars 1875, "efter flere Aars Svaghed", som det het i dødsannonsen.

Macé kom til Norge i 1819 og ved hjelp av sin kapital, forbindelser og dyktighet ble han Moldes største kjøpmann og reder, med utstrakt eksportvirksomhet. Han ble fransk vicekonsul i 1833 og døde 9. mars 1856.

Han eide og bodde fra 1821 den eldste hovedbygningen på Reknes gård, senere ble gården kjend som Macé - gården. Den brente ved bybrannen i 1916, og lå rett øst for prost Steenbuchs gård, der hvor den såkalte Trelastgården ble reist etter brannen. Sjøboden som hørte til var byens største.

Sønnen Frants Ludvig Emil ble kjøpmann og fransk vicekonsul i Molde. Den yngste datteren Hanna Birgitte Francine ble gift med Tobias Salvesen (1823 - 1893), lensmann i Egersund, senere politimester, bopel Lillehammer. Hun var den eneste av barna som var gift og fikk 2 sønner som begge ble gift, men de hadde ikke etterkommere.

Kilde for biografiske opplysninger er Nils Parelius.

Folketelling for 1801 Bolsøe, Molde, udpa Gaden No. 80

Friderich Christian Steenbuch
Maren Johanna Krogh
Anna Bergetha Steenbuch
Ingeborg Christophersdatter
Karen Pedersdatter
Ingeborg Iversdatter

Folketelling 1801 for Bolsøe, Molde, udpa Gaden No. 80:
Friderich Christian Steenbuch, 39 år, sogneprest i Bolsø prestegjelde og hans kone Maren Johanna Krogh, 23 år, begge i første ekteskap.
Deres datter Anna Bergetha, 1 år.
Tjenestepiker: Ingeborg Christophersdtr., 33 år, Karen Pedersdtr., 32 år og Ingeborg Iversdtr. 13 år - alle ugift.
Molde Kirkebog 1805 22/2

Kjøbmand Abelseth
Steenbuch

Molde Kirkebog 1805 22/2 Kjøbmand Abelseth fadder til Steenbuchs Barn  

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1805 16/10.

Jacob Gelmuyden 
Peder Larsen Sande
Steenbuch

Molde Kirkebog 1801 25/9. Hr. Gelmuyden Fadder til Peder Larsen Sandes Barn; 1805 11/1 Hr. Geelmuyden faddet og 1805 16/10 Jacob Gelmuyden fadder til Steenbuchs Barn.

Kilde Collin

Molde Kirkebog 1805 16/10

Madam Abelseth
Sogneprest Steenbuch

1805
Molde Kirkebog 1805 16/10 Madme Abelseth fadder til Sogneprest Steenbuchs Barn

Collins notater    (Evas svigermor?)

Molde Kirkebog 1807 26/4

Kjøbmand Abelseth
Steenbuch

Molde Kirkebog 1807 26/4 Kjøbmand Abelseth fadder til Steenbuchs Barn  

Kilde: Collin

Molde dj. 10. Sept. 1822

Frederick Christian Steenbuch
August Macé

Molde Kirkebog: "Jeg Frederick Christian Steenbuch Provst og Sogneprest i Modle bevidner herved at Kjøbmand og Borger i Molde Hr. August Macé har tilstrækkeligen gjort Rede for mig, at han kjender nøiagtigen den skriftelige Religion efter den lutherske Lære i dens Hovedsætninger og i Sacramenterne samt at frasige sig at nyde Nadværens sacramente efter den catolske Religions Ritus, men ene efter den lutherske Læres Ritus, da han er fød og opdragen inden Frankerige, men nu har fæstet Bolig i Norge udj Kjøbstaden Molde.
Molde dj. 10. Sept. 1822.   Fr. Chr. Stenbuch
Ovenanførte underskriver gj ganske og aldeles Molde dat. ut supra Agt Macé

Kilde: Collin