Hans

Steenbuch

Døpt 13.05.1722
Foreldre Erik Pedersen Leganger og Anna Henriksdatter Sylivius 

 

Død 29.07.1800

Veø Kirkebog 1722 13/5

E. Leganger
Hans Steenbuch
Otto Friis
Inger Margrethe Hr. Otthos
Elizabeth Engelhart
Børge Eeg
Ole Henrichsøn Sylbius
Andreas Schjelderup.

Veø Kirkebog 1722 13/5 blev min (dvs. Præsten E. Leganger) lille Søn: Hans Steenbuch døbt af Hr. Otto Friis. tls Inger Margrethe Hr. Otthos, Demosll. Elizabeth Engelhart, Fogden Børge Eeg, Ole Henrichsøn Sylbius, Studiosus Andreas Schjelderup.

Kilde: Collin

1772 29/5

Hans Steenbuch
Ingver Iversen
Inger Anna Andersdttr. 

Hr. Hans Steenbuch var Svoger til Sr Ingver Iversen.: 1772 29/5 har Ingver Iversen  til denne Inger Anna Andersdttr., hans Stifdatter for laanet af hendes Arvemidler 822-0-12. pantsat sin i Molde og beboede Grund med tilhørende Bryge og Søhuser, samt og min udj Boe Fiskevær beliggende eiende Alvsgaard Viigene der skylder 1 pd. 6 mrkl. fiskes leje beliggende indenformed den derpaa staaende Søbod og Brygge.

Kilde: Collin

1758 /2

Inger Anna Andersdttr.
Hans Steenbuch
Erich Andersen
Birthe Andersdtr
Jørgen Rennie

Inger Anna Andersdttr. - Datter af Kjøbmand paa Molde Sr. Anders Olsen, efter hvem Skifte 1758 /2 - hendes Lagverge blev Hr. Hans Steenbuch - havde Broderen 1) Erich Andersen og 2) Birthe Andersdtr. gift med Msr. Jørgen Rennie.(Kfr. hendes Fuldbroder Erich Olsens Skifte 1774 7/5, hvor hun kaldes Inger Anne Olsen.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 162. Under Dato Molde 10/6 1765

Ingwer Iversen
Hans Steenbuch
Inger Anne Andersdatter

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 162. Under Dato Molde 10/6 1765 : Ingwer Iversen gjør vitterligt at af Kjære Svoger Hr. Hans Steenbuch en formynder for Stivdatter Inger Anne Andersdatter har overladt og betroet mig beml.  hans Myndlings Arvemidler der efter det udstedte Skiftebrevs Udvisende  betaler det 919 Rdlr. 1o 14 sk.: hvorfra bleven at fragaa for den uvisse udestaaende Gjeld, der i Skiftebrevet er indført og siden med en aparte Repartitions forretning er gjort til Afdrag paa samtlige Arvende, og derfor paa denne min Stifdatters Arvecapital er bleven reparteret til Avdrag 115 Rd. 9 sk. bliver der igjen den summe 810 Rd 19 sk., paa denne summee er endnu  Intren udlagt i Jordegods 1 p. i Lønset: for 12 Rd: og 2 p. i Setnes 12 Rd. Tilsammen 24 Rd. naar alt dette fragaar udlægges Summa bliver j skyldig 81|0 Rd 19 sk. - herfor givet til Sikkerhed endel Contoobligationer.

Kilde: Collin