Daniel

Stephensen


Foreldre Stephensen Erichsen og Anna Martha Danielsdatter

Gift 16.10.1737 med Bodil Nielsdatter Finne
Gift 1749 med Sara Marie Lund
a. Bolette
b. Claus Lund
c. Anne Martha
Gift med Maren Magdalene Leeg

Skifte 05.01.1768

Veø Kirkebog 1737 16/10

Daniel Stephensen
Bodelle Nilsdatter Finne.

Veø Kirkebog 1737 16/10 i Molde kirke copuleret Daniel Stephensen og Bodelle Nilsdatter Finne.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1738 30/4

Anna Johanna Finne
Daniel Stephensen

Veø Kirkebog 1738 30/4 i Molde Kirke Pige Anna Johanna Finne fadder til Daniel Stephensens Barn.

Kilde: Collin

Veø kirkebog 2/12 1740

L. Leganger
Elisa Catharina
Eegs Hustru
Fyhns
Iver Iversens
Friis
D. Steffensen.

Veø kirkebog 2/12 1740 døbt Hr. L. Legangers Datter: Elisa Catharina. Tils. Eegs Hustru, Fyhns, Iver Iversens, Friis, D. Steffensen.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 1 : Under Dato Molde  27/1 1749

Søfren Eschen Fietzens
Daniel Stephensen
Marie Margaretha Fietzens

Molde Skjøde og Pantebog I p. 1 : Under Dato Molde  27/1 1749 har Søfren Eschen Fietzens pantsætter til Msr. Daniel Stephensen paa Molde for laante 110 Rd. 2 ort, som er Del af min Søster Marie Margaretha Fietzenses tilfaldne Arv.¨, sine 2de Huse med Grund paa Reknes paa Molde staaend.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. I p. 438 : 1757 18/11

Daniel Stephensen
Jens Borch
Tønne Jørgensen Dahl

Molde Skifteprt. I p. 438 : 1757 18/11 Registrering i Boe Fiskever  over Sr. Daniel Stephensens Eijendele hvor Sr. Jens Borch og Sr. Tønne Jørgensen Dahl Vurderingsmænd.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 125 : Under Dato Molde 19/8 1761

Lorentz Boyesen Lobes
D. Stephensen
Niels Pierson
Eeg oc Ord

Molde Skjøde og Pantebog I p. 125 : Under Dato Molde 19/8 1761 har Lorentz Boyesen Lobes for af Reknæs Hospital laante 300 Rdlr. pantsat sine ejende og iboende Huse i Molde By, tilligemd Grunden de paastaar, Halvdelen i en Søbod med Grund og Halvdelen udj et Ildhus med Grund.
   Undertegnet til Vitterlighed af D. Stephensen oc Niels Pierson, hvilke ogsaa tilligemed Eeg oc Ord udstedte Caution for beløbet - aflæst 10/1 1774.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 689 : 1768 5/1

Daniel Stephensen
Hospitalforstander Stub
Lorent Lobes

Molde Skifteprt. 1 p. 689 : 1768 5/1 begyndte paa Molde Skifte efter sal. Daniel Stephensen, hvor Hospitalforstander Stub angav at den Afdøde havde været Cautionist for afg. Lorent Lobes paa hvilken Capital med rest. Renter denne Stervboe kommer at svare efter repartion - 77 Rd. 
pg. 701 : Lorentz Lobes, denne Debitor er Død og hans Bo falitt.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 680 : 1768 9/1

Daniel Stephensen
Major Lossius
Jens Lossius

Molde Skifteprt. 1 p. 680 : 1768 9/1 Skifte efter Daniel Stephensen hvor Major Lossius skyldte 5-1-4; og Jens Lossius 14-~;

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 680 : 1768 9/1

Daniel Stephensen
Aage Knag

Molde Skifteprt. 1 p. 680 : 1768 9/1 Skifte paa Molde efter sal. Daniel Stephensen hvor Aage Knag skyldte 34-0-16.

Kilde: Collin

Molde Skifteprot. 1 p. 686 1768 16/5 

Daniel Stephensen
Michel Aalum

Molde Skifteprot. 1 p. 686 1768 16/5 Skifte paa Molde cfr. Sr. Daniel Stephensen hvor Michel Aalum  skyldte 23 - 1 - 3

Kilde: Collin

Molde Skifteprot. 1 p. 663 : 1768 26/5

Daniel Stephensen
Jomfru Hasund 

Molde Skifteprot. 1 p. 663 : 1768 26/5 Auktion paa Molde efter Sr. Daniel Stephensen hvor Jomfru Hasund kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 693 : 3/6 1769

Daniel Stephensen
Niels Møller
Karen sal. Møllers

Molde Skifteprt. 1 p. 693 : Daniel Stephensens Stervbo fordrer ved Regning Molde 3/6 1769 i afg. Niels Møllers Bo, hvortil Enken Karen sal. Møllers under Dato Thjem 28/2 1770 deklarerer at "dette er noget som ingenlunde har Sked og af mig ingenlunde approbieres eller betaler" - Gjelden skrev sig fra 1750 og 1754.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 240 : Under Dato 3/7 1772

Maren Magdalena Leeg
Daniel Stephensen
Lauritz Aschenberg

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 240 : Under Dato 3/7 1772 indestaar Maren Magdalena Leeg afgangne Borger og Kjøbmand her i Molde Daniel Stephensen herved som Cautionist og Selvskyldner i alle maader at holde hans Kgl. Mays. Postmester skadesløs for 100 Rdlr., som hans Kgl. mayst. tilskikkede Postmester paa Stedet Tolder Lauritz Aschenberg er paalagt til Borgen at anstille for de ham betroede Postmesters Oppebørsel.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 283 : Molde 11/1 1777

Maren Magdalena Leeg
Daniel Steffensen
Lauritz Aschenberg

Molde Skjøde- og Panteb. I p.283 : Molde 11/1 1777 har Maren Magdalene Leeg, afg. Borger og Kjøbmand her i Molde Daniel Steffensens Efterleverske indstaar som Cautionist og Selvskyldner for Kgl. Majst. tilskikket Tolder her paa Molde Lauritz Aschenberg for de ham anbetroede kgl. Toldindkompste og Oppebørsler - Summen 600 Rdlr. Underskrevet  12/12 1789

Kilde:  Collin